Doučování každé pondělí a čtvrtek!

Doučování je v pondělí a čtvrtek od 7:15 h.

Konzultační hodiny rodičů s vyučujícími je každou středu od 7:15 h.

7. 12. Nebude hodina přírodovědy, místo ní bude hodina matematiky (záměna za příští týden 13.12.: Výklad o vesmíru- 2 vyuč. hodiny PŘÍRODOVĚDA)

6. 12. Mikuláš ve škole

12. 12. Chebské muzeum + vánoční trhy v Chebu (výlet vlakem jako minule); žáci si budou platit cestu z Lomnice do Sokolova a ze Sokolova do Lomnice. Ostatní platím z třídního fondu (vlak, vstupné).

13. 12. Odborná astronomická přednáška o Slunci (zdarma)

19. 12. Kino Sokolov: Mikulášovy patálie. Vstupné Kč 80,- + doprava do Sokolova. Celkem cca 100 Kč. Upřesním.

21. 12. Celodenní literární projekt Děvčátko se zápalkami

Spaní ve škole bylo vedením školy vypovězeno z důvodu šetření energiemi.

22.12. Zpívání koled se živými muzikanty ve třídě od 10:00 h. Vánoční besídka.