Semifinále Školské futsalové ligy - Praha

V pátek 29. 11. 2019 se utkaly dívky druhého stupně s dalšími nejlepšími týmy v semifinále Školské futsalové ligy v Praze v hale Jedenáctka. Do semifinále se celkem probojovalo šest dívčích týmů: 10. ZŠ Plzeń, 4. ZŠ Plzeň, ZŠ Hradec Králové, ZŠ Kadaň, ZŠ Pardubice a ZŠ Lomnice. Za tým ZŠ Lomnice hrály: Eliška Barfusová, Klára Egererová, Natálie Kalčíková, Sára Feketeová, Adéla Wneková, Zuzana Furchová, Lenka Haufová, Karolína Haufová a Naomi Zrůbková. I když se dívkám nakonec nepodařilo získat ani jedno vítěžství, byl na nich vidět předchozí trénink a vysoké herní nasazení, takže některé zápasy byly dlouho vyrovnané např. s 10. ZŠ Plzeň nakonec prohrály 1:2 a napínavý boj trval až do samého konce. Nejtěžším soupeřem se pak stala 4. ZŠ Plzeň s výsledkem 0:4. I tak si to dívky užily a ty nejstarší, končící devátý ročník se tak s touto soutěží po třech letech rozloučily. Holky si zaslouží pochvalu za reprezentaci i odhodlanou přípravu byť v krátkém čase, ale ve svém volnu. Ne každá dívka tíhne k tomuto sportu a má odvahu jít hrát i proti registrovaným hráčkám.

Uzavření školy

Dne 28. 1. 2020 bude škola z provozních důvodů uzavřena. V celé Lomnici nepoteče voda, proto ředitelka školy vyhlásila z hygienických důvodů ředitelské volno. Bude uzavřena i školní jídelna a školní družina. Mgr. Dana Malenická

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

Dne 19. ledna 2020 budou slavnostně zahájeny Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, které se historicky poprvé konají v Karlovarském kraji. Velice bychom uvítali, kdybyste podpořili v rámci možností svou účastí úsilí mladých sportovců o dosažení co nejlepších výkonů v jednotlivých druzích sportu.

Dobrý skutek

Ani v letošním školním roce si školní parlament neodpustil úkol v podobě vykonání libovolného dobrého skutku v předvánočním čase. Lámali jsme si velmi dlouho hlavy, čím a komu bychom mohli pomoci. Hlavami nám proběhlo mnoho nápadů, nejvíce jsme však usilovali o strávení dopoledne v místní mateřské školce. Definitivní rozhodnutí padlo v předvánočním týdnu, zvolili jsme pomoc útulku pro opuštěné kočky v Sokolově Láskou ke kočkám z. s. Každý z nás tedy donesl potravu, mlsky, hračky či požadované hygienické potřeby tak, aby i opuštěné kočičky měly o trošku lepší Vánoce. Výsledek naší sbírky předá paní učitelka v pátek 20. prosince 2019.

Naše poslední vánoční besídka…

Pro letošní školní rok jsme neměli příliš jednotnou představu o podobě posledního společně stráveného dne před Vánoci, což však neznamená, že jsme si s tímto zapeklitým úkolem neporadili… Úvod předvánočního dne jsme věnovali organizačním záležitostem, v podobě focení dárečku pro kočičí útulek v Sokolově a rozhodování o podobě námi zvoleného obědu na přání. Následně jsme si zahráli naši obdobu židličkované, díky čemuž jsme si řádně protáhli všechny končetiny. Posléze jsme přešli k netradičnímu rozdávání dárečků, kdy jsme velmi rychle přišli na kloub dlouhotrvajícímu potutelnému úsměvu naší paní učitelky a paní asistentky... Každý z nás měl koupit vtipný, originální a potěšující dáreček do částky 50,- Kč. Po házení kostkou, na níž muselo padnout číslo šest, jsme si mohli vybrat jakýkoli z na lavici vyskládaných dárků. Netušili jsme však, že přijde druhé kolo a o své dárky můžeme snadno přijít, jelikož nám po hození jedničky ve vymezeném časovém limitu spolužák mohl získaný dárek uzmout pro sebe. Bojovali jsme do poslední vteřiny, zejména tedy o balíček prezervativů a hrneček s marshmallow sadou. Vánoční nálady jsme využili k předání zbývajících dárečků, které nás ještě více rozveselily a rozněžnily, byť nejvíce rozněžněnou byla naše paní učitelka, které jsme věnovali překrásný řetízek, a paní asistentka, jíž jsme obdarovali dárkovým poukazem. Z rukou paní učitelky a paní asistentky jsme převzali dárkový voucher na vybraný společný zážitek, který si můžeme vyčerpat v průběhu měsíců únor a březen, dále lízátko a „výdejnu radosti“ – krabičku plnou tolik zapomínaných pomůcek, jež nás jistě nejednou zachrání od nepříjemností… Závěr naší besídky jsme věnovali tolik „oblíbenému“ úklidu a odstrojení našeho živého stromečku, který nám obstarali Martin s Ondrou již po prvním adventu. Přejeme všem šťastné a pohodové Vánoce, příjemné prožití volných dní a úspěšný start nového roku J.

Vánoční kuželkářské klání

Ve čtvrtek 19. prosince jsme se vydali do místní kuželny, abychom si užili naše adventní přání v podobě vánočního kuželkářského klání. V deset hodin jsme po vyslechnutí pokynů a pravidel rozdělení do skupin postupně vyráželi na přiřazené dráhy s cílem rozsvícení vánočního stromečku maximálně stem úspěšných hodů. Nejlépe se dařilo týmu ve složení Lucka, Martin Heinisch a Matěj Berko, jimž se stromeček rozzářil po 75 hodech. Nejúspěšnější hráči z kola prvního se následně utkali v týmech ve složení Eliška, Ondra a Lexa; Vašek, Karin a Honza; Lucka, Martin H. a Matěj B.; Zuzka a Kája. A byl to boj doslova lítý… Pro nerozhodné výsledky pan učitel přistoupil k rozstřelu – největší počet shozených kuželek v deseti hodech. Naprostými vítězkami a bouřlivým potleskem a sladkou tečkou odměněnými se staly Zuzka s Kájou. Pohodová atmosféra protkaná povídáním, smíchem i soutěžním zápolením nás posunula o krok blíž k naší vánoční besídce…

Naše „Mikulášská výprava“

V prosinci nás čekal druhý tradiční úkol žáků deváté třídy, a to uspořádat pro své mladší spolužáky „Mikulášskou výpravu“. První společná hodina se nesla v duchu velkých příprav, maskování a strategického plánování... V té druhé už jsme celí natěšení za mohutného halasu vyběhli do prostor školy. Naší první návštěvě se těšilo první oddělení místní mateřské školy, kde nám děti hodné i zlobivější zazpívali píseň Prší, prší a s rozzářenýma očima přebírali připravené balíčky. Naše kroky dále směřovaly k našim páťákům, kde dle slov paní učitelky třídní nikdo zlobivý není, a tak jsme nelenili a se souhlasem paní zástupkyně vzali do pytle alespoň paní učitelku. Čertovský rej se doslova vyřádil mezi prvňáky, kteří nejednou potrápil sebe i svou paní učitelku třídní. Ta nám nakonec zakázala vzít si s sebou do pekla byť jen jediného žáčka, koneckonců všichni „zlobílkové“ přislíbili polepšení svého chování… S úžasem na tvářích a strnulými projevy nás přivítali druháčci, u nichž svou promluvou zasáhl také ctihodný Mikuláš. Děti z druhého oddělení mateřské školy nás uvítaly s úsměvy na tváři a připravenými přáníčky pro Mikuláše, ale také anděly i čerty samotné. Nelenily a společně nám zarecitovaly krásnou básničku. Pakliže se doposud čerti drželi zkrátka, ve třetí a čtvrté třídě se už dětí a jejich slziček nezalekli a dožadovali se řádného vykoupení v podobě básní i slibů. Posilněni svačinkou po velké přestávce a se značným odhodláním jsme vyrazili do prostor druhého stupně, v některých třídách nás seznamy s dětmi zlobivými natolik zaskočily, že jsme čerty ve svém řádění ani trošku nekrotili J. Navzdory drobným nepříjemnostem jsme nelenili a symbolicky předali štafetu žákům o rok mladším, které jsme řádně zmazali uhlíky.