2. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po ČJ M ČJ HV
Út ČJ M ČJ VV
St ČJ M PRV TV TV
Čt ČJ M AJ ČJ
ČJ M PRV HRÁTKY/INF

OLYMPIÁDA

13.09.2022
8
V pondělí jsme si užili parádní sportovní den. Měli jsme totiž naší druhou školní olympiádu. Sice byla ráno trochu zima, ale my jsme se zahřáli u plnění úkolů. Skákali jsme do dálky, běželi jsme 500 a 60 metrů, házeli jsme basketbalovým a kriketovým míčkem a také medicinbalem, skákali jsme z místa a běželi T-běh, také

Hodnocení

26.08.2022
26
Dobrý den, zde naleznete kritéria hodnocení pro anglický jazyk, v příloze poté pro ostatní předměty. Kritéria hodnocení v předmětu anglický jazyk pro 2. ročník: Stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru známek, ale na základě dodržování níže zmíněných požadavků: Jsem aktivní v hodině, snažím se, pracuji ve dvojicích nebo ve skupině a plním zadané

Organizace začátku školního roku

26.08.2022
35
Dobrý den, zasílám informace k začátku školního roku: První školní den se učíme do 8.30. (ŠD je v provozu). 2. - 6. 9. máme do 11. 40 a budeme rozdávat učebnice, děti přinesou pomůcky atd. 7. - 9. 9. se učíme dle rozvrhu, ale máme do 11. 40. 12. 9. bude olympijský den. Děti přijdou

Vítáme druháčky

26.08.2022
50
Milé děti, prázdniny utekly jako voda a vy už jste ve druhé třídě. Určitě jste celí odpočatí a opálení. Tento školní rok nás čeká mnoho učení, ale také zážitků a zábavy. Hned 12. 9. budeme mít olympijský den, dále nás čeká projekt Jablko, vánoční dílny, budeme se zabývat multikulturní výchovou, také nás čeká projekt Hmyz,

Třídní učitel/ka

Mgr. Bc. Olga Dibalová

Seznam žáků

 • Agáta Vojtášková
 • Amálie Jůnová
 • Anna Marie Aschenbrenner
 • Barbora Šafářová
 • Dominik Heinisch
 • Emma Vozarová
 • Jáchym Šamšula
 • Jakub Strnad
 • Jan Ličko
 • Leah Nolan
 • Lukáš Vobůrka
 • Patrik Křivka
 • Tomáš Kolda
 • Viktorie Kordíková