Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, v letošním školním roce budou opět otevřena dvě oddělení ŠD. Z důvodu rekonstrukce budovy ŠD se nově budeme scházet v prostorách I. st. (zadní vchod školičky). Provozní doba na základě průzkumu rodičů je ranní 5:50 - 7:50 a odpolední do 16:30 hodin. Společně strávený čas ve školní družině vyplníme různými zájmovými činnostmi, sportováním, vycházkami a hrami. Těší se na Vás Jitka Denglerová a Lucie Veselá

Děti na startu a zájmový kroužek Zážitková příroda

Vážení rodiče, ​dne 23.9.2019 bude zahájen projekt DĚTI NA STARTU. Budeme se scházet každé pondělí v době od 14:25 - 15:25 hod. ​Zájmový kroužek DDM Sokolov - ZÁŽITKOVÁ PŘÍRODA, zahajuje svou pravidelnou činnost (pro přihlášené děti) 25.9.2019 ve 13:30 - 15:00 hod v prostorách ŠD.

Seznamy dětí + variabilní symboly

Vážení rodiče, ​seznamy a variabilní symboly pro bezhotovostní platby najdete v sekci 1. oddělení a 2. oddělení ŠD. ​Č. účtu pro zaslání platby 862703359/0800 - PROSÍM, UVÁDĚJTE VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE. ​​Děkujeme, Jitka Denglerová a Lucie Veselá

Školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milé děti, ve školním roce 2019/2020 jsou pro vás otevřena dvě oddělení ŠD. Náš společně strávený volný čas si užijeme malováním, zpíváním, vyráběním, hrami, vycházkami, sportováním... Nabízíme opět projekt "Děti na startu" a zájmový kroužek "Zážitková příroda". Věříme, že zažijeme nejen zábavu a legraci, ale že získáme i nové dovednosti a poznatky. Těšíme se na vás J. Denglerová a L. Veselá vychovatelky ŠD

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, z technických důvodů není možné se dovolat do ŠD. Hovory proto, prosím, směrujte na jiná školní telefonní čísla. Informace si předáme. Děkujeme za pochopení.

Školní rok 2017-2018

Školní družina pracovala ve školním roce 2017-2018 ve dvou odděleních. Činnosti se odvíjely podle ročního období. Čas s dětmi jsme trávili při společenských hrách, výtvarných a pracovních činnostech, soutěžích, vycházkami do přírody a sportováním. V letošním školním roce se na vás těší Jitka Denglerová a Pavel Šamšula

POPLATEK ZA ŠD

Vážení rodiče, poplatek za pobyt dětí ve ŠD je možné uskutečnit i bezhotovostně. Z provozních důvodů však bude možné tyto platby provádět až od měsíce října 2017. Podklady pro platby vám včas sdělíme. Děkujeme za pochopení. Jitka Denglerová a Pavel Šamšula vychovatelé ŠD