Náš adventní kalendář

Milí spolužáci a vážení učitelé, rozhodli jsme se zpříjemnit nám adventní čas a vyplnit jej příjemně strávenými společnými chvílemi, plněním úkolů a aktivit. Na každý pracovní den do času vánočních prázdnin jsme tak pro Vás připravili úkol, který společnými silami budete v rámci svých tříd plnit. Některé úkoly vyžadují přípravu či zajištění potřebných věcí, a tak Vás vždy den předem o velké přestávce seznámí předseda a místopředseda Permoníků s tím, co Vás pro den následující čeká. Pozor, první adventní úkol se dozvíte již v pátek 30. listopadu! Věříme, že si společný čas užijeme a čekání na příchod Vánoc nám uteče o to rychleji. Přejeme Vám co nejvíce zábavy ;-). Vaši Permoníci

Vyhlašujeme měsíc dobrých skutků…

Školní parlament vyhlašuje prosinec měsícem dobrých skutků! Vyzýváme jednotlivé třídy, aby daly hlavy dohromady a vymyslely, čím by mohly udělat v předvánočním období radost těm, kteří ji potřebují. Fantazii a iniciativě se meze nekladou, je tak čistě na jednotlivých třídách, jaký dobrý skutek vymyslí a zrealizují. Mohou například uspořádat sběr nenošeného oblečení, hraček pro děti, potřebného pro pejsky či kočičky v útulku, navštívit dětský domov či domov důchodců, uspořádat pro spolužáky divadelní představení… Nebo prostě jen pomoci našim spolužákům, potěšit je, prožít společný příjemný čas. Ukažme, že dokážeme myslet i na ostatní a buďme hrdou školou… P. S. Zachyťte písemně a fotograficky vámi zrealizovaný dobrý skutek ;-).

První školní Halloween

Středu 31. října 2018 jsme se našim spolužákům rozhodli zpestřit uspořádáním dne v halloweenských maskách. O našem záměru jsme je několikrát informovali četnými návštěvami ve třídách i vyvěšením informačních plakátů, přesto jsme v den konání Halloweenu vstupovali do školy s menšími obavami, zda se alespoň někteří ze spolužáků „zkrášlí k nepoznání“. Tyto obavy se však hned po vstupu do první z tříd rozplynuly a my tak střídavě vzdychali nad propracovaností, originalitou, hrůzostrašností i humorném pojetí kostýmů. První kroky naší odborné komise směřovaly do páté třídy, v níž jsme si uvědomili, jak nelehký úkol jsme si stanovili… Takřka všichni se pro tento den převtělili do někoho úplně jiného, případně ukázali svou pravou tvář :-). Činili tak v originálních kostýmech, jejichž preciznost vypilovali ještě důmyslnějším líčením, parukami a maskami. Druháčci nelenili a vyzdobili si v duchu Halloweenu nejen sebe, ale rovnou celou třídu, nás pak nelenili uvítat společným výstupem z „hrobů“ a děsili nás svou mrtvolnou chůzí doprovázející skřeky a pazvuky. Čtvrtá třída se pyšnila nejvíce děsivou třídní učitelkou, díky níž jsme se téměř zdráhali vstoupit do jejího halloweenského doupěte. Naštěstí jsme strach překonali a spatřili tak další úžasné kostýmy, mezi nimiž nám uchvátil bláznivý vědec. Menší zklamání nás čekalo na druhém stupni, kde někteří na námi připravený den naprosto zapomněli, jiní se k němu stavěli takřka s despektem. Nicméně jsme se nenechali ani zde odradit a vstoupili do tříd, kde nás vyděsila především sestava krvelačných zombie z osmé třídy. Nadšení se nám v plné míře vrátilo v první a třetí třídě, kde nás vítali takřka pohřební hudbou, děsivými zvuky, pavučinovými sítěmi ve dveřích a mrtvolně ležícími „obludami“ na zemi, ufff. Ani zde jsme se nestačili podivovat nad propracovaností, originalitou a děsivostí některých z kostýmů. Děti zde měly navíc nachystanou halloweenskou svačinku v podobě slizových piškotů či očních bulv. A jak celé soutěžní klání dopadlo? Nejoriginálnějším kostýmem se pyšnil „pan mumie“ Davídek Němeček. Nejpropracovanější kostým pro náš halloweenský den oblékl Rocco Trojan, který si chudák po celý nosil vlastní hlavu v dlaních. V nejhrozivějším kostýmu dorazila „masová vražedkyně, postrach všech učitelů“ Zuzka Furchová. Nejvíce „halloweenskou třídou“ se stali druháčci. Nejděsivějším učitelem se s maximálním počtem bodů stala paní učitelka Turková, v těsném závěsu se umístila paní učitelka Lídlová a na pomyslném třetím místě skončila paní učitelka Trojanová. Ve všech třídách panovala sice děsivá, ale velmi přátelská a vlídná atmosféra, z níž prýštilo nadšení a hrdost na výsledky týmového snažení. Tento den jsme totiž všichni táhli za jeden provaz… Velký dík patří nejen všem zúčastněným dětem, ale především jejich třídním učitelkám za podporu námi připravené akce, spolupráci a dobrou náladu, s níž nás vítali. Tak zase příští rok v halloweenských kostýmech na viděnou :-).

První společné Oslavy podzimu

V pátek 19. října 2018 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti prvních společných Oslav podzimu. Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory před školou v místa opěvující krásy podzimu. Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z námi nasbíraných či přinesených darů přírody. Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se úsměvem na rtech více či méně dobrovolně vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty. Vydané množství energie jsme nelenili doplnit společně opečenými špekáčky či topinkami a rodiči připravenými dobrotami. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale rovněž za zajištěné pamlsky. Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu. Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou.

Naše společná expedice s Čápaty

Ve čtvrtek 4. října jsme se vydali na dlouho plánovanou a očekávanou expedici s naším spřáteleným parlamentem Základní školy v Dolním Žandově, Čápaty. Prvotními komplikacemi způsobenými zpožděním námi zvoleného vlakového spoje jsme se nenechali zaskočit a s nadšením a zapálením nám vlastním jsme se bezprostředně po příjezdu zapojili do činností. Vlasta s Janou připravili tematický program expedice „Pomáhejme potřebným“, v jejímž rámci jsme se ocitli v dalekém Mongolsku s jasným cílem – pomoci tamním obyvatelům, avšak s čím a jakým způsobem jsme se dozvídali průběžně po plnění náročných úkolů. V úvodu naše pobytu jsme byli rozděleni do týmů, v nichž jsme čelili prvním nástrahám a zapeklitým úkolům – lávové řece, bludišti či řazení kamenů dle daného pořadí. Za splnění každé z aktivit jsme byli odměněni kartičkou, přičemž naším cílem bylo nasbírat jich alespoň pětadvacet. Jedině s tímto počtem jsme mohli vyhovět požadavkům tajuplného docenta a mohli se vydat na expedici samotnou. Po večeři nás s ohledem na nedostatečné množství získaných kartiček čekaly další zapeklité úkoly – křížky a kolečka, míčky a náš tým navíc aktivita „otoč deku“. Právě v té jsme, my Permoníci, excelovali se skvělým časem 7,5 minuty! Velkým překvapením se pro nás stalo nocování ve skutečných mongolských jurtách, které představují nedílnou součást zázemí sportovního areálu na vrchu Háj v Aši. Jelikož se nám v prvním dnu nepodařilo získat potřebné kartičky, nezbylo nám než se pokusit o jejich získání plněním doplňkových aktivit. Nejprve jsme zvolili tolik proklínané míčky, které se nám však nedařilo zkrotit, a tak jsme se pustili do náročného úkolu – seřazení zúčastněných „parlamentníků“ dle výšky, přičemž všichni museli mít zavázané oči. Díky spolupráci a Péťovu vedení se nám tento úkol podařilo splnit na výbornou! Právě díky naší urputnosti se nám podařilo získat poslední potřebné kartičky a docent svolil s naším nástupem na expedici. Naším novým cílem se stalo získání co největšího počtu mul, které nás převezou přes požadovanou oblast Mongolska. Jedinou cestou bylo další společné plnění úkolů – zdolání pavučiny, napsání vzkazu v mongolštině fixem na provázku, přenesení vody v lahvi a její přelití do vymezeného kbelíku či zdolání bludiště. Před společným obědem jsme se obtěžkáni buzolami a tajným vzkazem s prosbou o překlad dané části věty vydali na souřadnicemi určená místa. Celou cestu jsme museli absolvovat a vzkaz předat v limitu 25 minut pod pohrůžkou ztráty námi získaných mul. V době odpoledního klidu se nám dostalo tolik potřebného překladu slov, a tak jsme odhalili, že naším skutečným úkolem, cílem je pomoci vážně nemocným Mongolům. Odpoledne jsme se vybaveni jedinou náplastí pro celou skupinu vydali do centra města Aš, kde jsme oslovovali kolemjdoucí s prosbou o její výměnu za jiný předmět, který jsme dále opět měnili a měnili po námi vymezený čas za předmět, jenž by mohl představovat skutečnou pomoc Mongolům. Podařilo se nám získat skutečné kuriozity – hřeben, dezinfekci, různé krabičky, brýle či koblížky. Chvíle do večeře jsme vyplnili „štafetovým studiem“ informací o Mongolech, jejich historii, tradicích i kultuře. Poslední chvíle do uložení ke spánku jsme strávili aktivitami vláček a hře s provázkem v kruhu. Aniž bychom tušili, že se na nás chystá noční „bojovka“, jsme se vydali do naší jurty, kde nás čekalo překvapení v podobě nového nocležníka – myšky. Nezbylo nám než jí ponechat soukromí, a tak jsme se v bleskové rychlosti přesunuli do společné místnosti, kde jsme rozložili náš základní tábor. Po až příliš krátkém spánku jsme se byli z našeho snění vytrženi za účelem splnění třiceti logických úloh, za jejich správné vyřešení jsme obdrželi indicie, které nás dovedly k pokladu – tolik potřebnému léku, který uzdraví všechny nemocné Mongoly. Společný pobyt jsme si užili plnými doušky, a tak ani v letošním roce nebylo jednoduché se s Čápaty rozloučit. Vážíme si možnosti absolvování expedice v tolik inspirujícím prostředí a těšíme se na další případné setkání…

Poděkování

Milí Permoníci, děkujeme Vám za příjemně prožitý společný rok plný týmové spolupráce, úsměvů a nevšedních zážitků. Poděkování náleží také Vám, vážení rodiče našich zástupců školního parlamentu, za vstřícnost, spolupráci, trpělivost a ochotu k rannímu vstávání při zajišťování dopravy Permoníků na naše pravidelné schůzky. Vážíme si společně strávených chvil a těšíme se na pokračování v naší činnosti v příštím školním roce, Mgr. M. Pomichalová a Mgr. E. Korbelová

Poděkování za sponzorský dar

Školní parlament Permoníci děkuje manželům Juríkovým za poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000,- Kč. Získané finanční prostředky s radostí vynaložíme na plánované aktivity a setkání se školním parlamentem ZŠ Dolní Žandov.

Literární soutěž

Permoníci se rozhodli zpestřit školní výuku svých spolužáků a na měsíc květen pro ně připravili literární soutěž nesoucí se v duchu tématu Máj, lásky čas. Žáci ze všech ročníku tak získali možnost popustit uzdu své fantazii a kreativitě, libovolným literárním útvarem a v jakémkoli duchu ztvárnit téma lásky ve všech podobách. Celkem se Permoníkům dostalo do rukou 25 literárních a výtvarných prací žáků z 1., 4., 5., 6. a 7. ročníku, které tentokrát vyhodnocovali pouze v jedné kategorii. A jak to celé dopadlo? 1. místo s přehledem získala Sofinka Renčková. Na 2. místě jsme ocenili práci Jakuba Kopičky, 3. místo pak získala Zuzana Furchová. Děkujeme všem za zapojení do soutěže a těšíme se na příspěvky do různých námi připravených soutěží v příštím školním roce.

Výtvarná soutěž

Permoníci se rozhodli zpestřit školní výuku svých spolužáků a na měsíc duben pro ně připravili výtvarnou soutěž nesoucí se v duchu oslav Dne Země připadajícího na 22. dubna. Žáci ze všech ročníku tak získali možnost popustit uzdu své fantazii a kreativitě, libovolnou technikou a v jakémkoli duchu literárně ztvárnit tématiku Dne Země. Celkem se Permoníkům dostalo do rukou 40 výtvarných prací žáků z 1., 3., 4., 5., 6. a 8. ročníku, které vyhodnocovali ve dvou kategoriích (pro 1. a 2. stupeň). A jak to celé dopadlo? Kategorii pro 1. stupeň si s přehledem získala a 1. místo vyhrála Marianka Hejpetrová. Na 2. místě jsme ocenili práci Natálky Kalčíkové, 3. místo pak získala Karla Dušková. Kategorii pro 2. stupeň zcela obsadily dívky ze 6. ročníku. Nejvíce hlasů od nás získala a na 1. místě byla oceněna práce Lucky Štefánikové. 2. místo obsadila Adélka Wneková a 3. se umístila práce Sáry Feketeové. Děkujeme všem za zapojení do soutěže a těšíme se na příspěvky do soutěže květnové zaměřené na tvorbu literárního díla v duchu výroku Máj, lásky čas.

Setkání s Čápaty

V pátek 20. dubna nastal den D, v jehož rámci jsme se poprvé po dlouhém plánování a domlouvání setkali společně s Čápaty, tedy parlamentem Základní školy Dolní Žandov. Přes velkou nervozitu a prvotní rozpaky jsme se přenesli díky vlídnému přivítání a úvodnímu slovu paní ředitelky i následné seznamovací aktivitě, kdy jsme pro sebe každý ukořistili jedno „čápě“, které jsme následně vyzpovídali jménem počínaje, přes zájmy a koníčky, studijními úspěchy konče. Využili jsme krásného počasí a zapálenosti Čápat a vydali se k budově druhého stupně, kde jsme si společně zahráli pro nás nové aktivity „korýtka“ a „kostka“. U obou jsme museli prokázat týmového ducha, zájem o společný úspěch i ochotu spolupráce. Vedli jsme si přímo ukázkově! Potřebu doplnit vydanou energii uspokojily laskavé paní kuchařky, které jen pro nás připravily guláš, za což jim velice děkujeme. Po společném obědě jsme se na žádost Čápat (zejména pak dívek) vydali na průzkum naší školy, představili jsme tak nejen její prostory, ale také naše nedočkavé a zvědavé spolužáky. Odpolední program se sestával z procházky naší obcí. Každý z nás si připravil krátké povídání o vybrané památce či místní zajímavosti, stali se z nás tak malí turističtí průvodci, kteří vzbuzovali údiv všech kolemjdoucích a přihlížejících. Společnou cestu jsme si nelenili osladit nanukem, který nám dodal chuť a energii se navzdory vysokým venkovním teplotám vydat na prohlídku místní šachty. Po návratu z procházky jsme strávili čas společným hraním fotbalu, klábosením, hraním na hudební nástroj či nakupováním nezbytných dobrůtek. V podvečer jsme se vydali do nedaleké kuželny, kde jsme si společně užili dvě hodiny aktivní zábavy, mlsání a pohody. I přes nabitý program nás energie neopouštěla, a tak jsme si společnou večeři v podobě pizzy vychutnali na hřišti před naší školou, abychom se hned po jejím snězení mohli pustit do kopání s míčem, překonávání překážek a prolézaček. Po hygieně jsme se uložili k vybranému animovanému filmu a dlouho do noc štěbetali a chichotali se, až se škola otřásala v základech. Sobotní ráno jsme po vynikající a bohaté snídani zasvětili úklidu, plánování dalšího společného setkání, slunění si či hraní si na hřišti. Čápata nás opustila s velkými díky a vřelým pozváním na měsíc červen. Všem Permoníkům děkujeme za vynikající přípravu a organizaci setkání a těšíme se na další společnou akci.