Společný výstup na Cibulku s opuštěnými pejsky

Ve středu 27. června jsme absolvovali poslední třídní výlet tohoto školního roku, nohy nás vedly do našeho oblíbeného Záchytného zařízení pro opuštěné psy na Vránově. Pro tentokrát jsme však s pejsky neprocházeli připravenými okruhy v bezprostředním okolí zařízení, společně s několika odvážnými a turistiky chtivými „osmáky“ jsme totiž vyrazili na rozhlednu Cibulka. Po odložení buřtíků připravených k odpolednímu opékání a převzetí mapky s vyznačenou trasou jsme se v doprovodu dvou pejsků vydali na cestu. Terén byl velmi náročný a vytyčený cíl se v leckterém kopci zdál nedosažitelný, přesto se nám po dvou hodinách chůze naskytl pohled na nádhernou rozhlednu. Někteří odvážlivci nelenili navzdory sílícímu větru vystoupat na její vrchol a užít si tak nádherný výhled na krásy našeho kraje. Cestu zpět nám komplikovala únava, bolesti končetin i zdravotní obtíže, přesto jsme se však v jednu hodinu setkali plní optimismu u rozdělaného ohně, vychutnali si buřtíky i topinky. Společný výlet jsme si užili na maximum, těšilo nás zvládnutí vytyčeného cíle i příslib spolupráce s Vránovem pro nadcházející školní rok.

Třídní výlet do Prahy

V pondělí 25. června jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet do Prahy, kde nás čekal více než nabitý program. Po příjezdu jsme se vydali na krátkou obhlídku Pražského hradu, kde jsme shrnuli naše poznatky především o monumentální stavbě věnované našim nejvýznamnějším svatým a alespoň z venku si ji prohlédli. Přestože byl pro tento den pan prezident na Hradě přítomen, našim očím zůstal utajen, a tak jsme naši pozornost zaměřili alespoň na příslušníky Hradní stráže. V podhradí jsme se nelenili pozastavit u domu, který obýval spisovatel Jan Neruda. Prohlídku Karlova mostu předběhlo posezení spojené se společnou svačinou na Kampě s překrásným výhledem na řeku Vltavu a návštěva Werichovy vily doplněná komentovanou prohlídkou, tu nám Kačka zpříjemnila svou úžasnou hrou na klavír. Na památku jsme si odnesli nejen velké množství informací, ale také gastronomický zážitek v podobě vynikající domácí zmrzliny a upomínkové předměty. Karlův most i Pražský hrad jsme si měli možnost i díky společné plavbě po Vltavě prohlédnout z různých úhlů, našemu zájmu však neunikly ani Pražské Benátky, budovy Rudolfina či fakult Univerzity Karlovy a Kramářova vila, v níž sídlí pan premiér. Kromě jiného jsme se od našeho lodního kapitána dozvěděli cenné informace o Vltavě, etymologii názvů navštívených míst i památek. Procházkou jsme se podél řeky vydali kolem tradiční kavárny Slavie, budovy Národního divadla či Tančícího domu směrem k poslednímu kulturnímu zastavení – k budově Novoměstské radnice, kde náš již očekávali průvodci Neviditelné výstavy. Zde jsme měli unikátní možnost pocítit po dobu jedné hodiny při procházce obytnými místnostmi, tržištěm, rušnou ulicí i poklidnou lesní krajinou na vlastní kůži život nevidomého. Naši průvodci Lukáš a Pavel nám v prostředí „baru“ nelenili zodpovědět zvídavé otázky, svěřit tajemství svého postižení i úskalí, jež jim denně přináší. Přes Václavské náměstí a ulici Na Příkopech jsme vyrazili k vrcholnému okamžiku společného pobytu v Praze – návštěvě obchodního centra Palladium, zde jsme se s nejbližšími kamarády rozprchli do obchodů, parfumérií, kaváren či fast foodů. Krásy chtivá děvčátka nám svým pozdním příchodem značně znepříjemnila poslední chvilky v Praze, které se tak nesly v duchu sprintu na autobusové nádraží Florenc. Naštěstí jsme vše zvládli a příjemné zážitky i společně strávené chvíle jsme si nenechali tímto karambolem pokazit. Praho, příští rok na viděnou :-). V pondělí 25. června jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet do Prahy, kde nás čekal více než nabitý program. Po příjezdu jsme se vydali na krátkou obhlídku Pražského hradu, kde jsme shrnuli naše poznatky především o monumentální stavbě věnované našim nejvýznamnějším svatým a alespoň z venku si ji prohlédli. Přestože byl pro tento den pan prezident na Hradě přítomen, našim očím zůstal utajen, a tak jsme naši pozornost zaměřili alespoň na příslušníky Hradní stráže. V podhradí jsme se nelenili pozastavit u domu, který obýval spisovatel Jan Neruda. Prohlídku Karlova mostu předběhlo posezení spojené se společnou svačinou na Kampě s překrásným výhledem na řeku Vltavu a návštěva Werichovy vily doplněná komentovanou prohlídkou, tu nám Kačka zpříjemnila svou úžasnou hrou na klavír. Na památku jsme si odnesli nejen velké množství informací, ale také gastronomický zážitek v podobě vynikající domácí zmrzliny a upomínkové předměty. Karlův most i Pražský hrad jsme si měli možnost i díky společné plavbě po Vltavě prohlédnout z různých úhlů, našemu zájmu však neunikly ani Pražské Benátky, budovy Rudolfina či fakult Univerzity Karlovy a Kramářova vila, v níž sídlí pan premiér. Kromě jiného jsme se od našeho lodního kapitána dozvěděli cenné informace o Vltavě, etymologii názvů navštívených míst i památek. Procházkou jsme se podél řeky vydali kolem tradiční kavárny Slavie, budovy Národního divadla či Tančícího domu směrem k poslednímu kulturnímu zastavení – k budově Novoměstské radnice, kde náš již očekávali průvodci Neviditelné výstavy. Zde jsme měli unikátní možnost pocítit po dobu jedné hodiny při procházce obytnými místnostmi, tržištěm, rušnou ulicí i poklidnou lesní krajinou na vlastní kůži život nevidomého. Naši průvodci Lukáš a Pavel nám v prostředí „baru“ nelenili zodpovědět zvídavé otázky, svěřit tajemství svého postižení i úskalí, jež jim denně přináší. Přes Václavské náměstí a ulici Na Příkopech jsme vyrazili k vrcholnému okamžiku společného pobytu v Praze – návštěvě obchodního centra Palladium, zde jsme se s nejbližšími kamarády rozprchli do obchodů, parfumérií, kaváren či fast foodů. Krásy chtivá děvčátka nám svým pozdním příchodem značně znepříjemnila poslední chvilky v Praze, které se tak nesly v duchu sprintu na autobusové nádraží Florenc. Naštěstí jsme vše zvládli a příjemné zážitky i společně strávené chvíle jsme si nenechali tímto karambolem pokazit. Praho, příští rok na viděnou :-).

Společné zhlédnutí Jurského světa

V pátek 22. června jsme se vydali společně se třemi spolužáky z 8. třídy do sokolovského kina Alfa, kde jsme od 17:00 hodin zhlédli film Jurský svět: Zánik říše. Společnou cestu do kina jsme měli okořeněnou zapomnětlivými a zmatenými spolužáky marně vyhlížejícími autobus, vše jsme však zvládli bez kolizí a sešli jsme se téměř v kompletní domluvené sestavě. Novou sci-fi podívanou jsme si nelenili vychutnat se vším, co k tomu patří, a tak jsme i tentokrát do kinosálu všichni vstupovali obtěžkáni všemi možnými pamlsky. Poslední společný kulturní zážitek v tomto školním roce jsme si jako obvykle užili, o to více se těšíme na ty, které prožijeme již jako „osmáci".

Žákům 8. třídy - pomůcky pro následující školní rok

Sešity a pomůcky potřebné pro školní rok 2018/2019 Anglický jazyk 2x 544 + v případě zájmu a potřeby libovolný sešit na slovíčka Český jazyk 1x 544 (nezachovají-li si výkladový a literární sešit z letošního roku) 4x 524 rychlovazač + eurodesky (min. 15 ks); 50 listů bílého kancelářského papíru Dějepis 1x 544 Fyzika 1x 524 Hudební výchova rychlovazač a eurodesky (20 ks) Chemie 1x 444 (nepokračují-li v sešitě z roku loňského) Informatika 1x 544 Matematika bude upřesněno vyučujícím v září rýsovací potřeby, kalkulačka Německý jazyk bude upřesněno vyučujícím v září Občanská a rodinná výchova 1x 544 Osobnostně-sociální výchova rychlovazač + eurodesky (min. 10 ks); 25 listů bílého kancelářského papíru Přírodopis 1x 420 Výtvarná výchova na pomůcky bude vyučujícím vybírána částka stanovená v úvodu školního roku Zeměpis 1x 420 Školní atlas světa, Kartografe Praha Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Karografie Praha

Žákům 7. třídy - pomůcky pro následující školní rok

Sešity a pomůcky potřebné pro školní rok 2018/2019 Anglický jazyk 2x 544 + v případě zájmu a potřeby libovolný sešit na slovíčka pracovní sešit (bude dopracován sešit z letošního školního roku) Český jazyk 2x 544 (nezachovají-li si výkladový a literární sešit z letošního roku) 3x 524 rychlovazač + eurodesky (min. 15 ks); 50 listů bílého kancelářského papíru Dějepis 1x 544 Fyzika 1x 524 Hudební výchova rychlovazač a eurodesky (20 ks) Chemie 1x 444 Informatika 1x 544 Matematika 1x 440 2x 544 1x 524 rýsovací potřeby, kalkulačka Německý jazyk 1x 544 (nezachovají-li si Theorie sešit z letošního roku) 1x 524 rychlovazač + eurodesky (min. 15 ks); 25 listů bílého kancelářského papíru pracovní sešit (dopracování letošního pracovního sešitu + nový objednaný školou) Občanská a rodinná výchova 1x 544 (nepokračují-li v sešitě z loňského roku) Osobnostně-sociální výchova rychlovazač + eurodesky (min. 10 ks); 25 listů bílého kancelářského papíru Přírodopis 1x 420 Ruský jazyk 1x 544 pracovní sešit (dopracování letošního pracovního sešitu + objednaný školou) Výtvarná výchova na pomůcky bude vyučujícím vybírána částka stanovená v úvodu školního roku Zeměpis 1x 420 Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Karografie Praha

Poděkování

Milí Permoníci, děkujeme Vám za příjemně prožitý společný rok plný týmové spolupráce, úsměvů a nevšedních zážitků. Poděkování náleží také Vám, vážení rodiče našich zástupců školního parlamentu, za vstřícnost, spolupráci, trpělivost a ochotu k rannímu vstávání při zajišťování dopravy Permoníků na naše pravidelné schůzky. Vážíme si společně strávených chvil a těšíme se na pokračování v naší činnosti v příštím školním roce, Mgr. M. Pomichalová a Mgr. E. Korbelová

Poděkování za sponzorský dar

Školní parlament Permoníci děkuje manželům Juríkovým za poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000,- Kč. Získané finanční prostředky s radostí vynaložíme na plánované aktivity a setkání se školním parlamentem ZŠ Dolní Žandov.

Literární soutěž

Permoníci se rozhodli zpestřit školní výuku svých spolužáků a na měsíc květen pro ně připravili literární soutěž nesoucí se v duchu tématu Máj, lásky čas. Žáci ze všech ročníku tak získali možnost popustit uzdu své fantazii a kreativitě, libovolným literárním útvarem a v jakémkoli duchu ztvárnit téma lásky ve všech podobách. Celkem se Permoníkům dostalo do rukou 25 literárních a výtvarných prací žáků z 1., 4., 5., 6. a 7. ročníku, které tentokrát vyhodnocovali pouze v jedné kategorii. A jak to celé dopadlo? 1. místo s přehledem získala Sofinka Renčková. Na 2. místě jsme ocenili práci Jakuba Kopičky, 3. místo pak získala Zuzana Furchová. Děkujeme všem za zapojení do soutěže a těšíme se na příspěvky do různých námi připravených soutěží v příštím školním roce.

Požární poplach v naší třídě

V pátek 15. června na naší škole vypukl požární poplach. Naše třída se dostala do velmi nepříjemné situace, jelikož byla umělým kouřem odříznuta od jediné přístupové cesty do bezpečí. Přestože nás velitel zásahu předem se vším seznámil, krok po kroku objasnil, co bude následovat, a ujistil nás, že nám nehrozí žádné nebezpečí, simulace byla natolik reálná, až se leckterým z nás roztřásla kolena. Doba, po níž jsme čekali na příjezd hasičských jednotek, se zdála nekonečná… Přesto jsme se po přibližně pěti minutách dočkali pana hasiče, který nás přesně instruoval k dalším krokům, a evakuace tak mohla začít. Šest odvážlivců se vydalo pod velením několika hasičů s vyváděcími maskami na obličeji po dosud zakouřeném schodišti. Další spolužáci vyčkávali na přistavení plošiny, která je po třech svážela do bezpečí před budovu školy. Hasiči nelenili a poskytli některým z nás, které sužovaly dýchací potíže, první pomoc, pro zajištění maximálního bezpečí se obrátili rovněž na zdravotnickou záchrannou službu. Z celé akce jsme si odnesli četná ponaučení pro zvládnutí krizových situací a osvojili si, jak správně postupovat pro případ požáru a komunikovat s hasičským záchranným sborem, a tak nelze než podotknout, že všechno zlé je pro něco dobré…