Zápis z 3. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 24. 9. 2019 Přítomni: Nikol Hrubá, Emily Kontová, Jakub Červenka, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Sára Juríková, Klára Egererová, Nella Tonhäuserová Omluveni: Lenka Haufová, Marianna Hejpetrová, Filip Křivka Program: Určování tříd a datum - obědy na přání Čtení a rozbor dotazníků žáků školy Probírání akcí na říjen

Zápis z 2. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 24. 9. 2019 Přítomni: Marianna Hejpetrová, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Filip Křivka, Jakub Červenka, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák Omluveni: Lenka Haufová, Klára Egererová, Sára Juríková Program: Zadání první soutěže – Školní hymna ( informace do tříd) Psaní jmenovek k fotkám parlament Datum: 26. 9. 2019 Přítomni: Nikol Hrubá, Marianna Hejpetrová, Jakub Červenka, Filip Křivka, Emili Kontová, Nella Tonhäuserová, Klára Egererová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Lenka Haufová, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Sára Juríková, Lucie Lídlová Chybí: Eliška Tomášková Program: Klára a Filip - oslovení paní učitelky 5. třídy Spolupráce s Čápaty - navážeme, pokud nás osloví Čápata Zuzka a Anežka - oslovení vedení školy s odměnami za naši činnost Obědy na přání - oslovení paní Baumannové Lenkou a Klárou, zahájení v říjnu

Zápis z 1. setkání školního parlamentu

Zápis z 1. setkání školního parlamentu Datum: 17. 9. 2019 Přítomni: Marianna Hejpetrová, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Filip Křivka, Jakub Červenka, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Lenka Haufová, Sára Juríková, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Filip Maňák, Václav Štercl, Anežka Vítková Omluveni: Nella Tonhäuserová, Karolína Haufová Program: Uvítání Permoníků v novém školním roce Představení všech členů Formulování očekávání pro letošní školní rok Organizace setkávání a komunikace úterý a čtvrtek od 7:00 – 7:45 hod. komunikace Messengerem a prostřednictvím „pošťáků“ Anežky a Lenky Volba předsedy a místopředsedy parlamentu Předsedou parlamentu byl zvolen Filip Maňák z 9. třídy, místopředsedkyní jsme zvolili Kláru Egererovou z 8. třídy. Zapisovatelkami zápisů ze setkání jsou Zuzana Furchová a Kateřina Kešnerová. Datum: 19. 9. 2019 Přítomni: Filip Maňák, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Sára Juríková, Anežka Vítková, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Jakub Červenka, Nella Tonhäuserová, Nikol Hrubá, Marianna Hejpetrová Omluveni: Karolína Haufová, Lenka Haufová, Václav Štercl Program: Výroba plakátů – prezentace naší činnosti Tvorba dotazníků – přání našich spolužáků

Permoníci v letošním školním roce...

Pro letošní školní rok reprezentují žáky naší školy a hájí jejich zájmy níže uvedení zástupci - "Permoníci". 5. třída - Marianna Hejpetrová, Nikol Hrubá 6. třída - Emily Kontová, Filip Křivka 7. třída - Nella Tonhäuserová, Eliška Tomášková 8. třída - Klára Egererová, Eliška Tomášková 9. třída - Zuzana Furchová, Lenka Haufová, Sára Juríková, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Filip Maňák, Václav Štecl, Anežka Vítková

Zamakáme a užijeme si to - turnaj kroužků

V pátek 20. 9. 2019 jsme se zúčastnili v rámci Kroužku fyzické a psychické zdatnosti turnaje všech zapojených kroužků na ISŠTE v Sokolově. Žáci se utkali ve třech oddělených turnajích v ringu, malé kopané a basketbale. Jak jsme si to užili můžete spatřit v přiloženém videu.

Zůstaňte s námi po škole...

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové Tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Specifický cíl: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615 Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 Žadatel projektu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Partner projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy. Díky realizaci klíčových aktivit projektu bude různým skupinám znevýhodněných žáků, tj. žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žákům se specifickými poruchami učení a žákům ohroženým školním neúspěchem umožněno zapojit se do obsahově velmi odlišných aktivit, které jim umožní zažít pocit ,,úspěchu", zvýší jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Dojde ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a dovedností. Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Aktivity projektu: "Klub silných" aneb "Buď on-line ve světe práce" na ZŠ. Kroužky fyzické a psychické zdatnosti na SŠ, ZŠ se závěrečným setkáním na SŠ aneb "Zamakáme a užijeme si to".

Po stopách filmu Prahou…

V pátek 6. září jsme se vydali na první společný třídní výlet v tomto školním roce, přičemž naše kroky již poněkolikáté směřovaly do našeho hlavního města. Tentokrát jsme se však vydali po stopách filmu… Po příjezdu do Prahy jsme se vydali do proslulých Filmových ateliérů na Barrandově, kde nás uvítal usměvavý pan průvodce, který nás provedl prostory ateliérů i aktuálně probíhající výstavou, seznámil nás s klientelou ateliérů, prozradil, jaké filmy, seriály či pořady se zde natáčejí a jak natáčení probíhá, poodhalil některá tajemství… Naše putování pokračovalo návštěvou Národního filmového muzea. Původně studentský projekt prezentuje v úchvatném prostoru a bezprostředním okolí překrásné Františkánské zahrady propojení historie filmu se současnými technologiemi. Na originálních exponátech, jakými jsou laterna magika, promítačka na kliku, ale kupříkladu také díky ruchovému studiu, virtuální realitě, studiu animovaného filmu či laboratoři J. E. Purkyně jsme tak ještě více poodhalili další filmové záhady… Po prohlídce a vyzkoušení všech možných i nemožných „hýblátek“ v Národním filmovém muzeu jsme se vydali do Galerie ocelových figurín, kde si chlapci, kteří projevili zájem o prohlídku ocelových plastik vytvořených z recyklovaného šrotu, osedlali motorky i trendy vozidla, osahali modely filmových i seriálových postav. Závěrem a pomyslnou třešinkou na dortu byla návštěva Muzea Madame Tussauds, kde jsme si doslova užívali přítomnost celebrit a významných osobností z dob minulých i současných. Zbývající čas vyměřený pro náš výlet jsme strávili v našem oblíbeném obchodním centru Palladium, kde jsme ve vybraných občerstveních doplnili v průběhu dne vydanou energii a za knihy, oděvy a hry utratili naše kapesné. Vzhledem k častým výbuchům smíchu a nepřetržitým úsměvům na rtech lze výlet hodnotit za více než vydařený... A máme opět nač vzpomínat :-).

Uvedení prvňáčků do školy

V pondělí 2. září, tedy první školní den v kůži žáků deváté třídy, nás čekala milá povinnost… Naším úkolem bylo uvedení prvňáčků do stavu žákovského, které je každoročně spojeno s jejich převzetím z prostor místního Obecního úřadu, kde je čeká slavnostní uvítání představiteli obce, a jejich následný doprovod do budovy školy a třídy. Úkolu jsme se zhostili plni dojetí nad roztomilostí našich nejmenších spolužáků a se svědomitostí nám vlastní :-).

Organizace školního roku

Začátek školního roku: pondělí 2. září 2019 Konec 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020 Konec 2. pololetí: úterý 30. června 2020 Prázdniny: Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019 Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2019pátek 3. ledna 2020 (nástup do školy 6. ledna 2020) Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020 Jarní prázdniny: 24. února - 1. března 2020 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020 Poznámka: Pátek 10. dubna 2020 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020 Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Ředitelské volno: čtvrtek 31 října a pátek 1. listopadu 2019 Školní zvonění 1. hodina 8.00 - 8.45 h 2. hodina 8.55 - 9.40 h 3. hodina 10.00 - 10.45 h 4. hodina 10.55 - 11.40 h 5. hodina 11.50 - 12.35 h 6. hodina 12.45 - 13.30 h Odpolední vyučování 7. hodina 13.05 - 13.50 h 8. hodina 14.00 - 14.45 h