Formuláře

Žádost o odklad školní docházky

20.01.2022
687

Žádost o přijetí do 1. třídy

20.01.2022
706

Jak postupovat při úrazu žáka

25.08.2021
1704
Jak postupovat při úrazu žáka Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Co považuje zákon za školní úraz? Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy

Potvrzení účasti na ŠvP

03.08.2021
639

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu TV

03.08.2021
746
   

Žádost o přijetí ke vzdělávání

03.08.2021
784