Společné rozloučení s letošním školním rokem

Stěžejním cílem Permoníků bylo připravit pro své spolužáky školní rok plný akcí, aktivit a zábavy. Rozhodli jsme se s ním v tomto duchu také rozloučit… Ve středu 26. června jsme se navzdory vysokým venkovním teplotám v 10:00 hodin setkali před budovou školy, abychom se po úvodním slově našeho místopředsedy Filipa vydali plnit více či méně zapeklité úkoly. Na prvním stanovišti se žáci prvního stupně potýkali s křížovou, „druhostupňáci“ si pak lámali nad zapeklitými indiciemi. Všichni se společnými silami dopracovali ke slovu tužka, jíž se následně vydali hledat mezi ostatními pečlivě ukrytými předměty ve školním pískovišti. Druhé stanoviště bylo více než výbušné, žáci se zde potýkali s aktivitou zvanou „bomba“. Jejich úkolem bylo společně přenést dva vybrané spolužáky – bomby ve vymezeném poli tak, aby se ani kousíčkem těla nedotkli země. Získanou odměnou se jim stala stužka. Třetí stanoviště bylo zaměřené na myšlení a získané znalosti. Žáci prvního stupně museli uvést několik využití papíru, žáci druhého stupně pak postihnout proces jeho výroby a všechny zúčastněné subjekty. Za odměnu si všichni odnesli malý list papíru. Poslední zapeklitý úkol spočíval v nakreslení vzdušného balonu. Nebyli bychom to my, abychom spolužákům úlohu neztížili, a tak jsme fix navázali na šest provázků, jejichž ovládáním spolužáci kýžený balon vykreslili na připravenou čtvrtku. Odměnou za splnění úkolu byl pro tentokrát nafukovací balonek. Poslední Permoníci netrpělivě vyhlíželi přicházející skupiny, aby je přiměli na stanovištích získané předměty vyložit před sebe a zamyslet se nad tím, k čemu by mohly posloužit. Naším cílem bylo přimět spolužáky zamyslet se nad přáním do příštího školního roku, společnými silami jej sepsat a připnout na nafouknutý balonek, který jsme po Filipově odpočítávání v jeden okamžik vypustili. Děkujeme všem spolužákům, třídním učitelům i vedení školy za spolupráci a podporu v průběhu celého školního roku. Těšíme se na další společná dobrodružství v roce příštím…

Květnová návštěva našich přátel z Dolního Žandova

Návštěva našich kamarádů z Dolního Žandova V pátek 3. května 2019 jsme se po půl roce opět setkali se členy našeho spřáteleného parlamentu ZŠ v Dolním Žandově, Čápaty. Na návštěvu jsme se poctivě připravovali, abychom Čápatům zajistili nejen komfort a zábavu, ale také řádné vyžití. Po příjezdu a srdečném přivítání jsme seznámili Čápata s prostory Multifunkčního centra, které se nám stalo po dobu pobytu azylem, připraveným programem a časovým harmonogramem. Následovaly námi připravené rozehřívací aktivity, kdy jsme hráli na babu na koberečcích a plnili strastiplné úlohy s nafukovacími balonky. Po řádném protažení vedeném Luckou, Sárou a Anežkou jsme se s chutí a vervou sobě vlastní pustili do pingpongového turnaje, který pečlivě zorganizovala Zuzka. Následoval fotbalový turnaj připravený Filipem. Po společném obědě jsme navzdory nepříznivému počasí nelenili vyrazit na malou procházku Lomnicí, jíž jsme si zpříjemnili hraním námi oblíbené hry „pašeráci“. Po příchodu jsme věnovali chvilku dohrání fotbalového turnaje a nabití energií vyrazili směrem do kuželny, kde jsme pod taktovkou Klárky absolvovali kuželkářské klání. Po společné večeři připravené pizzerií Sidonio náš čekala smíchem protknutá hra „židličkovaná“. Znaveni všemi aktivitami jsme se odebrali k zaslouženému spánku. Sobotní dopoledne jsme zasvětili společné snídani a reflexi společného pobytu. Shodli jsme se, že jsme si jej všichni maximálně užili a rádi se znovu setkali.

Odměna za naši činnost

V letošním školním roce jsme měli opravdu napilno, organizováním školních soutěží a projektů pro naše spolužáky jsme strávili nesčetně hodin, a tak jsme si v pátek 21. června dopřáli zasloužený „relax“ v podobě návštěvy kina a společné večeře v restauraci Atelier v Sokolově. Po společné smíchem protknuté cestě do sokolovského kina Alfa a zakoupení dostatečného množství laskomin a nápojů jsme zhlédli animovaný film Tajný život mazlíčků 2. Následně jsme se vydali do Atelier Café v Sokolově, kde jsme svá bříška doslova naplnili do poslední volné skulinky námi vybranými pokrmy. Nelenili jsme a společnými silami v průběhu večeře naplánovali poslední překvapení letošního školního roku pro žáky a pedagogy naší školy. Vězte, že je nač se těšit ;-). Děkujeme vedení naší školy, které nás podporuje v naší činnosti a věnovalo naší skupině finanční prostředky k úhradě dopravy a vstupného do kina. Velký dík patří také manželům Juríkovým, kteří naši akci podpořili částkou 1000,- Kč, díky níž jsme si mohli dopřát dobroty v kině a uhradit nápoje na společné večeři.

Sportovní karneval

V pátek 15. března 2019 se žáci naší školy pod záštitou námi připraveného Sportovního karnevalu postavili další výzvě Hejtmanova poháru. Zadání znělo jednoduše – Přijďte do školy převlečeni za známého sportovce… Ani v nejmenším jsme netušili, s jakou vervou a nasazením se do akce zapojí nejen žáci naší školy, ale také naši učitelé. V rámci sportovního karnevalu jsme nelenili vyhodnotit nejlépe a nejvíce „namaskovanou“ třídu, nejoriginálnější, nejhezčí a nejpropracovanější kostým jednotlivce. Odborná komise své hodnocení neměla vůbec jednoduché. V každé ze tříd prvního stupně byla vřele přijata, dostalo se jí dokonce i prezentace všech sportovců, objasnění některých převleků či ukázky originálních ocenění. A jak to celé dopadlo? Nejoriginálnější kostým pro tento den oblékl potápěč Páťa ze 6. třídy. Nejpropracovanějším kostýmem se pyšnili hned dva žáčci 2. třídy Míra, alias Josef Váňa, a Editka, přestrojená za Ester Ledeckou. Nejhezčím kostýmem se honosil hokejista Filip z 5. třídy. Borcem dne se stal Filip z 8. třídy, který svou kreativitou a důvtipem, stejně jako odvahou doslova všechny převálcoval kostýmem v podobě Petry Kvitové. V kategorii tříd jednoznačně zvítězili druháčci, kterým paní učitelka ve spolupráci s rodiči přetransformovala třídu ve fotbalové hřiště, společně ji pak tematicky vyzdobili.

Naše činnost...

Školní parlament Základní školy v Lomnici se honosí příznačným názvem Permoníci, sestává ze dvou pedagogů, Mgr. M. Pomichalové a Mgr. E. Korbelové, a 14 žáků zastupujících svou kmenovou 5. – 9. třídu. V úvodu školního roku jsme si společně vymezili cíle a poslání, které se nám i s odstupem pololetí daří plnit na výbornou. Scházíme se pravidelně každou středu od 7:00 do 7:45 hodin v počítačové učebně za účelem společného domlouvání změn či cest ke zlepšení naší školy, vymýšlení zajímavých a zábavných akcí pro naše spolužáky i učitele. Při plánování si rozdělujeme funkce a povinnosti tak, abychom se zapojili opravdu všichni. Nelenili jsme a prostřednictvím dotazníkového šetření jsme vypátrali, co naše spolužáky ve škole těší a co se jim naopak příliš nezamlouvá, se všemi podněty jsme se obrátili na vedení školy, které má pro naši činnost nejen pochopení, ale maximálně nás podporuje. V říjnu jsme v nedaleké Aši absolvovali třídenní prožitkový kurz s naším spřáteleným parlamentem Čápata ze Základní školy v Dolním Žandově, kde jsme si vyzkoušeli nejen neznámé hry a aktivity, ale především se poznali s novými členy našeho parlamentu. Těšíme se z pokračování naší spolupráce s Čápaty. Jako kladnou a zdařilou akci vnímáme námi připravované "Oslavy podzimu", při nichž jsme mohli strávit odpoledne s našimi spolužáky, rodiči a učiteli sběrem přírodnin a jejich následným využitím při tvoření mandal, skákáním do kupky listí, opékáním špekáčků a především společným povídáním. Myslíme, že všichni ocenili také Halloween, kdy se žáci i učitelé oblékli do hrůzostrašných kostýmů, z nichž jsme s vypětím všech sil vyhodnotili ten nejoriginálnější, nejhrůznější a nepropracovanější. Navzdory nepřízni počasí jsme si užili také námi tradičně zorganizovaný prodej výrobků žáků školy na místní akci Rozsvěcení vánočního stromu. Čekání na Vánoce jsme spolužákům zpříjemnili přípravou adventního kalendáře plného úkolů, jimiž jsme vyplnili každý společný den do tolik očekávaného vánočního času. Moc se nám líbilo zapálení některých tříd a tolik patrné napění, s nímž vyhlížely nositele dalšího úkolu. Pro naše spolužáky jsme také připravili soutěž ve výzdobě oken, kterou vyhodnocovala široká veřejnost. Zorganizovali jsme také projektový den zasvěcený významným osmičkovým rokům, jehož finální prezentace proběhla pod taktovkou našeho předsedy P. Křivky a místopředsedy F. Maňáka v pátek 21. prosince 2019 v místním Komunitním centru a jejíž výstup může veřejnost zhlédnout v prostorách lomnického Obecního úřadu. Díky naší aktivitě a akci Dobrý skutek se těšili potřební lidé i zvířátka z našich darů. Připravili jsme také Barevný týden, kdy jsme každý den přišli oděni alespoň v jednom kousku oblečení dané barvy. Vyřešili jsme také problém týkající se dlouhého čekání ve frontách v jídelně, kdy jsme ve spolupráci s paní zástupkyní zpracovali a vyvěsili rozpis, který určuje pořadí a případnou přednost žáků, které čeká odpolední vyučování. Zareagovali jsme také na výtky spolužáků k obědům podávaným v naší jídelně a zajistili každé z tříd možnost obědu na přání, v praxi si tedy každá třída může jednou ve školním roce zvolit jídlo respektující potřebná pravidla a svou volbou potěšit nejen sebe, ale i ostatní spolužáky. Chystali jsme také týdenní lyžařský výcvik, který se nám však pro malý počet zájemců nepodařilo zrealizovat. Aktuálně připravuje akci s příznačným názvem Sportovní karneval, 15. března se tak okolí naší školy bude hemžit reprezentanty nejrůznějších sportovních disciplín. Už nyní se těšíme na originální kostýmy připravené našimi spolužáky... Chystáme se také obměnit výzdobu jídelny, zejména pak tematickou nástěnku. Práce ve školním parlamentu nás moc baví a jsme rádi, že můžeme být jeho součástí. Permoníci ZŠ Lomnice

Náš adventní kalendář

Milí spolužáci a vážení učitelé, rozhodli jsme se zpříjemnit nám adventní čas a vyplnit jej příjemně strávenými společnými chvílemi, plněním úkolů a aktivit. Na každý pracovní den do času vánočních prázdnin jsme tak pro Vás připravili úkol, který společnými silami budete v rámci svých tříd plnit. Některé úkoly vyžadují přípravu či zajištění potřebných věcí, a tak Vás vždy den předem o velké přestávce seznámí předseda a místopředseda Permoníků s tím, co Vás pro den následující čeká. Pozor, první adventní úkol se dozvíte již v pátek 30. listopadu! Věříme, že si společný čas užijeme a čekání na příchod Vánoc nám uteče o to rychleji. Přejeme Vám co nejvíce zábavy ;-). Vaši Permoníci

Vyhlašujeme měsíc dobrých skutků…

Školní parlament vyhlašuje prosinec měsícem dobrých skutků! Vyzýváme jednotlivé třídy, aby daly hlavy dohromady a vymyslely, čím by mohly udělat v předvánočním období radost těm, kteří ji potřebují. Fantazii a iniciativě se meze nekladou, je tak čistě na jednotlivých třídách, jaký dobrý skutek vymyslí a zrealizují. Mohou například uspořádat sběr nenošeného oblečení, hraček pro děti, potřebného pro pejsky či kočičky v útulku, navštívit dětský domov či domov důchodců, uspořádat pro spolužáky divadelní představení… Nebo prostě jen pomoci našim spolužákům, potěšit je, prožít společný příjemný čas. Ukažme, že dokážeme myslet i na ostatní a buďme hrdou školou… P. S. Zachyťte písemně a fotograficky vámi zrealizovaný dobrý skutek ;-).

První školní Halloween

Středu 31. října 2018 jsme se našim spolužákům rozhodli zpestřit uspořádáním dne v halloweenských maskách. O našem záměru jsme je několikrát informovali četnými návštěvami ve třídách i vyvěšením informačních plakátů, přesto jsme v den konání Halloweenu vstupovali do školy s menšími obavami, zda se alespoň někteří ze spolužáků „zkrášlí k nepoznání“. Tyto obavy se však hned po vstupu do první z tříd rozplynuly a my tak střídavě vzdychali nad propracovaností, originalitou, hrůzostrašností i humorném pojetí kostýmů. První kroky naší odborné komise směřovaly do páté třídy, v níž jsme si uvědomili, jak nelehký úkol jsme si stanovili… Takřka všichni se pro tento den převtělili do někoho úplně jiného, případně ukázali svou pravou tvář :-). Činili tak v originálních kostýmech, jejichž preciznost vypilovali ještě důmyslnějším líčením, parukami a maskami. Druháčci nelenili a vyzdobili si v duchu Halloweenu nejen sebe, ale rovnou celou třídu, nás pak nelenili uvítat společným výstupem z „hrobů“ a děsili nás svou mrtvolnou chůzí doprovázející skřeky a pazvuky. Čtvrtá třída se pyšnila nejvíce děsivou třídní učitelkou, díky níž jsme se téměř zdráhali vstoupit do jejího halloweenského doupěte. Naštěstí jsme strach překonali a spatřili tak další úžasné kostýmy, mezi nimiž nám uchvátil bláznivý vědec. Menší zklamání nás čekalo na druhém stupni, kde někteří na námi připravený den naprosto zapomněli, jiní se k němu stavěli takřka s despektem. Nicméně jsme se nenechali ani zde odradit a vstoupili do tříd, kde nás vyděsila především sestava krvelačných zombie z osmé třídy. Nadšení se nám v plné míře vrátilo v první a třetí třídě, kde nás vítali takřka pohřební hudbou, děsivými zvuky, pavučinovými sítěmi ve dveřích a mrtvolně ležícími „obludami“ na zemi, ufff. Ani zde jsme se nestačili podivovat nad propracovaností, originalitou a děsivostí některých z kostýmů. Děti zde měly navíc nachystanou halloweenskou svačinku v podobě slizových piškotů či očních bulv. A jak celé soutěžní klání dopadlo? Nejoriginálnějším kostýmem se pyšnil „pan mumie“ Davídek Němeček. Nejpropracovanější kostým pro náš halloweenský den oblékl Rocco Trojan, který si chudák po celý nosil vlastní hlavu v dlaních. V nejhrozivějším kostýmu dorazila „masová vražedkyně, postrach všech učitelů“ Zuzka Furchová. Nejvíce „halloweenskou třídou“ se stali druháčci. Nejděsivějším učitelem se s maximálním počtem bodů stala paní učitelka Turková, v těsném závěsu se umístila paní učitelka Lídlová a na pomyslném třetím místě skončila paní učitelka Trojanová. Ve všech třídách panovala sice děsivá, ale velmi přátelská a vlídná atmosféra, z níž prýštilo nadšení a hrdost na výsledky týmového snažení. Tento den jsme totiž všichni táhli za jeden provaz… Velký dík patří nejen všem zúčastněným dětem, ale především jejich třídním učitelkám za podporu námi připravené akce, spolupráci a dobrou náladu, s níž nás vítali. Tak zase příští rok v halloweenských kostýmech na viděnou :-).

První společné Oslavy podzimu

V pátek 19. října 2018 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti prvních společných Oslav podzimu. Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory před školou v místa opěvující krásy podzimu. Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z námi nasbíraných či přinesených darů přírody. Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se úsměvem na rtech více či méně dobrovolně vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty. Vydané množství energie jsme nelenili doplnit společně opečenými špekáčky či topinkami a rodiči připravenými dobrotami. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale rovněž za zajištěné pamlsky. Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu. Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou.

Naše společná expedice s Čápaty

Ve čtvrtek 4. října jsme se vydali na dlouho plánovanou a očekávanou expedici s naším spřáteleným parlamentem Základní školy v Dolním Žandově, Čápaty. Prvotními komplikacemi způsobenými zpožděním námi zvoleného vlakového spoje jsme se nenechali zaskočit a s nadšením a zapálením nám vlastním jsme se bezprostředně po příjezdu zapojili do činností. Vlasta s Janou připravili tematický program expedice „Pomáhejme potřebným“, v jejímž rámci jsme se ocitli v dalekém Mongolsku s jasným cílem – pomoci tamním obyvatelům, avšak s čím a jakým způsobem jsme se dozvídali průběžně po plnění náročných úkolů. V úvodu naše pobytu jsme byli rozděleni do týmů, v nichž jsme čelili prvním nástrahám a zapeklitým úkolům – lávové řece, bludišti či řazení kamenů dle daného pořadí. Za splnění každé z aktivit jsme byli odměněni kartičkou, přičemž naším cílem bylo nasbírat jich alespoň pětadvacet. Jedině s tímto počtem jsme mohli vyhovět požadavkům tajuplného docenta a mohli se vydat na expedici samotnou. Po večeři nás s ohledem na nedostatečné množství získaných kartiček čekaly další zapeklité úkoly – křížky a kolečka, míčky a náš tým navíc aktivita „otoč deku“. Právě v té jsme, my Permoníci, excelovali se skvělým časem 7,5 minuty! Velkým překvapením se pro nás stalo nocování ve skutečných mongolských jurtách, které představují nedílnou součást zázemí sportovního areálu na vrchu Háj v Aši. Jelikož se nám v prvním dnu nepodařilo získat potřebné kartičky, nezbylo nám než se pokusit o jejich získání plněním doplňkových aktivit. Nejprve jsme zvolili tolik proklínané míčky, které se nám však nedařilo zkrotit, a tak jsme se pustili do náročného úkolu – seřazení zúčastněných „parlamentníků“ dle výšky, přičemž všichni museli mít zavázané oči. Díky spolupráci a Péťovu vedení se nám tento úkol podařilo splnit na výbornou! Právě díky naší urputnosti se nám podařilo získat poslední potřebné kartičky a docent svolil s naším nástupem na expedici. Naším novým cílem se stalo získání co největšího počtu mul, které nás převezou přes požadovanou oblast Mongolska. Jedinou cestou bylo další společné plnění úkolů – zdolání pavučiny, napsání vzkazu v mongolštině fixem na provázku, přenesení vody v lahvi a její přelití do vymezeného kbelíku či zdolání bludiště. Před společným obědem jsme se obtěžkáni buzolami a tajným vzkazem s prosbou o překlad dané části věty vydali na souřadnicemi určená místa. Celou cestu jsme museli absolvovat a vzkaz předat v limitu 25 minut pod pohrůžkou ztráty námi získaných mul. V době odpoledního klidu se nám dostalo tolik potřebného překladu slov, a tak jsme odhalili, že naším skutečným úkolem, cílem je pomoci vážně nemocným Mongolům. Odpoledne jsme se vybaveni jedinou náplastí pro celou skupinu vydali do centra města Aš, kde jsme oslovovali kolemjdoucí s prosbou o její výměnu za jiný předmět, který jsme dále opět měnili a měnili po námi vymezený čas za předmět, jenž by mohl představovat skutečnou pomoc Mongolům. Podařilo se nám získat skutečné kuriozity – hřeben, dezinfekci, různé krabičky, brýle či koblížky. Chvíle do večeře jsme vyplnili „štafetovým studiem“ informací o Mongolech, jejich historii, tradicích i kultuře. Poslední chvíle do uložení ke spánku jsme strávili aktivitami vláček a hře s provázkem v kruhu. Aniž bychom tušili, že se na nás chystá noční „bojovka“, jsme se vydali do naší jurty, kde nás čekalo překvapení v podobě nového nocležníka – myšky. Nezbylo nám než jí ponechat soukromí, a tak jsme se v bleskové rychlosti přesunuli do společné místnosti, kde jsme rozložili náš základní tábor. Po až příliš krátkém spánku jsme se byli z našeho snění vytrženi za účelem splnění třiceti logických úloh, za jejich správné vyřešení jsme obdrželi indicie, které nás dovedly k pokladu – tolik potřebnému léku, který uzdraví všechny nemocné Mongoly. Společný pobyt jsme si užili plnými doušky, a tak ani v letošním roce nebylo jednoduché se s Čápaty rozloučit. Vážíme si možnosti absolvování expedice v tolik inspirujícím prostředí a těšíme se na další případné setkání…