Školní družina 2017/2018

Vážení rodiče, milé děti, v letošním školním roce jsou pro vás otevřena dvě oddělení ŠD. Volný čas, který zde budeme společně trávit, vyplníme malováním, zpíváním, vyráběním, hrami, vycházkami, sportováním... Nabízíme opět projekt "Děti na startu" a zájmový kroužek "Magie a kouzla". Věříme, že spolu zažijeme nejen zábavu a legraci, ale že získáme i nové dovednosti a poznatky. Těšíme se na vás J. Denglerová a P. Šamšula vychovatelé ŠD

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

Celý školní rok jsme pilně pracovali, hráli hry, bavili se.

Ani Děti na startu nezahálely a s radostí sportovaly, cvičily, jezdily na kole a skákaly.

A naši kouzelníci? Na poslední lekci si pozvali i rodiče a předvedli svoje umění. A že se bylo, na co dívat.