Setkání s Čápaty

V pátek 20. dubna nastal den D, v jehož rámci jsme se poprvé po dlouhém plánování a domlouvání setkali společně s Čápaty, tedy parlamentem Základní školy Dolní Žandov. Přes velkou nervozitu a prvotní rozpaky jsme se přenesli díky vlídnému přivítání a úvodnímu slovu paní ředitelky i následné seznamovací aktivitě, kdy jsme pro sebe každý ukořistili jedno „čápě“, které jsme následně vyzpovídali jménem počínaje, přes zájmy a koníčky, studijními úspěchy konče. Využili jsme krásného počasí a zapálenosti Čápat a vydali se k budově druhého stupně, kde jsme si společně zahráli pro nás nové aktivity „korýtka“ a „kostka“. U obou jsme museli prokázat týmového ducha, zájem o společný úspěch i ochotu spolupráce. Vedli jsme si přímo ukázkově! Potřebu doplnit vydanou energii uspokojily laskavé paní kuchařky, které jen pro nás připravily guláš, za což jim velice děkujeme. Po společném obědě jsme se na žádost Čápat (zejména pak dívek) vydali na průzkum naší školy, představili jsme tak nejen její prostory, ale také naše nedočkavé a zvědavé spolužáky. Odpolední program se sestával z procházky naší obcí. Každý z nás si připravil krátké povídání o vybrané památce či místní zajímavosti, stali se z nás tak malí turističtí průvodci, kteří vzbuzovali údiv všech kolemjdoucích a přihlížejících. Společnou cestu jsme si nelenili osladit nanukem, který nám dodal chuť a energii se navzdory vysokým venkovním teplotám vydat na prohlídku místní šachty. Po návratu z procházky jsme strávili čas společným hraním fotbalu, klábosením, hraním na hudební nástroj či nakupováním nezbytných dobrůtek. V podvečer jsme se vydali do nedaleké kuželny, kde jsme si společně užili dvě hodiny aktivní zábavy, mlsání a pohody. I přes nabitý program nás energie neopouštěla, a tak jsme si společnou večeři v podobě pizzy vychutnali na hřišti před naší školou, abychom se hned po jejím snězení mohli pustit do kopání s míčem, překonávání překážek a prolézaček. Po hygieně jsme se uložili k vybranému animovanému filmu a dlouho do noc štěbetali a chichotali se, až se škola otřásala v základech. Sobotní ráno jsme po vynikající a bohaté snídani zasvětili úklidu, plánování dalšího společného setkání, slunění si či hraní si na hřišti. Čápata nás opustila s velkými díky a vřelým pozváním na měsíc červen. Všem Permoníkům děkujeme za vynikající přípravu a organizaci setkání a těšíme se na další společnou akci.

Cyklo ze IV. třídy

I když nám dnes nesvítílo sluníčko, tak jsme si parádně zajezdili v DDM Sokolov na dopravním hřišti.

Návštěva Legiovlaku

V úterý 3. dubna jsme se vydali prozkoumat v nedalekém Sokolově přistavený Legiovlak. Prakticky jsme se tak po jednom století od boje legionářů za ideu samostatného státu procházeli jednotlivými vagóny vlaku, který byl přímým svědkem událostí válečných i těch bezprostředně nadcházejících. Průvodce vlakem nám nejprve prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu představil legionáře a jejich působení v 1. světové válce, utvořili jsme si tak základní přehled o válečných bojích i hrdinských činech našich legionářů. Následně jsme se strastiplnou kamenitou cestou vydali nahlédnout do vagónů, které legionáři obývali, v nichž docházelo k rozhodování o dalších postupech bojů, k překládce či třídění pošty, výrobě kovářských i dekorativních předmětů, léčení či operování vojáků. Nahlédli jsme také do vagónu, v němž si vojáci mohli nakoupit nezbytné potřeby či potraviny. Pronikání do tajů jednotlivých vagónů bylo doplněno tematickým výkladem, vysvětlením potřebných souvislostí a odhalením nám neznámého. Martin s Adamem neváhali poukázat na své znalosti týkající se 1. světové války, a těšili se tak oprávněnému obdivu nejen spolužáků, ale i „bratra“ průvodce. Doufejme, že si nabyté znalosti alespoň částečně v našich hlavičkách uchováme :-).

Inzerát - pracovní místo

HLEDÁME PRACOVNÍKY na pozice: UKLÍZEČKA, ŠKOLNÍK Nástup: od 1. 8. 2018 Své životopisy zasílejte na adresu: Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01 Lomnice, nebo na e-mail: baumannova.marie@lomnicezs.cz

Zápis do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOMNICE Školní 234 pořádá dne 5. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hodin přijímací řízení pro žáky do 1. třídy Pro žáky budoucí 1. třídy je organizován kroužek „Předškolák“ (bližší informace na výše uvedených kontaktech a při přijímacím řízení). Na škole dále působí tři speciální pedagogové, koordinátor ŠVP, metodik-koordinátor ICT a koordinátor environmentální výchovy. Funkce koordinátorů jsou obsazeny plně kvalifikovanými pedagogy. Pravidelně využíváme odbornou pracovnu vybavenou moderní počítačovou technikou, učebny s interaktivními tabulemi. Nabízíme žákům výuku anglického jazyka už od 1. třídy, německý i ruský jazyk jako další cizí jazyk. Škola využívá dětské hřiště, multifunkční hřiště a dvě fotbalová hřiště. Součástí školního komplexu je školní jídelna a školní družina. Prioritou naší školy je vytváření zdravého klimatu, které rozvíjíme mimo jiné i v předmětu Osobnostní a sociální výchova. Díky finanční podpoře zastupitelstva obce Lomnice se mohou naši žáci účastnit nejen adaptačních a ozdravných pobytů, ale také exkurzí a akcí spojených s výukou.