Přijímací řízení ve šk. roce 2020-21

Přihlášky na střední školy žáci podávají do 1. 3. 2021 na příslušné školy, na obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020. V letošním školním roce žáci podávají 2 přihlášky, na maturitní obory se vykonává přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Testování zajišťuje CERMAT. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 2 dny po zveřejnění výsledků Cermatem školám. Zápisové lístky je nutno zákonnými zástupci odevzdat na příslušné školy do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků. Termíny podání přihlášek na školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020 na ostatní školy do 1. 3. 2021. Přijímací řízení na školy s talentovou zkouškou se koná od 2. 1. do 15. 1. 2021, pro čtyřleté obory od 12. 4. do 28. 4. 2021, pro učební obory v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2021.

Výchovný poradce - Mgr. Eva Kubíčková

- zajišťuje odbornou pomoc v těchto oblastech: kariérové poradenství, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace žáků, péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, péče o žáky školně neúspěšné, kontakty na instituce: pedagogicko–psychologické poradny, střediska výchovné péče apod. telefon: 736 514 043 e-mail: kubickova.eva@lomnicezs.cz