1. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po HRÁTKY M PRV ČJ
Út ČJ M AJ TV TV
St ČJ M ČJ VV
Čt ČJ PRV ČJ
ČJ M ČJ HV

Třídní učitel/ka

Mgr. Miroslava Exnerová