První školní Halloween

Středu 31. října 2018 jsme se našim spolužákům rozhodli zpestřit uspořádáním dne v halloweenských maskách. O našem záměru jsme je několikrát informovali četnými návštěvami ve třídách i vyvěšením informačních plakátů, přesto jsme v den konání Halloweenu vstupovali do školy s menšími obavami, zda se alespoň někteří ze spolužáků „zkrášlí k nepoznání“. Tyto obavy se však hned po vstupu do první z tříd rozplynuly a my tak střídavě vzdychali nad propracovaností, originalitou, hrůzostrašností i humorném pojetí kostýmů. První kroky naší odborné komise směřovaly do páté třídy, v níž jsme si uvědomili, jak nelehký úkol jsme si stanovili… Takřka všichni se pro tento den převtělili do někoho úplně jiného, případně ukázali svou pravou tvář :-). Činili tak v originálních kostýmech, jejichž preciznost vypilovali ještě důmyslnějším líčením, parukami a maskami. Druháčci nelenili a vyzdobili si v duchu Halloweenu nejen sebe, ale rovnou celou třídu, nás pak nelenili uvítat společným výstupem z „hrobů“ a děsili nás svou mrtvolnou chůzí doprovázející skřeky a pazvuky. Čtvrtá třída se pyšnila nejvíce děsivou třídní učitelkou, díky níž jsme se téměř zdráhali vstoupit do jejího halloweenského doupěte. Naštěstí jsme strach překonali a spatřili tak další úžasné kostýmy, mezi nimiž nám uchvátil bláznivý vědec. Menší zklamání nás čekalo na druhém stupni, kde někteří na námi připravený den naprosto zapomněli, jiní se k němu stavěli takřka s despektem. Nicméně jsme se nenechali ani zde odradit a vstoupili do tříd, kde nás vyděsila především sestava krvelačných zombie z osmé třídy. Nadšení se nám v plné míře vrátilo v první a třetí třídě, kde nás vítali takřka pohřební hudbou, děsivými zvuky, pavučinovými sítěmi ve dveřích a mrtvolně ležícími „obludami“ na zemi, ufff. Ani zde jsme se nestačili podivovat nad propracovaností, originalitou a děsivostí některých z kostýmů. Děti zde měly navíc nachystanou halloweenskou svačinku v podobě slizových piškotů či očních bulv. A jak celé soutěžní klání dopadlo? Nejoriginálnějším kostýmem se pyšnil „pan mumie“ Davídek Němeček. Nejpropracovanější kostým pro náš halloweenský den oblékl Rocco Trojan, který si chudák po celý nosil vlastní hlavu v dlaních. V nejhrozivějším kostýmu dorazila „masová vražedkyně, postrach všech učitelů“ Zuzka Furchová. Nejvíce „halloweenskou třídou“ se stali druháčci. Nejděsivějším učitelem se s maximálním počtem bodů stala paní učitelka Turková, v těsném závěsu se umístila paní učitelka Lídlová a na pomyslném třetím místě skončila paní učitelka Trojanová. Ve všech třídách panovala sice děsivá, ale velmi přátelská a vlídná atmosféra, z níž prýštilo nadšení a hrdost na výsledky týmového snažení. Tento den jsme totiž všichni táhli za jeden provaz… Velký dík patří nejen všem zúčastněným dětem, ale především jejich třídním učitelkám za podporu námi připravené akce, spolupráci a dobrou náladu, s níž nás vítali. Tak zase příští rok v halloweenských kostýmech na viděnou :-).

Prohlídka Prahy

Ve středu 31. 10. 2018 jsme si trošičku prodloužili prázdniny komentovanou prohlídkou Prahy. Žáci se mohli seznámit s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města a podrobněji pak s památkami Pražského hradu a významnými osobnostmi našich dějin, zejména s postavou sv. Václava, Karla IV. a dalšími panovníky. Prohlídku jsme začali na Pražském hradě, kde jsme navštívili katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Po prohlídce Pražského hradu jsme se na chvilku zastavili ve Valdštejnské zahradě, prohlídli si umělé krápníky, voliéry s výry, pávy a především budovu Senátu ČR. Pak jsme se vydali přes Malostranské náměstí a Karlův most na Staroměstské náměstí. Prohlídku jsme ukončili na Václavském náměstí, kde jsme navštívili i několik obchodů.

3. místo v celorepublikové soutěži Hejtmanův pohár

Ve středu 24. 10. 2018 převzali zástupci naší školy v Karlových Varech již podruhé cenu za 3. místo v soutěži Hejtmanův pohár. Soutěže jsme se zúčastnili druhým rokem a opět jsme se umístili na předním místě v našem kraji i v rámci celé republiky. Velká pochvala patří všem žákům, kteří opakovaně zlepšovali své výkony na opičí dráze, ale také společně s vyučujícími plnili různé výzvy i z mimosportovních oblastí. http://www.aascr.cz/zaslouzene-odmeny-pro-nejlepsi-skoly-v-karlovarskem-kraji/

Kroužek fyzické a psychické zdatnosti

Dne 10. 10. 2018 jsme se vypravili v rámci Kroužku fyzické a psychické zdatnosti do lanového parku v Chebu, kde jsme zdolali 5 nebo 10 metrů vysoký okruh a ti nejodvážnější vyzkoušeli houpačku.

Výročí vzniku republiky - projekt

Ve třetím ročníku zpracovali žáci téma stoleté výročí vzniku republiky formou projektových hodin, v týdnu před prázdninami. Formou vyprávění, prohlížením dobových snímků, poslechem dobové hudby si přiblížili okolnosti vzniku samostatného státu. Své poznatky zpracovali do plakátu, kde prezentují zlomové události v průběhu sta let po současnost. Své poznatky ve formě pracovního listu si založili do svého portfolia. V příloze jsou uloženy fotografie

Volby do Školské rady ZŠ Lomnice

Vážení zákonní zástupci, rádi bychom Vás touto cestou seznámili s výsledky voleb do Školské rady Základní školy Lomnice, které se konaly dne 19. října 2018 v rámci školní akce Oslavy podzimu. Na hladký průběh a správnost voleb dohlížela volební komise ve složení Mgr. Lenka Lídlová, Mgr. Michaela Pomichalová a Mgr. Jitka Pugnerová. Na základě nominací zákonnými zástupci bylo možno volit mezi čtyřmi kandidátkami – paní O. Brázdovou, Bc. O. Dibalovou, Mgr. L. Lídlovou a paní K. Ptáčkovou. Celkem svůj hlas odevzdalo 90 zákonných zástupců, přičemž jeden z nich se zdržel hlasování. Kandidátky O. Brázdová a K. Ptáčková získaly po 7 hlasech. Druhou v pořadí se s 28 hlasy stala Bc. O. Dibalová. Za zákonné zástupce žáků byla zvolena Mgr. Lenka Lídlová s 47 získanými hlasy. Děkujeme všem voličům za odevzdané hlasy, kandidátům za zájem a ochotu k úzké spolupráci se školou. Za pedagogické pracovníky byla zvolena Pavlína Cholopovová. Reprezentant obce Lomnice z řad místního zastupitelstva bude zvolen při nejbližším zasedání. Nově zvoleným členům Školské rady ZŠ Lomnice gratulujeme a současně velice děkujeme dosavadním členům za spolupráci v uplynulém období.

72 hodin, 9. třída

I letos jsme se zapojili do této dobrovolnické aktivity. Ve spolupráci s Technickými službami jsme zlikvidovali černou skládku za Lomnicí a u hřiště jsme vysadili další dvě břízy.

První společné Oslavy podzimu

V pátek 19. října 2018 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti prvních společných Oslav podzimu. Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory před školou v místa opěvující krásy podzimu. Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z námi nasbíraných či přinesených darů přírody. Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se úsměvem na rtech více či méně dobrovolně vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty. Vydané množství energie jsme nelenili doplnit společně opečenými špekáčky či topinkami a rodiči připravenými dobrotami. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale rovněž za zajištěné pamlsky. Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu. Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou.