Kritéria hodnocení TV

1 2 3 4 Píle, snaha, samostatnost, zlepšování, tvořivost. - zapojuje se do sportovních akcí školy - velmi aktivní, aktivně se zapojuje do všech činností - pracuje tvořivě - samostatně zvládá úkoly - reprezentuje školu na školních sportovních soutěžích - průměrně aktivní - pracuje tvořivě s občasnými chybami - méně se zapojuje do činností - občas potřebuje pomoc učitele - pasivita - nevyužívá plně svých dovedností - často potřebuje pomoc učitele - pasivita, nezájem - nesamostatný, velmi často potřebuje pomoc učitele - nevyužívá plně svých dovedností Testy, disciplíny: plnění, kvalita, zlepšování se, všeobecná tělesná zdatnost. - 100 – 76 % splněných testů a disciplín k hodnocení - úspěšně rozvíjí svou zdatnost - provedení je kvalitní - celkově se zlepšuje - 75 – 56 % splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se výrazně nelepší - menší nedostatky kvality provedení - 55 – 31 % splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se nelepší, případně i zhoršuje - kvalita provedení je nedostatečná - 30 % a méně splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se zhoršuje - velké nedostatky v kvalitě provedení - časté chyby Docházka a omluvenky, úbor. - docházka je velmi dobrá - omluvenky jsou vždy doložené rodiči - 1-2 x za pololetí zapomene cvičební úbor - docházka je dobrá - omluvenky jsou doložené rodiči, někdy se zpožděním - 3 x za pololetí zapomene cvičební úbor - častěji chybí - omluvenky nemá doložené - 4 – 5 x za pololetí zapomene cvičební úbor - často chybí - omluvenky nemá doložené rodiči - 6 a vícekrát zapomene cvičební úbor Chování, plnění pokynů učitele. - zcela plní pokyny učitele - plně dodržuje pravidla slušného chování - plně dodržuje pravidla fair play - občasné napomínání učitelem - občasné nedostatky ve slušném chování - dodržuje pravidla fair play - časté napomínání učitelem - často porušuje pravidla slušného chování - porušuje pravidla fair play - časté napomínání učitelem - často porušuje pravidla slušného chování - často porušuje pravidla fair play (agresivní chování vůči spolužákům)

Procházka s pejsky

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se vydali do námi oblíbeného Záchytného zařízení pro psy na ranči Vránov. Ve společnosti nám již známého pejska Apua a nového přírůstku - štěněte Speedeho pokračovali v našem putování po vyznačené trase do Hřeben. Turisticky náročný šestikilometrový okruh nás vedl malebnými lesními cestami, kolem zříceniny pivovaru i hradu Hartenberg přes zastávku na hřišti v obci Luh nad Svatavou zpět na Vránov. Navzdory vysokým venkovním teplotám a kopcovitému terénu nám nemizel z obličejů úsměv ani dobrá nálada. Při loučeni jsme pracovníkům přislíbili opětovnou brzkou návštěvu s přáním, aby se i stálý obyvatel zařízení Apu dočkal co nejdřív nových páníčků...

Okresní kolo OVOV

Dne 3. 4. 2019 jsme ze zúčastnili okresního kola ODZNAKU VŠESTRANNOSTI. Za tým soutěžili: Z. Furchová, E. Barfusová, K. Egererová, A. Wneková, L. Kalčík, P. Krátký, F. Obešlo, V. Wnek a jako jednotlivci N. Zrůbková, N. Hrubá, B. Šimáčková, M. Matucha, J. Juříček, G. Bečková, F. Maňák, V. Krejčík. Celkově naše škola obsadila 6. místo s 15 308 body. Nejlepší umístění dosáhli: L. Kalčík - 5. místo 2679 bodů P. Krátký - 9. místo 2168 bodů G. Bečková - 4. místo 2500 bodů N. Zrůbková - 4. místo 2036 bodů Z. Furchová - 7. místo 2736 bodů A. Wneková - 8. místo 2722 bodů

Bruslení

Dne 13. 3. jsme zakončili zimu bruslením na zimním stadionu v Sokolově.

Slova, která potěší.......

Krásný den paní ředitelko a uč. sbore. Hrdě oznamuji, že váš bývalý student Matyáš Ferko se stal čerstvým reprezentantem českého národního týmu v kategorii U16. V současné době je profesionálním hráčem FC Viktoria Plzeň. Děkujeme vaší škole za kladný přístup k našemu synovi a poděkování paní vychovatelce Jitce Denglerové. S pozdravem Milan Ferko a Ivana Ferková Sokolov

Pozvánka na třídní schůzky 8. ročníku

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají ve středu 24. dubna od 16:00 hodin v naší třídě. Předmětem třídních schůzek bude informování o průběhu výchovně-vzdělávacího procesu Vašich dětí, seznámení s čtvrtletním hodnocením v podobě známkové klasifikace. Prodiskutujeme rovněž plánované třídní akce a školu v přírodě. Těším se na naše společné shledání. Mgr. M. Pomichalová

Zápis dětí do 1. třídy

Pro školní rok 2019/20 byly přijati k základnímu vzdělávání žáci pod čísly: 1- 17, 19.

Naše společná snídaně

V pátek 5. dubna 2019 jsme při příležitosti Světového dne zdraví narušili ranní stereotyp naší třídy, nelenili jsme si totiž připravit pestrou snídaní, abychom si ukázali, že dobře se nasnídat je nezbytným základem úspěšného dne. Oslovili jsme paní Maňákovou, která nám bez váhání připravila pečivo, šunku a sýr, jež jsme neváhali doplnit zeleninou. K celé snídani jsme popíjeli teplý ovocný čaj. Naše paní asistentka nám navíc připravila sladkou tečku v podobě meruňkové bublaniny z bílého jogurtu. Společná snídaně a s ní spojená diskuse odtajnila naše ranní rituály i stravovací návyky. Někteří z nás mají na čem pracovat...

Matematický klokan

Žákyně a žáci z 2. až 9. ročníku se zúčastnily letošního Matematického klokana v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet. Za povšimnutí stojí výkony těchto ročníků: 4., 6. a 8. ročník, kteří byli ve své kategorii nejmladší, přesto zvládli zadání velice důstojně. 7. ročník, protože si vzápětí napsali i Pythagoriádu. 5. ročník, ve kterém získali někteří žáci velice vysokých výsledků. 2. ročník, protože statečně, důstojně a úplně poprvé dokončili tuto vědomostní a logickou soutěž. Následují nejlepší tři řešitelé z uvedených kategorií: Cvrček: 1.Nela Tomečková 2. Filip Zolotár 3. Ema K. Radová Klokánek: 1. Tereza Janecká 2. Matěj Knedlík 3. Anna Šlechtová Benjamin: Tereza Chalupníková Tomáš Wildhaber Sofia Renčková Kadet: 1. Tomáš Seidl 2. Michal Tonhauser 3. Jan Pospěch