4. třída - kalendář

květen/červen

25.05.2022
508
30. 5. Závěrečná písemná práce s M 1. 6. MDD - Městským autobusem do Sokolova do Muzea (2 programy)a autobusem zpět. 3. 6. Plavání (pátek!!!!) 6. 6. Závěrečná písemná práce z ČJ 9. 6. Projekt Výchova demokratického občana (bez AJ) 10. 6. Plavání (pátek!!!) 13. 6. Dopravní výchova v Sokolově (celodenní) 16. 6. Závěrečná pedagogická