Kroužek Klub silných - začínáme...

V kroužku "Klub silných" se budeme ve školním roce 2018/2019 setkávat 2x měsíčně, v pondělí od 14.00 hodin. Začínáme v pondělí 17. 9. 2018 - vycházka na pískovnu Erika, sběr zkamenělin. V sobotu 22. 9. 2018 možný výlet do Karlových Varů - sklárna Moser ("Den otevřených dveří"). Sledujte stránky školy, nástěnku v hlavní budově. Na shledání se těší Mgr. Jitka Pugnerová a Pavlína Cholopovová.

Řemeslné dílny - kroužek DDM Sokolov

Vážení rodiče a děti. V době od září do prosince se settkáme v těchto termínech: 27. září, 11. a 25. říjen, 8. a 22 listopad, 13. prosinec. Povánoční termíny budou v této rubrice zveřejněny v prvním týdnu prosince. V této době budeme pracovat s keramickou hmotou. Přihlášky je nutné odevzdat osobně na recepci DDM Sokolov, tam obdržíte i bližší info k platbám. Telefon DDM: 352 623 368 Děkuji za spolupráci, těším se na setkání E. Korbelová

Projekt - \"Škola v pohybu\"

V červnu 2018 se děti 1. - 3. třídy zúčastnily v rámci projektu "Škola v pohybu" (Můj první gól trenérský tým Fotbalové asociace České republiky) ukázkové hodiny zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu a samozřejmě i fotbal. Počasí nám přálo, a tak si žáci mohli užít pestrou a zábavnou hodinu plnou pohybu přímo venku na hřišti .

Třídní schůzky 6. třídy

Vážení rodiče, zvu Vás na třídní schůzky, které se konají v pátek 7. 9. 2018 v 16:00 hodin v 6. třídě (budova 2. stupně, přízemí, vpravo vzadu). Děkuji Helena Matuchová

Šesťáci

Milí šesťáci, prázdniny rychle utekly a my už máme před sebou jen poslední prázdninovou neděli. Přeji vám tedy, abyste si ji i přes nepřívětivé počasí užili a sejdeme se v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin ve vaší nové třídě. První den bude vyučování ukončeno v 8:45 hodin a vy budete potřebovat jen dobrou náladu. Následující dny bude vyučování končit v 11:40 hodin. Během týdne se dovíte veškeré potřebné informace ohledně školního roku. V pátek (pokud nám bude přát počasí) se můžete těšit na další ročník školní olympiády. Těšíme se na vás třídní učitelka Helena Matuchová a asistent pedagoga Eva Ličková

Pozvánka na schůzku rodičů ve 3. ročníku

Vážení rodiče, zvu vás na třídní schůzku dne 5. září v 15.30. hodin. Seznámíte se organizaci školního roku, především prvního pololetí. Těším se na naše setkání E. Korbelová

Pozvánka na třídní schůzky 8. třídy

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají ve středu 12. září 2018 od 16:00 hodin v naší třídě. Připomeneme si důležité body školního řádu, využívání systému Bakaláři a pohovoříme o plánovaných akcích, na něž se v průběhu tohoto školního roku můžeme těšit. Dopřejeme si také prostoru k řešení třídnických záležitostí a zodpovězení Vašich případných dotazů. Pohovoříme také o reprezentování zákonných zástupců ve Školské radě ZŠ Lomnice či Vaši případnou spolupráci se zvoleným zástupcem v nadcházejícím období. Těším se na společné setkání. Mgr. M. Pomichalová

Mým drahým osmákům...

Mí nejdražší žáčci, je až neuvěřitelné s jakou rychlostí a nemilosrdností je ukrajován čas vyměřený letošním letním prázdninám… Věřím, že jich do posledních okamžiků užíváte na maximum a nesou se výhradně v duchu pohodové atmosféry, odpočinku a nezapomenutelných zážitků ve společnosti vašich nejbližších. Čerpejme ještě sil i slunečních paprsků, těšme se však rovněž na okamžik, kdy vstoupíte do budovy školy jako žáci osmého ročníku. Vždyť nás i v letošním školním roce čeká mnoho společných zážitků, dobrodružství a především odhalování nových informací, poznatků... Setkáme se v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin v naší třídě, přičemž v tento den společně strávíme jednu vyučovací hodinu, jíž vyplníme povídáním o prázdninových zážitcích, novinkách a zajímavostech, které se v uplynulých měsících udály a které by rozhodně neměly uniknout našim slechům. Ani letos nebude pro první společný den třeba ničeho jiného než dobré nálady a prořízlé pusy… Program následujících dní se bude sestávat ze společných aktivit, přípravy a plánování nového školního roku, k čemuž nám bude vymezen čas od 8:00 do 11:40. Kromě řádné svačiny bude třeba již přibalit přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok, spoustu energie a dobré nálady. V závěru prvního školního týdne se můžete těšit rovněž na školní olympiádu, k níž si více povíme v průběhu společných dní. Tak tedy v pondělí pravou nohou a s úsměvem na tváři... Těší se na vás M. Pomichalová a P. Cholopovová