4. třída - kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení

07.06.2022
53
Žáci budou mít kritéria hodnocení vlepená v každém sešitě: Žák plní všechny zadané úkoly, pilně se učí. Žák je pozorný, snaží se vnímat dění v hodině. Žák se snaží mít všechny zadané úkoly splněné. Žák si nosí všechny potřebné pomůcky k výuce. Žák nosí všechny domácí úkoly. Žák se doma připravuje, učí se. Žák respektuje