7. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po AJ/AJ M ZSCh D ORV PČ/ch/L/TV/d PČ/ch/L/TV/d
Út ČJ M NJ/RJ HV VV VV
St Z AJ/AJ M ČJ D TV/ch/PČ/d/L TV/ch/PČ/ch/L
Čt ČJ NJ/RJ F INF/S INF/S
M Z AJ/AJ ČJ OSV

Kritéria hodnocení HV

18.09.2023
3
Kritéria hodnocení v hudební výchově Aktivita v hodinách - zpěv, rytmus, tanec Spolupráce ve dvojicích, skupinách, s učitelem Vypracování referátu nebo projektu a jeho prezentace Uplatňování získaných vědomostí při aktivní činnosti

7. TŘ. VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ

14.09.2023
45
Ve středu 13. září jsme se vypravili do našeho lázeňského města Karlovy Vary na představení živého divadla o vzniku Karlových Varů. Nejenom, že jsme se na lázeňské kolonádě, kde představení probíhalo, dozvěděli něco z historie, ale také jsme ochutnali všechny dostupně prameny (kromě toho mládeži nepřístupného třinácého tedy - ale foto máme :o) a nesměla

Kritéria hodnocení VV

13.09.2023
3
Kritéria hodnocení ve výtvarné výchově Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov u žáka hodnotí: · stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu · osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace · poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti · kvalita projevu · vztah žáka k činnostem a zájem o

7. TŘ. ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA

13.09.2023
30
V pátek 8.9. jsme se i my zúčastnili Školní olympiády. Sešli jsme se s dobrou náladou, počasí nám přálo a tomu odpovídaly i naše spotrovní výkony. Moc jsme si sportovní den užili. 

Vítáme sedmáky

29.08.2023
32
Milí sedmáci,prázdniny uběhly jako voda, ostatně tak jako každý rok a před námi je další školní rok. Věřím, že si je každý užil po svém a do školy se všichni vrátíte odpočatí a s úsměvem na rtech. Protože už nebudete na druhém stupni benjamínci, víte, co na druhém stupni očekávat a nebude snad pro vás

Třídní učitel/ka

Mgr. Miroslava Kozlová