Plán ICT

Plán je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55, který stanovuje „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ. Z bezpečnostních důvodů je „ICT plán školy“ k nahlédnutí v kanceláři školy.