Zhodnocení šk. roku 2019/2020

Dne 24. června 2020 se sešla Školská rada ve složení: Lenka Lídlová (předseda ŠR), Pavlína Cholopovová (za ZŠ), Jitka Pugnerová (za zřizovatele ZŠ) za účelem zhodnocení školního roku 2019/2020 a nouzového stavu (COVID-19), distanční výuky od 11. 3. - 26. 6. 2020. Zápis je uložen ve sborovně ZŠ Lomnice a je v případě potřeby k nahlédnutí. Uvítáme jakékoli Vaše dotazy, připomínky, návrhy... Psát můžete na e-mail Školské rady nebo můžete oslovit zástupce Školské rady.

Termín setkání

Vážení rodiče, děkujeme za informaci termínu schůzky Školské rady. Většině vyhovuje setkání v úterý 22. ledna 2019 v 16 hodin. Sejdeme se v tento den v hlavní budově ZŠ Lomnice v VII. třídě. Tímto Vás tedy srdečně zveme a těšíme se na Vás. Pokud nastane situace, že budete moci přijít i vy, kterým tento termín nevyhovoval, jste samozřejmě vítáni.J Pavlína Cholopovová, Lenka Lídlová, Jitka Pugnerová

Setkání zástupců tříd se ŠR

Vážení rodiče, obracíme se na Vás jako na zástupce zvolené za třídu, kterou navštěvuje Vaše dítě. Rádi bychom se s Vámi setkaly a projednaly Vaše náměty k činnosti Školské rady. Nabízíme Vám tyto termíny: úterý 22. ledna 2019, čtvrtek 24. ledna 2019 nebo úterý 29. ledna 2019 vždy od 16 hodin. Podle Vámi zvoleného termínu se sejdeme, podřídíme se většině. Prosíme Vás o odevzdání informace s vyhovujícím termínem nejpozději do středy 16. ledna 2019. Termín setkání oznámíme po Vašem dítěti. Těšíme se na Vás a Vaši spolupráci u dobré kávičky a drobného občerstvení J. Pavlína Cholopovová, Lenka Lídlová, Jitka Pugnerová Můžete popřemýšlet nad těmito body: Jak zlepšit spolupráci a komunikaci rodičů se školou? Máte nějaké návrhy a připomínky od ostatních rodičů? Zde odstřihněte a pošlete, prosím, zpět po Vašem dítěti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vyhovuje mi termín: úterý 22. ledna 2019 čtvrtek 24. ledna 2019 úterý 29. ledna 2019 vždy od 16 hodin Vaše jméno a příjmení, podpis: _______________________________