Naše společná expedice s Čápaty

Ve čtvrtek 4. října jsme se vydali na dlouho plánovanou a očekávanou expedici s naším spřáteleným parlamentem Základní školy v Dolním Žandově, Čápaty. Prvotními komplikacemi způsobenými zpožděním námi zvoleného vlakového spoje jsme se nenechali zaskočit a s nadšením a zapálením nám vlastním jsme se bezprostředně po příjezdu zapojili do činností. Vlasta s Janou připravili tematický program expedice „Pomáhejme potřebným“, v jejímž rámci jsme se ocitli v dalekém Mongolsku s jasným cílem – pomoci tamním obyvatelům, avšak s čím a jakým způsobem jsme se dozvídali průběžně po plnění náročných úkolů. V úvodu naše pobytu jsme byli rozděleni do týmů, v nichž jsme čelili prvním nástrahám a zapeklitým úkolům – lávové řece, bludišti či řazení kamenů dle daného pořadí. Za splnění každé z aktivit jsme byli odměněni kartičkou, přičemž naším cílem bylo nasbírat jich alespoň pětadvacet. Jedině s tímto počtem jsme mohli vyhovět požadavkům tajuplného docenta a mohli se vydat na expedici samotnou. Po večeři nás s ohledem na nedostatečné množství získaných kartiček čekaly další zapeklité úkoly – křížky a kolečka, míčky a náš tým navíc aktivita „otoč deku“. Právě v té jsme, my Permoníci, excelovali se skvělým časem 7,5 minuty! Velkým překvapením se pro nás stalo nocování ve skutečných mongolských jurtách, které představují nedílnou součást zázemí sportovního areálu na vrchu Háj v Aši. Jelikož se nám v prvním dnu nepodařilo získat potřebné kartičky, nezbylo nám než se pokusit o jejich získání plněním doplňkových aktivit. Nejprve jsme zvolili tolik proklínané míčky, které se nám však nedařilo zkrotit, a tak jsme se pustili do náročného úkolu – seřazení zúčastněných „parlamentníků“ dle výšky, přičemž všichni museli mít zavázané oči. Díky spolupráci a Péťovu vedení se nám tento úkol podařilo splnit na výbornou! Právě díky naší urputnosti se nám podařilo získat poslední potřebné kartičky a docent svolil s naším nástupem na expedici. Naším novým cílem se stalo získání co největšího počtu mul, které nás převezou přes požadovanou oblast Mongolska. Jedinou cestou bylo další společné plnění úkolů – zdolání pavučiny, napsání vzkazu v mongolštině fixem na provázku, přenesení vody v lahvi a její přelití do vymezeného kbelíku či zdolání bludiště. Před společným obědem jsme se obtěžkáni buzolami a tajným vzkazem s prosbou o překlad dané části věty vydali na souřadnicemi určená místa. Celou cestu jsme museli absolvovat a vzkaz předat v limitu 25 minut pod pohrůžkou ztráty námi získaných mul. V době odpoledního klidu se nám dostalo tolik potřebného překladu slov, a tak jsme odhalili, že naším skutečným úkolem, cílem je pomoci vážně nemocným Mongolům. Odpoledne jsme se vybaveni jedinou náplastí pro celou skupinu vydali do centra města Aš, kde jsme oslovovali kolemjdoucí s prosbou o její výměnu za jiný předmět, který jsme dále opět měnili a měnili po námi vymezený čas za předmět, jenž by mohl představovat skutečnou pomoc Mongolům. Podařilo se nám získat skutečné kuriozity – hřeben, dezinfekci, různé krabičky, brýle či koblížky. Chvíle do večeře jsme vyplnili „štafetovým studiem“ informací o Mongolech, jejich historii, tradicích i kultuře. Poslední chvíle do uložení ke spánku jsme strávili aktivitami vláček a hře s provázkem v kruhu. Aniž bychom tušili, že se na nás chystá noční „bojovka“, jsme se vydali do naší jurty, kde nás čekalo překvapení v podobě nového nocležníka – myšky. Nezbylo nám než jí ponechat soukromí, a tak jsme se v bleskové rychlosti přesunuli do společné místnosti, kde jsme rozložili náš základní tábor. Po až příliš krátkém spánku jsme se byli z našeho snění vytrženi za účelem splnění třiceti logických úloh, za jejich správné vyřešení jsme obdrželi indicie, které nás dovedly k pokladu – tolik potřebnému léku, který uzdraví všechny nemocné Mongoly. Společný pobyt jsme si užili plnými doušky, a tak ani v letošním roce nebylo jednoduché se s Čápaty rozloučit. Vážíme si možnosti absolvování expedice v tolik inspirujícím prostředí a těšíme se na další případné setkání…

Poděkování

Milí Permoníci, děkujeme Vám za příjemně prožitý společný rok plný týmové spolupráce, úsměvů a nevšedních zážitků. Poděkování náleží také Vám, vážení rodiče našich zástupců školního parlamentu, za vstřícnost, spolupráci, trpělivost a ochotu k rannímu vstávání při zajišťování dopravy Permoníků na naše pravidelné schůzky. Vážíme si společně strávených chvil a těšíme se na pokračování v naší činnosti v příštím školním roce, Mgr. M. Pomichalová a Mgr. E. Korbelová

Poděkování za sponzorský dar

Školní parlament Permoníci děkuje manželům Juríkovým za poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000,- Kč. Získané finanční prostředky s radostí vynaložíme na plánované aktivity a setkání se školním parlamentem ZŠ Dolní Žandov.

Literární soutěž

Permoníci se rozhodli zpestřit školní výuku svých spolužáků a na měsíc květen pro ně připravili literární soutěž nesoucí se v duchu tématu Máj, lásky čas. Žáci ze všech ročníku tak získali možnost popustit uzdu své fantazii a kreativitě, libovolným literárním útvarem a v jakémkoli duchu ztvárnit téma lásky ve všech podobách. Celkem se Permoníkům dostalo do rukou 25 literárních a výtvarných prací žáků z 1., 4., 5., 6. a 7. ročníku, které tentokrát vyhodnocovali pouze v jedné kategorii. A jak to celé dopadlo? 1. místo s přehledem získala Sofinka Renčková. Na 2. místě jsme ocenili práci Jakuba Kopičky, 3. místo pak získala Zuzana Furchová. Děkujeme všem za zapojení do soutěže a těšíme se na příspěvky do různých námi připravených soutěží v příštím školním roce.

Výtvarná soutěž

Permoníci se rozhodli zpestřit školní výuku svých spolužáků a na měsíc duben pro ně připravili výtvarnou soutěž nesoucí se v duchu oslav Dne Země připadajícího na 22. dubna. Žáci ze všech ročníku tak získali možnost popustit uzdu své fantazii a kreativitě, libovolnou technikou a v jakémkoli duchu literárně ztvárnit tématiku Dne Země. Celkem se Permoníkům dostalo do rukou 40 výtvarných prací žáků z 1., 3., 4., 5., 6. a 8. ročníku, které vyhodnocovali ve dvou kategoriích (pro 1. a 2. stupeň). A jak to celé dopadlo? Kategorii pro 1. stupeň si s přehledem získala a 1. místo vyhrála Marianka Hejpetrová. Na 2. místě jsme ocenili práci Natálky Kalčíkové, 3. místo pak získala Karla Dušková. Kategorii pro 2. stupeň zcela obsadily dívky ze 6. ročníku. Nejvíce hlasů od nás získala a na 1. místě byla oceněna práce Lucky Štefánikové. 2. místo obsadila Adélka Wneková a 3. se umístila práce Sáry Feketeové. Děkujeme všem za zapojení do soutěže a těšíme se na příspěvky do soutěže květnové zaměřené na tvorbu literárního díla v duchu výroku Máj, lásky čas.

Setkání s Čápaty

V pátek 20. dubna nastal den D, v jehož rámci jsme se poprvé po dlouhém plánování a domlouvání setkali společně s Čápaty, tedy parlamentem Základní školy Dolní Žandov. Přes velkou nervozitu a prvotní rozpaky jsme se přenesli díky vlídnému přivítání a úvodnímu slovu paní ředitelky i následné seznamovací aktivitě, kdy jsme pro sebe každý ukořistili jedno „čápě“, které jsme následně vyzpovídali jménem počínaje, přes zájmy a koníčky, studijními úspěchy konče. Využili jsme krásného počasí a zapálenosti Čápat a vydali se k budově druhého stupně, kde jsme si společně zahráli pro nás nové aktivity „korýtka“ a „kostka“. U obou jsme museli prokázat týmového ducha, zájem o společný úspěch i ochotu spolupráce. Vedli jsme si přímo ukázkově! Potřebu doplnit vydanou energii uspokojily laskavé paní kuchařky, které jen pro nás připravily guláš, za což jim velice děkujeme. Po společném obědě jsme se na žádost Čápat (zejména pak dívek) vydali na průzkum naší školy, představili jsme tak nejen její prostory, ale také naše nedočkavé a zvědavé spolužáky. Odpolední program se sestával z procházky naší obcí. Každý z nás si připravil krátké povídání o vybrané památce či místní zajímavosti, stali se z nás tak malí turističtí průvodci, kteří vzbuzovali údiv všech kolemjdoucích a přihlížejících. Společnou cestu jsme si nelenili osladit nanukem, který nám dodal chuť a energii se navzdory vysokým venkovním teplotám vydat na prohlídku místní šachty. Po návratu z procházky jsme strávili čas společným hraním fotbalu, klábosením, hraním na hudební nástroj či nakupováním nezbytných dobrůtek. V podvečer jsme se vydali do nedaleké kuželny, kde jsme si společně užili dvě hodiny aktivní zábavy, mlsání a pohody. I přes nabitý program nás energie neopouštěla, a tak jsme si společnou večeři v podobě pizzy vychutnali na hřišti před naší školou, abychom se hned po jejím snězení mohli pustit do kopání s míčem, překonávání překážek a prolézaček. Po hygieně jsme se uložili k vybranému animovanému filmu a dlouho do noc štěbetali a chichotali se, až se škola otřásala v základech. Sobotní ráno jsme po vynikající a bohaté snídani zasvětili úklidu, plánování dalšího společného setkání, slunění si či hraní si na hřišti. Čápata nás opustila s velkými díky a vřelým pozváním na měsíc červen. Všem Permoníkům děkujeme za vynikající přípravu a organizaci setkání a těšíme se na další společnou akci.

Parlamentní listy

I v letošním školním roce se svými spolužáky a třídním učitelem zvolení žáci podílejí na řešení otázek týkajících se událostí ve škole, prezentování a reprezentování svých tříd před zástupci školy či na organizaci školních akcí. Permoníci si vytyčili rovněž nový cíl, chystají se totiž seznamovat prostřednictvím jimi vydávaných Parlamentních listů širokou veřejnost o aktuálním dění ve škole.

Rozsvícení vánočního stromu

V pátek 1. prosince 2017 nás, Permoníky, čekal nelehký úkol! Vzdání se chvil s nejbližšími přáteli a čelení neúprosné zimě nám však spíše než útrapy přineslo úsměvy na rtech a nevídanou zábavu… Naší úlohou bylo totiž prodávat výrobky žáků naší školy při příležitosti slavnostního rozsvícení stromečku. První zátěžovou zkoušku představoval rychlý přesun všech ozdůbek, vánočních přáníček, sošek či obrázků andělů, adventních věnců či kalendářů a dalších dekorativních předmětů připravených žáky všech tříd na místní Obecní úřad. Obstáli jsme na výbornou! Odpoledne, přesně v 15:30 hodin, jsme se společně setkali před budovou Obecního úřadu a v úžasu pozorovali nastoupené rodiče, kteří prahli po koupi výtvorů svých dětí. S neuvěřitelnou rychlostí a sehraností jsme tak připravili stánek k prodeji, vzali do rukou pokladničky i kalkulačky a s vřelými úsměvy prodávali jeden unikát za druhým. O hodinku a půl později se na našich pultech krčily poslední ozdůbky a my se mohli radovat z rozdané radosti, setkání s příjemnými lidmi i utrženého finančního obnosu. Navzdory obavám z nedostatku času jsme si vychutnali i okamžik rozsvícení, slavnostní ohňostroj a v neposlední řadě také chvíle s kamarády. Tak zase za rok na viděnou :-).

Permoníci pro školní rok 2017/2018

I v letošním školním roce navazujeme na tradici „školního parlamentu“, obdobně jako v letech předchozích tedy aktivně zapojujeme naše žáky do dění ve škole. Svými spolužáky a třídním učitelem zvolení žáci se podílejí na řešení otázek týkajících se událostí ve škole, prezentování a reprezentování svých tříd před zástupci školy či na organizaci školních akcí. Permoníci si vytyčili rovněž nový cíl, chystají se totiž seznamovat prostřednictvím jimi vydávaných Parlamentních listů širokou veřejnost o aktuálním dění ve škole. Nezapomínají se řídit svým mottem a zkrátka „těží ze života, co se dá!“ Zástupci jednotlivých tříd: 4. třída – Emily Kontová a Anna Šlechtová 5. třída – Radim Götz a Natálie Nováková 6. třída – Klára Egererová a Eliška Tomášková 7. třída – Sára Juríková a Václav Štercl 8. třída – Petr Křivka a Michal Tonhäuser 9. třída – Sabina Nowaková a Pamela Doležalová Při společném zasedání konaném dne 30. října 2017 byla všemi přítomnými (devíti hlasy) předsedkyní školního parlamentu zvolena Sabina Nowaková, místopředsedkyní parlamentu se pak s pěti hlasy stala Pamela Doležalová.