5. třída - odkazy na učivo

ČJ, M

11.11.2022
35
M Převody jednotek ZDE Převody jednotek ZDE Převody jednotek ZDE Zlomky ZDE ČJ: Předpony s, z, vz ZDE Slovesný způsob ZDE Shoda podmětu s přísudkem ZDE Vyjmenovaná slova ZDE Vzory podstatných jmen ZDE Stavba slova ZDE Kořen slova ZDE Zdvojené hlásky ZDE Bě-bje, pě, vě-vje ZDE Bě-pě-vě jiné ZDE Třídění přídavných jmen ZDE Třídění přídavných