INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách. Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem. Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu (viz příloha). Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Naše nová výzva...

Naši milí spolužáci, po delší odmlce se opět hlásíme s novou originální výzvou! Pro bližší informace neváhejte rozkliknout níže uvedený plakát, který pro vás připravil Permoník T. Németh. Těšíme se na vaše příspěvky a společné sázení. Užívejte jarních prázdnin a snad brzy na viděnou.

Zachování režimu opatření PES dle stupně č. 5 po ukončení nouzového stavu

dovolujeme si Vás informovat, že ukončením nouzového stavu dne 14. 2. 2021 se pro školy a školská zařízení nic nemění a zůstává zachován režim opatření PES dle stupně č. 5. Tato informace je přímo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz odkaz níže). https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud S pozdravem Ing. Stanislav Jambor vedoucí oddělení organizační, správní a školských projektů odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 354 222 358 mobil: +420 736 650 951 e-mail: stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz www.kr-karlovarsky.cz

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce

V návaznosti na epidemii koronaviru SARS C.V-2 došlo ve srovnání s loňským školním rokem v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol pro školní rok 2021/2022 k určitým změnám. Proto žádáme zákonné zástupce a vycházející žáky, aby při hledání vhodných škol a oborů vzdělání vycházeli pouze z aktuálních informací, zejména z informací zveřejněných středními školami v rámci přijímacího řízení (např. kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů), případně informací zveřejněných na Školském portálu Karlovarského kraje (www.kvkskoly.cz). Mgr. Blanka Hanáková oddělení vzdělávání odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rozvrh hodin a online výuka - od 1.2. do 12.2.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-1-2-do-14-2-2021.pdf Ve škole se tedy vzdělává pouze 1. a 2. třída. Ostatní třídy se vzdělávají distančně.

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 - cesta do Bakaláře, nehodnocení, náhradní klasifikace

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům pouze 1. a 2. ročníku, a to dne 28. 1. 2021. Žákům 3. – 9. ročníku bude výpis z vysvědčení vydán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Škola sdělí nejpozději do 28. 1. 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům formou zpřístupnění ve školním informačním systému (Bakalář). Cesta, jak se dostat k hodnocení, je popsána v příloze. V příloze také najdete rozhodnutí ředitelky školy o nehodnocení některých žáků v 1. pololetí a o termínu náhradní klasifikace - 8. až 12. března 2021.

Poděkování paní R. Schimmerové

Druhá třída se v pátek, po uzavření školní jídelny, nemusela obejít bez oběda. Tímto děkujeme paní R. Schimmerové za dobrotu, kterou dětem na poledne připravila. S vděčností za super mamky a taťky druháků, kteří nás podporují E. Korbelová a P. Hájková