Informace k adaptačnímu pobytu pro budoucí 6. třídu (šk. rok 2020/2021)

Vážení rodiče budoucích šesťáků, v druhém zářijovém týdnu, od 7.9. do 11.9. 2020, pojedou Vaše děti na tradiční adaptační pobyt na Boží Dar. Ubytování je zajištěno v Apartmánu Jurica. Odjíždíme v pondělí v 8 hodin (sraz před ZŠ v 7. 30 hodin). Z Božího Daru se vracíme zpět v pátek ve 12.30 hodin, předpokládaný příjezd k ZŠ mezi 13.15 až 13.30 hodin. Tento pobyt je pro žáky zdarma (hrazen příspěvkem od OÚ Lomnice). K účasti je potřeba posudek od lékaře, během prázdnin prosím zjistěte, zda Vaše dítě tento posudek má v platnosti, popřípadě zajistěte nový. Děkuji, Pavlína Cholopovová, asistent pedagoga ZŠ Lomnice PS: v příloze článku je k dipozici formulář k dispozici

Výtvarná soutěž

Měsíc květen v sobě nesl dozvuky soutěže fotografické, ale také naší poslední výzvy v podobě výtvarného zachycení odpovědi na otázku „Co mám rád/a…“. Tentokrát se příliš spolužáků nezapojilo, a tak můžeme využít prostoru a prezentovat všechna vzniklá výtvarná díla. Děkujeme všem zúčastněným. V září se můžete těšit na zaslouženou sladkou odměnu. Přejeme vám krásné prázdniny a na podzim zase na viděnou, vaši Permoníci

Odevzdávání učebnic, vydávání vysvědčení

Vzhledem k tomu, že v příštím týdnu budou děti odevzdávat dle harmonogramu učebnice a bude se vydávat vysvědčení, potřebují děti ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Bez tohoto prohlášení děti nebudou vpuštěny do školy. Prohlášení si můžete vytisknout nebo dle vzoru napsat v ruce.

Ředitelské volno, ukončení školního roku

Podle § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Školského zákona vyhlašuji na 29. a 30. 6. 2020 pro 1. až 8. ročník ředitelské volno. Mgr. Eva Kubíčková, ŘŠ Těmto třídám bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí v pátek 26. 6. 2020, pravděpodobně v 8 hod. Čas se může změnit, jestliže MŠMT ČR upřesní pravidla pro vydávání vysvědčení. Žáci 9. ročníku budou mít slavnostní ukončení školní docházky v úterý 30. 6. 2020 od 9. hod. v komunitním centru. Podmínkou účasti je rouška (pokud nebude toto nařízení zrušeno).

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

Milí spolužáci, v uplynulém týdnu jste měli možnost hlasovat v naší fotografické soutěži s příznačným názvem Zpátky do přírody. Dle hlasů zaslaných vámi, učiteli i vašimi blízkými jsme sestavili žebříček prvních míst následovně… 1. místo získala se 30 hlasy Michaela Pokorná ze 3. třídy se svou koláží přírodních motivů. 2. místo s 29 hlasy obsadila Jindřiška Obešlová z 2. třídy s fotografií Racek. 3. místo s 24 hlasy si vysoutěžil Antonín Kuruc z 1. třídy s fotografií Pavučina. Všem zúčastněným moc děkujeme za příspěvky, v září se těšte na zaslouženou sladkou odměnu ;-).

Výtvarná soutěž

Naši nejmilejší spolužáci, nachystali jsme si pro vás poslední výzvu či soutěž v tomto školním roce... Tentokrát jsme si pro vás připravili výtvarnou soutěž s příznačným názvem „Co mám rád/a“. Zamyslete se a zachyťte libovolnou technikou na jakýkoli formát na jednom obrázku, co máte rádi, těší vás či si vážíte toho, že to či ono máte :-). Své příspěvky pošlete do svých třídních skupin do pátku 12. června 2020. Těšíme se na vaše příspěvky, vaši Permoníci

Fotografická soutěž - hlasujeme!

Milí spolužáci, měsíc květen se pro nás všechny nesl v duchu fotografické soutěže s příznačným názvem Zpátky do přírody. Níže můžete nahlédnout všechny fotografie, které jsme od vás obdrželi… Dovolíme si vás touto cestou požádat o hlasování. Jak bude probíhat? Vyberte si fotografii, která se vám líbí nejvíce, a sdílejte svůj hlas (jméno autora či co je na fotografii zachyceno) do 5. června 2020 svému Permoníkovi, třídní učitelce či na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz. Vyhlášení vítězů proběhne opět na webových stránkách školy ve středu 10. června 2020. Předem vám děkujeme za spolupráci, vaši Permoníci

Rozhodnutí ředitelky školy o prodloužení uzavírky školy

Věc: Rozhodnutí o prodloužení uzavírky školy Já, Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka Základní školy v Lomnici jsem rozhodla, že výuka pro žáky 1. – 5. ročníku bude i nadále probíhat pouze distanční formou (učení na dálku). S tímto rozhodnutím byl seznámen i zřizovatel školy, který mé rozhodnutí podporuje. Odůvodnění: Metodický materiál vydaný MŠMT ČR nám neumožňuje zajistit provoz školy po stránce personální, organizační a stravovací. Zároveň bych Vám chtěla touto cestou nabídnout individuální konzultace všech pedagogických pracovníků v prostorách školy, kteří jsou připraveni pomoci Vám i Vašim dětem. Stačí si jen domluvit schůzku přes třídní učitele, popř. další kontakty na pedagogy naleznete na webových stránkách školy: http://www.lomnicezs.cz/zamestnanci/. Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

Fotografická soutěž

Naši nejmilejší spolužáci, velice vám děkujeme za vaše zapojení do výzev ke Dni Země. Svými příspěvky jste nás nejen potěšili, ale dodali inspiraci také k další výzvě… Tentokrát jsme si pro vás připravili fotografickou soutěž s příznačným názvem „Zpátky do přírody!“. Rozhlédněte se kolem sebe a zachyťte na jedné soutěžní fotografii, co vidíte či co se vám líbí…zkrátka život kolem sebe :-). Své příspěvky pošlete do svých třídních skupin do neděle 24. května 2020. Těšíme se na vaše příspěvky, vaši Permoníci

Průzkum zájmu o výuku od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, vláda umožnila od 25. května osobní přítomnost žáků 1. st. ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Prováděcí předpisy nám budou známé až na konci dubna, ale již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat. Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu. Děti budou moci být ve škole cca od 7,30 do 15 hod. (Jedná se o náš předběžný odhad.) Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. (Zatím netušíme, jak to bude se zařazováním dětí, u kterých se rodiče rozhodnou dodatečně). Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Zatím ani netušíme, za jakých podmínek se budou moci děti stravovat ve školní jídelně (jestli vůbec…). Faktory, které musí splňovat děti: dítě nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita); dítě nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje - jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více. O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje. Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné. Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy. MÁME – NEMÁME zájem o umístění dcery/syna ………………………………od 25. 5. 2020 do školy. SMS s tímto zněním odešlete třídní učitelce do 20. 4. 2020. Toto není závazná přihláška, ale průzkum předběžného zájmu! V případě změny Vašeho názoru kontaktujte vedení školy prostřednictvím SMS na tel. číslech: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043 Mgr. Dana Malenická 773 622 880 nebo e-mailu: info@lomnicezs.cz. O výsledcích průzkumu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy www.lomnicezs.cz. Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy