INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍD

PRODLUŽUJEME TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. TŘ. ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Zápis do 1. třídy proběhne bez přítomnosti dětí ve škole v termínu od 16. do 24. 4. 2020. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, nelze poslat prostý email) nebo poštou. Ve výjimečných případech lze přihlášku doručit i osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštou, osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

OŠETŘOVNÉ + Tisková zpráva MPSV ČR ze dne 24.3.2020

Potvrzení na ošetřovné vydáváme zákonným zástupcům dětí do 10 let (do doby, než vláda schválí hranici 13 let). Formulář vám můžeme poslat elektronicky. Pošleme vám jeho scan, který si pak musíte vytisknout, doplnit a případně přeposlat zaměstnavateli. Tuto formu preferujeme. Kdyby měl někdo v budoucnu o ošetřovné v této formě zájem, pošlete třídní učitelce jméno a příjmení dítěte, kontaktní email na rodiče. Dokument budu posílat vždy následující den mezi 8 a 10 hod. Pokud si bude chtít někdo dokument vyzvednout osobně, může tak učinit opět následující den po oznámení požadavku a to ve škole mezi 9 a 10 hod. Mgr. Dana Malenická, ZŘŠ

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČR do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výuka je tedy přerušena do odvolání. V provozu nebude ani školní jídelna a školní družina. Vzhledem k tomu, že zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat, mají vyučující za úkol pravidelně dětem prostřednictvím webových stránek školy/třídy zasílat úkoly pro domácí procvičování. Plnění těchto úkolů je povinné.

Chlapci ve šplhu pátí

Ve středu 19. února se chlapci Základní školy Lomnice zúčastnili závodů ve šplhu na tyči v tělocvičně ZŠ v Chodově. Kliuci zazávodili velice slušně a v součtu všech časů nakonec skončili pátí s nepatrnou ztrátou na třetí místo. Reprezentovali nás: Vojta Krejčík, Alex Rodig, Vašek Štercl a Láďa Kalčík.

Pětiboj ve Františkových Lázních

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 se žáci naší školy zúčastnili závodů O pohár starosty města Františkovy Lázně v pětiboji, který obsahoval trojskok z místa, hod medicinbalem, skok přes švihadlo, dribling a leh-sedy. V krásné tělocvičně ZŠ Františkovy Lázně se soutěžního klání zúčastnilo přes 250 dětí základních škol z celého kraje. V soutěži družstev (4 dívky a 4 chlapci) naše škola skončila na slušném 10. místě. V jednotlivcích se pak vyznamenal Láďa Kalčík, který ve své kategorii skončil na skvělém 3. místě, Marek Vajdík také na 3. místě, Filip Maňák pak na místě 6. a Matěj Eduard Hiller na místě 8. V soutěži družstev nás reprezentovali Eliška Tomášková, Sára Feketeová, Nikol Hrubá, Lucka Chalupníková, Radim Gotz, Láďa Kalčík, Eda Hiller a Kryštof Prouza. Mezi jednotlivci si zazávodlili Filip Maňák, Michaela Pokorná, Rocco Trojan, Honza Přerost, Marek Vajdík a Matyáš Mareš. Jako čestný host se závodů zúčastnil legendární dostihový jezdec Josef Váňa, který s dětmi vedl besedu a poté i předával ceny vítězům.

Závody v silovém víceboji

Na konci ledna (29. 1. 2020) se chlapci naší školy zúčastnili dalších soubojů základních škol v rámci AŠSK závodů v silovém víceboji v tělocvičně Základní školy Křižíkova v Sokolově v kategorii starších a mladších chlapců. Soutěžilo se v trojskoku z místa, hodu medicinbalem, shybech na hrazdě a starší žáci měli navíc i bench press s polovinou vlastní váhy. Naši školu v kategorii mladších žáků reprezentovali Matěj Knedlík, Jindra Krejčík, Láďa Kalčík, Kuba Kopička a Vašek Furch. V kategorii starších žáků pak Filip Maňák, Vojta Krejčík, Honza Březina, Honza Pospěch a Víťa Wnek. V konkurenci 11 základních škol okresu Sokolov se naší kluci neztratili a skončili nakonec celkově na 6. místě.