72 hodin, 9. třída

I letos jsme se zapojili do této dobrovolnické aktivity. Ve spolupráci s Technickými službami jsme zlikvidovali černou skládku za Lomnicí a u hřiště jsme vysadili další dvě břízy.

První společné Oslavy podzimu

V pátek 19. října 2018 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti prvních společných Oslav podzimu. Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory před školou v místa opěvující krásy podzimu. Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z námi nasbíraných či přinesených darů přírody. Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se úsměvem na rtech více či méně dobrovolně vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty. Vydané množství energie jsme nelenili doplnit společně opečenými špekáčky či topinkami a rodiči připravenými dobrotami. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale rovněž za zajištěné pamlsky. Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu. Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou.

Výstava škol 2018

Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme se zapojili nejen do projektu 72 hodin, navštívili jsme také Výstavu středních škol pořádanou na ISŠTE v Sokolově. Hned při příchodu se nás ujala milá studentka, která nás zavedla do prostor kovářské a zámečnické dílny, naší pozornosti neunikly ani prostory dílen automechaniků či obráběčů kovů, kde nás mistři nelenili blíže seznámit s informacemi týkajícími se vzdělávání i praktického výcviku učňů. Využili jsme možnosti nahlédnout do učebny, která nám učarovala 3D tiskárnou i výkladem základních principů, pravidel modelování. Následně jsme využili času k návštěvě tříd vyhrazených prezentacím vybraných středních škol a učilišť z našeho kraje. Nelenili jsme pokládat zvídavé otázky, vyslechnout informace předávané studenty tamních škol, převzít propagační letáky nám lichotících škol či posbírat razítka za účelem získání tajuplné odměny. Přestože jsme někteří byli zklamaní z absence škol, které nám svými obory a nabízenými službami nejvíce imponují, absolvování připraveného programu jsme uvítali a užili si chvíle, kdy jsme mohli nahlédnout pod pokličku naší možné budoucnosti.

Pomáháme potřebným...

I letos jsme se zapojili do celostátního dobrovolnického projektu 72 hodin, v jehož rámci se mohou jacíkoli dobrovolníci pustit do aktivit, kterými pomáhají druhým lidem, přírodě či jejich okolí. Hned v úvodu školního roku jsme pečlivě zvažovali, kterým směrem se bude naše pomoc ubírat. Váhali jsme, zda opět uspořádat sbírku pro čtyřnohé obyvatele Záchytného zařízení pro psy na ranči Vránov, zvelebit okolí naší školy či zaměřit naši pozornost zcela odlišným směrem. Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli uspořádat sbírku ošacení, hraček a trvanlivých potravin pro obyvatele Azylového domu v Sokolově. V rámci první fáze jsme společně vyrobili postery, kterými jsme upozornili na námi připravovanou akci, nelenili jsme rovněž obejít všechny třídy a vyzvat naše spolužáky, aby se spolupodíleli na naší sbírce. Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme v rámci dvouhodinové návštěvy sokolovského Azylového domu předali výtěžek naší sbírky paní Damaškové, sociální pracovnici zde již několik let působící, s níž jsme následně diskutovali o sociálních službách poskytovaných v našem městě, principech fungování Azylového domu, pravidlech platných v domě i o klientech, jejich osudech a možnosti jejich dalšího začlenění, uplatnění ve společnosti. Paní Damašková ochotně zodpovídala naše dotazy, provedla nás místnostmi, v nichž jsou uskladněny darované předměty – oblečení, obuv či nádobí. Nechala nás také nahlédnout do jednoho z pokojů určeného klientům ve věku 18 - 26 let, kterým organizace Pomoc v nouzi, o. p. s. pomáhá mimo jiné se začleněním do společnosti po absolvování pobytu v některém z výchovných zařízení. Naše pocity po návštěvě byly velmi rozporuplné, takřka nikdo z nás neodcházel s úsměvem na rtech, hlavou se nám proháněly nepříjemné myšlenky na klienty i uvědomění si, jak snadno se člověk může dostat situace, kdy potřebuje pomoc v nouzi… Děkujeme všem, kdo nám pomohl sbírku zrealizovat!

Naše pomoc Honzíkovi...

V uplynulém týdnu jsme měli tu čest předat výsledky námi pořádané celoškolní sbírku víček pro Honzíka Šnajdra. Před dvěma lety jsme společnými silami zvolili projekt, který bychom rádi podpořili. Na popud vedení školy jsme se rozhodli oslovit i ostatní spolužáky, vytvořili jsme tak informační plakáty a rozvěsili je po všech budovách naší školy. Díky tomu se k nám v uplynulých dvou letech dostávala víčka nejen od našich rodin, ale také od příbuzných a přátel našich spolužáků i od dalších obyvatel Lomnice. Minulý týden jsme Honzíkovu tatínkovi předali několik pytlů po okraj naplněných plastovými víčky a dalšími plastovými předměty! Věříme, že Honzíkovi pomohou a přispějí k zakoupení potřebných pomůcek či zkvalitnění Honzíkova života jakoukoli jinou cestou. Ve sbírce již Honzíkova rodina s ohledem na ekonomickou a časovou náročnost výkupu víček nepokračuje. Bližší informace o možných cestách pomoci Honzíkovi a jeho rodině jsou dostupné na webových stránkách http://www.pomocprohonzika.cz/ či na facebookovém účtu Honzík www.pomocprohonzika.cz. Děkujeme všem spolužákům, rodičům i přátelům školy za pomoc a spolupráci na našem projektu.

Naše společná expedice s Čápaty

Ve čtvrtek 4. října jsme se vydali na dlouho plánovanou a očekávanou expedici s naším spřáteleným parlamentem Základní školy v Dolním Žandově, Čápaty. Prvotními komplikacemi způsobenými zpožděním námi zvoleného vlakového spoje jsme se nenechali zaskočit a s nadšením a zapálením nám vlastním jsme se bezprostředně po příjezdu zapojili do činností. Vlasta s Janou připravili tematický program expedice „Pomáhejme potřebným“, v jejímž rámci jsme se ocitli v dalekém Mongolsku s jasným cílem – pomoci tamním obyvatelům, avšak s čím a jakým způsobem jsme se dozvídali průběžně po plnění náročných úkolů. V úvodu naše pobytu jsme byli rozděleni do týmů, v nichž jsme čelili prvním nástrahám a zapeklitým úkolům – lávové řece, bludišti či řazení kamenů dle daného pořadí. Za splnění každé z aktivit jsme byli odměněni kartičkou, přičemž naším cílem bylo nasbírat jich alespoň pětadvacet. Jedině s tímto počtem jsme mohli vyhovět požadavkům tajuplného docenta a mohli se vydat na expedici samotnou. Po večeři nás s ohledem na nedostatečné množství získaných kartiček čekaly další zapeklité úkoly – křížky a kolečka, míčky a náš tým navíc aktivita „otoč deku“. Právě v té jsme, my Permoníci, excelovali se skvělým časem 7,5 minuty! Velkým překvapením se pro nás stalo nocování ve skutečných mongolských jurtách, které představují nedílnou součást zázemí sportovního areálu na vrchu Háj v Aši. Jelikož se nám v prvním dnu nepodařilo získat potřebné kartičky, nezbylo nám než se pokusit o jejich získání plněním doplňkových aktivit. Nejprve jsme zvolili tolik proklínané míčky, které se nám však nedařilo zkrotit, a tak jsme se pustili do náročného úkolu – seřazení zúčastněných „parlamentníků“ dle výšky, přičemž všichni museli mít zavázané oči. Díky spolupráci a Péťovu vedení se nám tento úkol podařilo splnit na výbornou! Právě díky naší urputnosti se nám podařilo získat poslední potřebné kartičky a docent svolil s naším nástupem na expedici. Naším novým cílem se stalo získání co největšího počtu mul, které nás převezou přes požadovanou oblast Mongolska. Jedinou cestou bylo další společné plnění úkolů – zdolání pavučiny, napsání vzkazu v mongolštině fixem na provázku, přenesení vody v lahvi a její přelití do vymezeného kbelíku či zdolání bludiště. Před společným obědem jsme se obtěžkáni buzolami a tajným vzkazem s prosbou o překlad dané části věty vydali na souřadnicemi určená místa. Celou cestu jsme museli absolvovat a vzkaz předat v limitu 25 minut pod pohrůžkou ztráty námi získaných mul. V době odpoledního klidu se nám dostalo tolik potřebného překladu slov, a tak jsme odhalili, že naším skutečným úkolem, cílem je pomoci vážně nemocným Mongolům. Odpoledne jsme se vybaveni jedinou náplastí pro celou skupinu vydali do centra města Aš, kde jsme oslovovali kolemjdoucí s prosbou o její výměnu za jiný předmět, který jsme dále opět měnili a měnili po námi vymezený čas za předmět, jenž by mohl představovat skutečnou pomoc Mongolům. Podařilo se nám získat skutečné kuriozity – hřeben, dezinfekci, různé krabičky, brýle či koblížky. Chvíle do večeře jsme vyplnili „štafetovým studiem“ informací o Mongolech, jejich historii, tradicích i kultuře. Poslední chvíle do uložení ke spánku jsme strávili aktivitami vláček a hře s provázkem v kruhu. Aniž bychom tušili, že se na nás chystá noční „bojovka“, jsme se vydali do naší jurty, kde nás čekalo překvapení v podobě nového nocležníka – myšky. Nezbylo nám než jí ponechat soukromí, a tak jsme se v bleskové rychlosti přesunuli do společné místnosti, kde jsme rozložili náš základní tábor. Po až příliš krátkém spánku jsme se byli z našeho snění vytrženi za účelem splnění třiceti logických úloh, za jejich správné vyřešení jsme obdrželi indicie, které nás dovedly k pokladu – tolik potřebnému léku, který uzdraví všechny nemocné Mongoly. Společný pobyt jsme si užili plnými doušky, a tak ani v letošním roce nebylo jednoduché se s Čápaty rozloučit. Vážíme si možnosti absolvování expedice v tolik inspirujícím prostředí a těšíme se na další případné setkání…

Přespolní běh

V pátek 5. října se na sokolovském ateltickém stadionu konalo okrskové kolo přespolního běhu pro první ročník. Závodilo se v šesti kategoriích a to, 1. třída, 2. + 3. třída a 4. + 5. třída, zvlášť děvčata a zvlášť chlapci. Pro každou kategorii byla jiná délka trati. Pro některé to byla první zkušenost se školními závody, bylo znát nadšení, zvláště u těch nejmenších. I když jsme obsadili předposlední místo, užili jsme si krásného, i když po ránu chladného, počasí a hlavně závodní atmosféru.

Kroužek fyzické a psychické zdatnosti - výlet na kolech

V pondělí 17. 9. 2018 odpoledne jsme vyrazili v rámci Kroužku fyzické a psychické zdatnosti na cyklovýlet do Lokte. Počasí bylo ještě letní, takže jsme si užili krásné okolí řeky Ohře i příjemné posezení přímo v Lokti. Společně jsme se pak vrátili navečer do Lomnice příjemně naladěni a s očekáváním dalších společných aktivit.

2. ročník školní olympiády

Středu 19.9.2018 strávili žáci naší školy opět sportovně, proběhl totiž u nás již 2. ročník školní olympiády. Všichni žáci od 1. do 8. třídy si zasoutěžili v 7 disciplínách: skok daleký, běh 60 m, střelba/hod na cíl, orientační běh, hod basketbalovým míčem, trojskok/skok z místa, překážkový běh, zábavný duatlon (běh v holinách, skákání v pytli). Osmá a devátá třída se podílela na organizaci celé akce a zajišťovala fotodokumentaci. I když hlavním cílem bylo zasportovat si a užít si společně pěkný den, všechny děti se snažily dosáhnout co nejlepších výsledků. Odměnou jim pak byla malá sladkost a pamětní list.