Vyhodnocení dotazníku

Vážení rodiče, velice děkujeme za vyplnění dotazníku. Ze 168 rozdaných bylo vyplněno 96, což je 57% návratnost. Níže uvádím výsledky hodnocení spokojenosti Vás rodičů: Velmi spokojeno 49%, Spíše spokojeno 20%, Spokojeno 16%, Spíše nespokojeno 6%, Velmi nespokojeno 1%, Nevyplněno 1%, Velice Vám děkujeme za poskytnuté podněty a návrhy, jimž budeme i s pedagogy věnovat nemalou pozornost. Některé z námětů však musíme předem označit jako nerealizovatelné, jako například intenzivnější zabezpečování mimoškolní činnosti žáků. Naši pedagogové jsou profesně plně vytíženi, z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu je možné jim uhradit pouze mzdu za práci odvedenou v rámci školní výuky. Přesto někteří kantoři ve spolupráci se školou, jež poskytuje potřebné zázemí a prostory, pod záštitou Domu dětí a mládeže v Sokolově zaštiťují a vedou kroužky výtvarné, rukodělné a paličkování. Žáci od 1. do 5. třídy mají možnost aktivně navštěvovat naši školní družinu, kde mohou absolvovat kroužky Děti na startu a Magie a kouzla. Škola rovněž poskytuje prostory pro realizaci hodin vedených Základní uměleckou školou Kraslice. Žáci druhého stupně pak v rámci partnerského projektu naší školy s ISŠTE v Sokolově mohou každý týden navštěvovat Klub silných a Kroužek psychické a fyzické zdatnosti. Je-li pro Vás nabídka nevyhovující či nedostačující, nezbývá nám než doporučit vyhledání jiných organizací, které se zabývají mimoškolními aktivitami (např. místní organizace, sportovní kluby či pro tyto účely zřízený Dům dětí a mládeže v Sokolově, libovolnou lidovou školu umění). Najde-li se mezi Vámi dobrovolník, který by vedl naše žáky dalším dovednostem a trávil by s nimi rád svůj čas, jistě využijeme Vaší nabídky a se souhlasem zřizovatele poskytneme spolupráci i prostory. PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOC A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTI A RADOSTI SE SVÝMI DĚTMI Eva Kubíčková – ředitelka školy

Třídní výlet do Sokolova

Dnes jsme si super užili LAZER GAME v Sokolově... strategicky jsme bojovali... a všichni zvítězili. V Muzeu Sokolov jsme se stali na chvíli i Večerníčky. Výlet jsme zakončili nákupem vánočních dárků, až se nám všem peněženka vyprázdnila.

Vánoční výletování

V pátek 15. prosince jsme se vydali do nedalekého Chebu nasát pravou vánoční atmosféru a užít si dalších společně strávených chvil. Bezprostředně po příjezdu jsme si prošli místní vánoční trhy, přičemž stánky s občerstvením jsme vzali doslova útokem a vychutnávali tak jednu dobrůtku za druhou. Kluci nelenili, nazuli brusle a tři čtvrtě hodiny se proháněli po tamním kluzišti. Někteří odvážlivci vstoupili na led poprvé v životě, ani po opakovaných pádech je však neopustilo odhodlání a úsměv na rtech jim ani na chvilku nezamrzl. Před třetí hodinou již naše kroky směřovaly ke kinu Svět, kde jsme zhlédli nový vánoční příběh Přání k mání. Samozřejmě jsme museli doplnit vynaložené kalorie, a tak nezbylo než zaútočit na zásoby občerstvení kina :-). Společný den jsme si opět maximálně užili a k našim rodičům se tak vraceli s pusami od ucha k uchu.

Okresní kolo ZŠ ČEPS cup ve florbalu

V úterý 12. prosince se děvčata z 1. stupně, jmenovitě Naomi Zrůbková, Eliška Tegdová a Aneta Furchová ze 4. třídy a Natálie Nováková, Natálie Kalčíková, Sára Zochová, Nela Tonhäuserová a Adéla Sedláčková z 5. třídy, zúčastnila okresního kola Poháru ZŠ ČEPS cup ve florbalu. Obsadila sice poslední 4. místo, ale hru si i tak užila a navíc si v mezičase zatrénovala s mistrem ve florbalu a dozvěděla se pár florbalových triků.

Čertí škola ve 4. třídě

5. prosinec byl netradiční den. Děti přišly do školy v převlečení za čerty, anděly či Mikuláše. Při češtině pak při skupinové práci řešily spoustu úkolů, které byly spojeny právě s tímto tématem. Zkrátily si tak čekání na deváťáky, kteří si připravili pro mladší děti překvapení.

Návštěva knihovny...

V pondělí 11. prosince 2017 jsme první vyučovací hodinu strávili netradičně v Obecní knihovně v Lomnici. Tu jsme navštívili, abychom se pod vedením paní knihovnice blíže seznámili s Knihou knih – Biblí. Paní Němečková podrobila po krátkém teoretickém úvodu naše vědomosti z oblasti biblických rčení a přirovnání drobné zkoušce. Uspěli jsme na výbornou :-)! Posléze jsme se rozděleni do skupin chopili zadaných úkolů – vyhledání odpovědí na otázky zadané v pracovním listě, četbě a rozboru daného úryvku z biblických příběhů a přípravě jejich scénického ztvárnění. Seznámili jsme se tak s příběhy o Adamovi a Evě, o městech Sodoma a Gomora, o potopě světa a o králi Šalomounovi.

Podivný případ se psem

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 jsme se společně se spolužáky z 8. a 9. třídy vydali do Západočeského divadla v Chebu, kde si speciálně pro nás připravili tamní herci představení Podivný případ se psem. Adaptace hry na motivy románu Marka Haddona byla koncipována pro nás poněkud překvapivě, jelikož hlediště se stalo součástí jeviště a my se tak nacházeli po celou dobu v bezprostřední blízkosti herců. Příběh byl vyprávěn z pohledu obdivovatele Sherlocka Holmese, patnáctiletého autisty Christopha. V průběhu detektivního pátrání po vrahovi sousedčina psa jsme poodhalili další zápletky a peripetie ze života Christophovy rodiny.