Druhé společné Oslavy podzimu

V pátek 18. října 2019 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti již druhých společných Oslav podzimu. Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory cesty vinoucí se před školou v místa opěvující krásy podzimu. Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z nasbíraných či přinesených darů přírody. Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se s úsměvem na rtech doslova vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty. Menší skupina zúčastněných směřovala své kroky k místnímu potoku, jehož vodu v jeden okamžik společně všichni zaměnili v červenou, modrou a zelenou. Společně tak měli možnost pozorovat hru vody s barvami. Vydané množství energie jsme neváhali doplnit u ohně společně opečenými špekáčky či topinkami. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale také za dobrou náladu a ochotu pomoci. Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu. Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou...

Hop aréna Praha

25. září 2019 jsme navštívili již v loňském roce naplánovanou a neptrpělivě očekávanou Hop arénu v Praze. Výlet se nám vydařil a jak si všichni skákání užívali, můžete zhlédnout ve videu.

Přespolní běh

Dne 1. 10. 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili okresního kola přespolního běhu v Sokolově. Celkově se do závodění zapojilo 12 škol (ZŠ Kynšperk, ZŚ Sokolov Běžecká, Křižíkova, Švabinského, Pionýrů, Rokycanova, Gymnázium Sokolov, ZŠ Horní Slavkov, ZŠ Kraslice, ZŠ Březová, ZŠ Loket). Nejlépe se umístilo družstvo mladších chlapců - 7. místo a starších dívek - 6. místo. Mladší dívky skončily na 11. příčce a starší chlapci na 10. příčce. Nejrychlejší pak byla Eliška Tomášková (3. místo z cca 55 závodnic) a Filip Maňák (7. místo z cca 60 závodníků). Všem závodícím náleží pochvala za reprezentaci školy. Mladší dívky: Tereza Janecká, Naomi Zrůbková, Sofia Renčková, Sára Zochová, Lucie Chalupníková Mladší chlapci: Kryštof Prouza, Matěj Hiller, Patrik Krátký, Ladislav Kalčík, Radim Götz Starší dívky: Zuzana Furchová, Adéla Wneková, Sára Feketeová, Eliška Tomášková, Tereza Chalupníková Starší chlapci: František Obešlo, Filip Maňák, Václav Štercl, Jakub Kopička

Zápis z 5. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 15. 10. 2019 Přítomni: Zuzana Furchová, Filip Maňák, Kateřina Kešnerová, Lucie Lidlová, Lenka Haufová, Sára Juríková, Anežka Vítková, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Nella Tonhäuserová, Jakub Červenka, Filip Křivka, Emily Kontová, Marianna Hejpetrová, Nikol Hrubá Omluveni: Vašek Štercl Program: Organizace Halloweenu – distribuce informačních plakátů, bližší podrobnosti k organizaci a hodnocení Oslavy podzimu – rozdělení funkcí a úkolů, organizace akce všichni – sraz v 15:00 hodin u školy za účelem přípravy kupek listí, posezení kolem ohniště Filip M. – strážce ohně Lenka a Káťa – občerstvení Áša a Sára – dílničky (polystyrenové koule) Školní hymna – vymezení prostoru pro její prezentace (úklid projektu EU), příprava informačního letáku – výzva k hodnocení nejlepších návrhů

Řezbářská dílna v 8. a 9. třídě

Počátkem října naši školu navštívil pan Krejčí a zasvětil žáky 8. a 9. třídy do svého umění. Kromě ukázky svých výrobků a pracovního nářadíčka si někteří mohli voňavou práci s lipovým dřevem a ostrými dlátky sami vyzkoušet. Byli jsme opatrní a vzali si k srdci bezpečnostní pokyny, a tak máme stále všechny prsty a ani krev neukápla. A z připravených šablon jsme vykouzlili krásné stádečko do detailů vyvedených oveček.

Zápis ze 4. setkání školního parlamentu

Datum: 8. 10. 2019 Přítomni: Mariana Hejpetrová, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Jakub Červenka, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Sára Juríková, Nella Tonhäuserová Omluveni: Klára Egererová, Filip Křivka Program: příprava parlamentní nástěnky na druhém stupni organizace školní akce Oslavy podzimu – promyslet, jaká stanoviště a program bude kdo organizovat Halloween - tvorba informačních letáků, organizace – hodnotící komise, stanovení času hodnocení

Výstupy dotazníkového šetření školního parlamentu...

V úvodu školního roku jsme v rámci dotazníku oslovili naše spolužáky s otázkami a podněty k zamyšlení, které by mohly inspirovat naši další činnost :-). Níže si můžete přečíst odpovědi, s nimiž jsme se setkávali... Co se ti na škole líbí/nelíbí? Na tuto otázku jste nejvíce oceňovali velikost naší školy, učitele a své kamarády, nabízené kroužky, pravidelné výjezdy na školy v přírodě i třídní výlety. Co pro vás můžeme udělat? Velmi často zaznívalo, že od nás nic nepotřebujete. Jsme rádi, že jste spokojeni :-). Přáli byste si nachystat překvapení, olympiádu, Halloween a pyžamovou párty. S přáními vztaženými ke své třídě se, prosím, obraťte přímo na svou třídní učitelku. Věříme, že jsou všechny otevřené Vašim podnětům a přáním, rády Vás vyslechnou a v rámci společné debaty jistě dojdete k řešení. Někteří si originálně přejí více Bovýsků :-). Co byste rádi zachovali z naší činnosti z minulého roku? Vážíme si toho, že se Vám naše akce a připravené aktivity líbily. Nejvíce voláte po uspořádání „barevného týdne, adventního kalendáře, Halloweenu a sportovního karnevalu“. Uvítali byste uspořádání další olympiády, dne v převlecích či sbírky pro děti. Těší nás, že jsme již předem splnili Vaše přání a můžeme Vám již teď oznámit, že se můžete těšit na „jídlo na přání“. Můj návrh na akci a aktivitu… Mezi Vašimi návrhy se objevovalo následující… obléknout se na dané téma, jednodenní party, pyžamový den/týden, převléknutí holek za kluky a naopak, rozšíření kroužků, výlet do Prahy, fotbalový zápas, den s bláznivým účesem, výlet na muzikál, závod tříd, sbírka pro děti a zvířata. Děkujeme všem, kdo vyplnili naše dotazníky. Vašich názorů si vážíme a vězte, že se budeme snažit připravit co nejvíce překvapení, splnit co nejvíce Vašich přání.

Obědy na přání

Milí spolužáci, vyslechli jsme Vaše přání a zareagovali na Vaše nadšení z loňského školního roku... Nelenili jsme a oslovili paní Baumannovou ze školní jídelny, zda by bylo možné si i v letošním roce vyžádat "oběd na přání". S velkou radostí Vám oznamuje, že pracovnice školní jídelny jsou otevřené našim přáním :-). Společným losováním jsou na jednotlivé měsíce určeny tyto třídy v daném měsíci: 1. třída - březen 2. třída - prosinec 3. třída - říjen 4. třída - duben 5. třída - červen 6. třída - únor 7. třída - listopad 8. třída - květen 9. třída - leden

Zápis z 3. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 24. 9. 2019 Přítomni: Nikol Hrubá, Emily Kontová, Jakub Červenka, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Sára Juríková, Klára Egererová, Nella Tonhäuserová Omluveni: Lenka Haufová, Marianna Hejpetrová, Filip Křivka Program: Určování tříd a datum - obědy na přání Čtení a rozbor dotazníků žáků školy Probírání akcí na říjen