Formuláře

Žádost o odklad školní docházky

25.05.2022
116

Žádost o přijetí do 1. třídy

25.05.2022
124

Jak postupovat při úrazu žáka

25.05.2022
157
Jak postupovat při úrazu žáka Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Co považuje zákon za školní úraz? Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy

Potvrzení účasti na ŠvP

25.05.2022
143

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu TV

25.05.2022
152
   

Žádost o přijetí ke vzdělávání

25.05.2022
160