Doučování každé pondělí a čtvrtek!

Doučování je v pondělí a čtvrtek od 7:15 h.

Konzultační hodiny rodičů s vyučujícími je každou středu od 7:15 h.

31. 1. - 2. 1. + 14. 2. - 15. 2. Lyžařský výcvik pro přihlášené (podle počasí)

31. 1. Vysvědčení, vyučování je do 11.40 h (vysvědčení 4. hodinu). Žáci, kteří budou na lyžařském výcviku, vysvědčení obdrží ve čtvrtek.

3. 2. Pololetní prázdniny

6.-12. 2. Jarní prázdniny

20. 2. Zájezd do KV divadla na muzikál Tři mušketýři (Kč 70,--), dotovaná doprava

21. 2. Soutěž "Hádej s námi" na 6. ZŠ Sokolov pro Šamšulu, Obešlovou, Dusíka (náhradník: Pochyba). Bude upřesněno

8. 3. Návštěva  obecní knihovny (1. a 2. hodina). Téma: dětská poezie

12. 5. Exkurze na statek Milíkov (dotovaná doprava)

19.-23.6. Škola v přírodě (hotel Berghof Jáchymov)