Sádky Tisová

I. - V. třída byla 1. 10. 2014 na exkurzi.
Děkujeme pracovníkům rybářství
pod vedením pana Luboše Řeřichy
za příjemnou prohlídku a zajímavé informace.