Seznam zaměstnanců školy

Jméno / funkce E-mail / konzultační hodiny Telefon
vedení školy
Mgr. Eva Kubíčková
ředitelka ZŠ, výchovná poradkyně
kubickova.eva@lomnicezs.cz
Út 10.00 - 12.00
736 514 043
Mgr. Dana Malenická
zástupkyně ředitelky ZŠ, koordinátorka ŠVP
malenicka.dana@lomnicezs.cz
Út 14.15 - 14.45
773 622 880
třídní učitel/ka
Bc. Olga Dibalová
třídní učitelka 1. ročníku
dibalova.olga@lomnicezs.cz
Po 14.00 - 14.30
774 415 708
Mgr. Bc. Lenka Lídlová
třídní učitelka 2. ročníku
lidlova.lenka@lomnicezs.cz
Út 14.00 - 15.00 lichý týden
777 925 064
Mgr. Eva Korbelová
třídní učitelka 3. ročníku
korbelova.eva@lomnicezs.cz
Čt 14.00 - 15.00 sudý týden
774 415 708
Bc. Lucie Turková
třídní učitelka 4. ročníku
turkova.lucie@lomnicezs.cz
Čt 14.00 - 14.30 lichý týden
777 925 064
Nikola Trojanová
třídní učitelka 5. ročníku
trojanova.nikola@lomnicezs.cz
St 14.00 - 14.30
777 925 064
Mgr. Helena Matuchová
třídní učitelka 6. ročníku, kariérový poradce, koordinátor sportovních aktvit
matuchova.helena@lomnicezs.cz
St 14.00 - 14.30
773 087 860
Mgr. Miroslava Horová
třídní učitelka 7. ročníku
horova.miroslava@lomnicezs.cz
Čt 14.00 - 14.30
773 087 860
Mgr. Michaela Pomichalová
třídní učitelka 8. ročníku, školní metodik prevenc8
pomichalova.michaela@lomnicezs.cz
Po 14.00 - 14.30
773 087 860
Mgr. Jitka Pugnerová
třídní učitelka 9. ročníku
pugnerova.jitka@lomnicezs.cz
Čt 14.00 - 14.30
773 087 860
učitel/ka bez třídnictví
Mgr. Irena Gajdošová
učitelka 2. stupně
gajdosova.irena@lomnicezs.cz
Pá 12.30 - 13.00
773 087 860
Mgr. Ladislav Litvák
učitel 2. stupně
litvak.ladislav@lomnicezs.cz
---
773 087 860
Mgr. Simona Musilová
učitelka AJ
musilova.simona@lomnicezs.cz
---
Pavel Šamšula
učitel 1. a 2. stupně
samsula.pavel@lomnicezs.cz
Čt 15.00 - 18.00
774 415 708
asistent/ka pedagoga
Leona Macháčková
asistentka pedagoga - 4. ročník
machackova.leona@lomnicezs.cz
---
777 925 064
Petra Hájková
asistentka pedagoga - 5. ročník
hajkova.petra@lomnicezs.cz
---
Eva Ličková
asistentka pedagoga - 6. ročník
lickova.eva@lomnicezs.cz
---
Marie Holovijčuková
asistentka pedagoga - 7. ročník
holovijcukova.marie@lomnicezs.cz
---
Pavlína Cholopovová
asistentka pedagoga - 8. ročník
cholopovova.pavlina@lomnicezs.cz
---
Julia Števíková
asistentka pedagoga - 9. ročník
stevikova.julia@lomnicezs.cz
---
vychovatel/ka školní družiny
Jitka Denglerová
vychovatelka ŠD
denglerova.jitka@lomnicezs.cz
Po 7.45 - 8.15
736 514 042
Pavel Šamšula
vychovatel ŠD
samsula.pavel@lomnicezs.cz
774 415 708
provozní zaměstnanec
Marie Baumannová
vedoucí školní jídelny
baumannova.marie@lomnicezs.cz
731 013 652
Věra Veselá
školnice

Ivo Veselý
údržbář

Alexandra Juríková

Lenka Barfusová

Lenka Polanská

Petra Burianová

Jaroslava Omaniková