Bezpečný internet 8.2.2011

Safer internet day 2011 – "Je to víc než jen hra, je to tvůj život!"

Den bezpečnějšího internetu: 8. února 2011

Safer Internet Day je každoročně organizován mezinárodní sítí INSAFE počátkem února. Jeho cílem je propagovat po celém světě bezpečnější a zodpovědnější užívání online technologií a mobilních telefonů, a to zejména dětmi a mládeží.

Tématem roku 2011 je náš virtuální život vyjádřený heslem "Víc než hra, je to tvůj život!"

http://www.bezpecne-online.cz/newsletter
 

www.saferinternet.cz
 

www.saferinternetday.cz

 

 V rámci školního projektu  "Kyberšikana" byla v naší škole uskutečněna 6. 10. 2010 velmi zajímavá beseda s POLICIÍ ČR Karlovy Vary a Sokolov http://www.lomnicezs.cz/metodik-prevence_ict/index.php?clanek_id=5485.

Školní projekt pokračoval 15. 10. 2010 Den s Policií ČR http://www.lomnicezs.cz/metodik-prevence_ict/.

Pracovní semináře O bezpečném používání Internetu je připraven na 23. školní týden ve výuce na celém 1. a 2. stupni ZŠ v předmětu Informatika, který máme zahrnutý v ŠVP.

  http://www.lomnicezs.cz/uvod/index.php?kat_id=1243

http://www.saferinternet.cz/safer-internet-day