Z á k l a d n í   š k o l a   L o m n i c e
Š k o l n í    2 3 4
3 5 6   0 1   L o m n i c e

IČO: 75 006 936
Datová schránka: 86tmpgj
Telefon/Fax: 352 600 231, 773 087 860

 

Ředitelka školy: Mgr. Eva Kubíčková
telefon: 736 514 043  e-mail:  info@lomnicezs.cz

Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Dana Malenická
telefon: 773 622 880 e-mail:  info@lomnicezs.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Stanislav Novák
telefon: 606 070 185 e-mail: poverenec@gmail.com

Výchovný poradce: Mgr. Eva Kubíčková

Metodik prevence: Eva Ličková


Administrativní pracovnice: Marie Baumannová
Školní jídelna: 352 623 063, 731 013 652

Vedoucí školní družiny: Jitka Denglerová
telefon: 732 797 010

Koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Malenická
Koordinátor EVVO: Mgr. Jitka Pugnerová
Koordinátor - Metodik ICT: Mgr. Dana Malenická
webmaster: samsula.pavel@lomnicezs.czmalenicka.dana@lomnicezs.cz