Formuláře

Žádost o odklad školní docházky

20.01.2022
290

Žádost o přijetí do 1. třídy

20.01.2022
302

Jak postupovat při úrazu žáka

25.08.2021
405
Jak postupovat při úrazu žáka Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Co považuje zákon za školní úraz? Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy

Potvrzení účasti na ŠvP

03.08.2021
298

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu TV

03.08.2021
336
   

Žádost o přijetí ke vzdělávání

03.08.2021
350