Seznam zaměstnanců školy

Jméno / funkce E-mail / konzultační hodiny Telefon
vedení školy
Mgr. Eva Kubíčková
ředitelka ZŠ, výchovná poradkyně
kubickova.eva@lomnicezs.cz
736 514 043
Mgr. Dana Malenická
zástupkyně ředitelky ZŠ, koordinátorka ŠVP
malenicka.dana@lomnicezs.cz
773 622 880
třídní učitel/ka
Mgr. Bc. Lenka Lídlová
třídní učitelka 1. ročníku
lidlova.lenka@lomnicezs.cz
777 925 064
Mgr. Eva Korbelová
třídní učitelka 2. ročníku
korbelova.eva@lomnicezs.cz
774 415 708
Mgr. Bc. Olga Dibalová
třídní učitelka 3. ročníku
dibalova.olga@lomnicezs.cz
774 415 708
Bc. Lucie Turková
třídní učitelka 4. ročníku
turkova.lucie@lomnicezs.cz
777 925 064
Mgr. Pavel Šamšula
třídní učitel 5. ročníku + INF
samsula.pavel@lomnicezs.cz
774 415 708
Mgr. Romana Poupětová
třídní učitelka 6. ročníku
poupetova.romana@lomnicezs.cz
773 087 860
Nikola Trojanová
třídní učitelka 7. ročníku
trojanova.nikola@lomnicezs.cz
777 925 064
Eva Ličková
třídní učitelka 7. ročníku
lickova.eva@lomnicezs.cz
Mgr. Miroslava Horová
třídní učitelka 9. ročníku
horova.miroslava@lomnicezs.cz
773 087 860
učitel/ka bez třídnictví
Mgr. Miroslava Exnerová
učitelka 1. stupně
exnerova.miroslava@lomnicezs.cz
Mgr. Michaela Pomichalová
učitelka 2. stupně, školní metodik prevence
pomichalova.michaela@lomnicezs.cz
773 087 860
Mgr. Jitka Pugnerová
učitelka 2. stupně, koordinátor EVVO
pugnerova.jitka@lomnicezs.cz
773 087 860
Mgr. Irena Gajdošová
učitelka 2. stupně
gajdosova.irena@lomnicezs.cz
773 087 860
Mgr. Helena Matuchová
učitelka 2. stupně
matuchova.helena@lomnicezs.cz
Mgr. Ladislav Litvák
učitel 2. stupně
litvak.ladislav@lomnicezs.cz
---
773 087 860
asistent/ka pedagoga
Leona Macháčková
asistentka pedagoga - 1. ročník
machackova.leona@lomnicezs.cz
---
777 925 064
Petra Hájková
asistentka pedagoga - 2. ročník
hajkova.petra@lomnicezs.cz
---
Pavlína Cholopovová
asistentka pedagoga - 6. ročník
cholopovova.pavlina@lomnicezs.cz
---
Julia Števíková
asistentka pedagoga - 7. ročník
stevikova.julia@lomnicezs.cz
---
Kateřina Hokešová
asistentka pedagoga - 8. ročník
hokesova.katerina@lomnicezs.cz
---
Marie Holovijčuková
asistentka pedagoga - 9. ročník
holovijcukova.marie@lomnicezs.cz
---
vychovatel/ka školní družiny
Jitka Denglerová
vychovatelka ŠD
denglerova.jitka@lomnicezs.cz
732 797 010
Lucie Veselá
vychovatelka ŠD
vesela.lucie@lomnicezs.cz
732 797 010
provozní zaměstnanec
Marie Baumannová
vedoucí školní jídelny
baumannova.marie@lomnicezs.cz
731 013 652
Věra Veselá
školnice, uklízečka

Alexandra Juríková
uklízečka

Ivo Veselý
údržbář

Lenka Barfusová
kuchařka, uklízečka ŠD

Petra Burianová
kuchařka

Jaroslava Omaniková
kuchařka