Výchovný a kariérový poradce

přijímací řízení na SŠ 2022 - 2023

05.05.2022
11

Informace k jednotné přijímací zkoušce

22.05.2022
158
V příloze najdete informace k jednotné přijímací zkoušce 2022

Výstava středních škol 2021

23.05.2022
76

Náplň práce výchovného poradce

28.04.2022
28
zajišťuje odbornou pomoc v těchto oblastech:  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace žáků, péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, péče o žáky školně neúspěšné, kontakty na instituce: pedagogicko–psychologické poradny, střediska výchovné péče apod. kontakt: telefon: 736 514 043 e-mail: kubickova.eva@lomnicezs.cz