Pasování deváťáků

Sice opožděně, ale přeci jsme byli také v prvním týdnu oficiálně povýšeni do stavu nejvyššího. Předávající ročník už sice s námi být u toho nemohl, ale jejich třídní učitelka to zvládla i za ně. Každý si musel kousnout do kyselého citrónu, aby okusil těžký úděl deváťáka. Všichni ale u zkoušky obstáli, a proto nám bylo nakonec předáno žezlo a předávací listina. Budeme se snažit ze všech sil dokázat, že jako nejstarší na škole nám oboje bylo předáno právem.