Zápis z 10. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 10. 12. 2019 Přítomni: Marianna Hejpetrová, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Lenka Haufová, Sára Juríková, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Filip Maňák, Anežka Vítková, Nella Tonhäuserová, Jakub Červenka Omluveni: Filip Křivka, Program: 1. Příprava akce - 13. – 17. ledna BAREVNÝ TÝDEN: PO: Modrá ÚT: Zelená/Žlutá ST: Duhová ČT: Červená : Černobílá 2. Vyrábění plakátů na BAREVNÝ TÝDEN, domluva jejich distribuce, prezentace na webových stránkách školy

Zápis z 9. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 3. 12. 2019 Přítomni: Zuzana Furchová, Lenka Haufová, Lucie Lídlová, Filip Maňák, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Nella Tonhäuserová, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Marianna Hejpetrová Omluveni: Václav Štercl, Filip Křivka, Sara Juríková, Anežka Vítková, Jakub Červenka Program: 1. Diskuse - promýšlení odměny za naši činnost 2. Reflexe akce "Rozsvěcení vánočního stromečku" 3. Reflexe - plnění adventních úkolů

Zápis z 8. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 28. 11. 2019 Přítomni: Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lenka Haufová, Sára Juríková, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Nella Tonhäuserová, Jakub Červenka, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Marianna Hejpetrová Omluveni: Václav Štercl, Eliška Tomášková, Filip Křivka Program: 1. Výsledek hlasování soutěže "Školní hymna" - sčítání hlasů, prezentace vítězné hymny ve třídách a prostorách školní jídelny 2. Vyhlášení soutěže - "Školní hymna - 2. kolo" - třídní zpracování nápěvu vítězné školní hymny 3. Domluva organizace prodeje výrobků na slavnostním "Rozsvěcení vánočního stromečku"

Zápis ze 7. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 14. 11. 2019 Přítomni: Zuzana Furchová, Sára Juríková, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Klára Egererová, Nella Tonhäuserová, Jakub Červenka, Nikol Hrubá, Marianna Hejpetrová, Omluveni: Kateřina Kešnerová, Lenka Haufová, Václav Štercl, Eliška Tomášková, Filip Křivka, Emily Kontová, Program: 1. Příprava adventního kalendáře - finální vymýšlení, formulování úkolů do adventního kalendáře

Zápis ze 6. setkání školního parlamentu

Zápis ze školního parlamentu Datum: 5. 11. 2019 Přítomni: Kateřina Kešnerová, Zuzana Furchová, Lenka Haufová, Filip Maňák, Lucie Lídlová, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Nella Tonhäuserová, Jakub Červenka, Emily Kontová, Nikol Hrubá, Marianna Hejpetrová Omluveni: Anežka Vítková, Sára Juríková, Filip Křivka Program: 1. Domluva komise na HALLOWEEN ( hodnocení masek, odměn, atd. …) 2. Příprava adventního kalendáře 3. Formulování hlasování pro školní hymny - hlasovací zařízení ve školní jídelně, místní knihovně

Druhé společné Oslavy podzimu

V pátek 18. října 2019 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti již druhých společných Oslav podzimu. Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory cesty vinoucí se před školou v místa opěvující krásy podzimu. Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z nasbíraných či přinesených darů přírody. Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se s úsměvem na rtech doslova vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty. Menší skupina zúčastněných směřovala své kroky k místnímu potoku, jehož vodu v jeden okamžik společně všichni zaměnili v červenou, modrou a zelenou. Společně tak měli možnost pozorovat hru vody s barvami. Vydané množství energie jsme neváhali doplnit u ohně společně opečenými špekáčky či topinkami. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale také za dobrou náladu a ochotu pomoci. Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu. Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou...

Zápis z 5. setkání školního parlamentu

Zápis ze setkání školního parlamentu Datum: 15. 10. 2019 Přítomni: Zuzana Furchová, Filip Maňák, Kateřina Kešnerová, Lucie Lidlová, Lenka Haufová, Sára Juríková, Anežka Vítková, Klára Egererová, Eliška Tomášková, Nella Tonhäuserová, Jakub Červenka, Filip Křivka, Emily Kontová, Marianna Hejpetrová, Nikol Hrubá Omluveni: Vašek Štercl Program: Organizace Halloweenu – distribuce informačních plakátů, bližší podrobnosti k organizaci a hodnocení Oslavy podzimu – rozdělení funkcí a úkolů, organizace akce všichni – sraz v 15:00 hodin u školy za účelem přípravy kupek listí, posezení kolem ohniště Filip M. – strážce ohně Lenka a Káťa – občerstvení Áša a Sára – dílničky (polystyrenové koule) Školní hymna – vymezení prostoru pro její prezentace (úklid projektu EU), příprava informačního letáku – výzva k hodnocení nejlepších návrhů

Zápis ze 4. setkání školního parlamentu

Datum: 8. 10. 2019 Přítomni: Mariana Hejpetrová, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Jakub Červenka, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Sára Juríková, Nella Tonhäuserová Omluveni: Klára Egererová, Filip Křivka Program: příprava parlamentní nástěnky na druhém stupni organizace školní akce Oslavy podzimu – promyslet, jaká stanoviště a program bude kdo organizovat Halloween - tvorba informačních letáků, organizace – hodnotící komise, stanovení času hodnocení

Výstupy dotazníkového šetření školního parlamentu...

V úvodu školního roku jsme v rámci dotazníku oslovili naše spolužáky s otázkami a podněty k zamyšlení, které by mohly inspirovat naši další činnost :-). Níže si můžete přečíst odpovědi, s nimiž jsme se setkávali... Co se ti na škole líbí/nelíbí? Na tuto otázku jste nejvíce oceňovali velikost naší školy, učitele a své kamarády, nabízené kroužky, pravidelné výjezdy na školy v přírodě i třídní výlety. Co pro vás můžeme udělat? Velmi často zaznívalo, že od nás nic nepotřebujete. Jsme rádi, že jste spokojeni :-). Přáli byste si nachystat překvapení, olympiádu, Halloween a pyžamovou párty. S přáními vztaženými ke své třídě se, prosím, obraťte přímo na svou třídní učitelku. Věříme, že jsou všechny otevřené Vašim podnětům a přáním, rády Vás vyslechnou a v rámci společné debaty jistě dojdete k řešení. Někteří si originálně přejí více Bovýsků :-). Co byste rádi zachovali z naší činnosti z minulého roku? Vážíme si toho, že se Vám naše akce a připravené aktivity líbily. Nejvíce voláte po uspořádání „barevného týdne, adventního kalendáře, Halloweenu a sportovního karnevalu“. Uvítali byste uspořádání další olympiády, dne v převlecích či sbírky pro děti. Těší nás, že jsme již předem splnili Vaše přání a můžeme Vám již teď oznámit, že se můžete těšit na „jídlo na přání“. Můj návrh na akci a aktivitu… Mezi Vašimi návrhy se objevovalo následující… obléknout se na dané téma, jednodenní party, pyžamový den/týden, převléknutí holek za kluky a naopak, rozšíření kroužků, výlet do Prahy, fotbalový zápas, den s bláznivým účesem, výlet na muzikál, závod tříd, sbírka pro děti a zvířata. Děkujeme všem, kdo vyplnili naše dotazníky. Vašich názorů si vážíme a vězte, že se budeme snažit připravit co nejvíce překvapení, splnit co nejvíce Vašich přání.

Obědy na přání

Milí spolužáci, vyslechli jsme Vaše přání a zareagovali na Vaše nadšení z loňského školního roku... Nelenili jsme a oslovili paní Baumannovou ze školní jídelny, zda by bylo možné si i v letošním roce vyžádat "oběd na přání". S velkou radostí Vám oznamuje, že pracovnice školní jídelny jsou otevřené našim přáním :-). Společným losováním jsou na jednotlivé měsíce určeny tyto třídy v daném měsíci: 1. třída - březen 2. třída - prosinec 3. třída - říjen 4. třída - duben 5. třída - červen 6. třída - únor 7. třída - listopad 8. třída - květen 9. třída - leden