Formuláře

Žádost o odklad školní docházky

20.01.2022
377

Žádost o přijetí do 1. třídy

20.01.2022
389

Jak postupovat při úrazu žáka

25.08.2021
586
Jak postupovat při úrazu žáka Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Co považuje zákon za školní úraz? Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy

Potvrzení účasti na ŠvP

03.08.2021
372

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu TV

03.08.2021
426
   

Žádost o přijetí ke vzdělávání

03.08.2021
437