Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Eva Kubíčková

ředitelka ZŠ, výchovná poradkyně

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45 nebo po domluvě

Mgr. Dana Malenická

zástupkyně ředitelky ZŠ, koordinátorka ŠVP

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45 nebo po domluvě

Třídní učitelé

Mgr. Eva Korbelová

třídní učitelka 1. ročníku, školní metodik prevence

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Mgr. Bc. Olga Dibalová

třídní učitelka 2. ročníku

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Mgr. Bc. Lenka Lídlová

třídní učitelka 3. ročníku

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Bc. Lucie Turková

třídní učitelka 4. ročníku

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Mgr. Miroslava Exnerová

třídní učitelka 5. ročníku

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Mgr. Miroslava Kozlová

třídní učitelka 6. ročníku

konzultační hodiny

Úterý 7,15 - 7,45

Eva Ličková

třídní učitelka 7. ročníku, školní metodik prevence

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Mgr. Jitka Pugnerová

třídní učitelka 8. ročníku, koordinátor EVVO

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Bc. Václav Truhlář

třídní učitel 9. ročníku

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Pavel Šamšula

učitel AJ a INF

konzultační hodiny

Úterý 7,15 - 7,45

Mgr. Ladislav Litvák

učitel 2. stupně

konzultační hodiny

po domluvě

Mgr. Helena Matuchová

učitelka 2. stupně

konzultační hodiny

po domluvě

Mgr. Emiliano Santarelli

učitel AJ

konzultační hodiny

Úterý 7,15 - 7,45

Mgr. Michaela Pomichalová

Mgr. Jaroslava Kudrlová

učitelka ČJ

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Mgr. Eva Neškrabalová

učitelka NJ

konzultační hodiny

Středa 7,15 - 7,45

Asistentky pedagogů

Marie Holovijčuková

asistentka pedagoga - 2. ročník

Leona Macháčková

asistentka pedagoga - 3. ročník

Bc. Petra Hájková

asistentka pedagoga - 1. ročník

Pavlína Cholopovová

asistentka pedagoga - 8. ročník

Julia Koldová

asistentka pedagoga - 9. ročník

Kateřina Hokešová

asistentka pedagoga - 4. ročník

Zuzana Rajtšlégrová

asistentka pedagoga 5. ročník

Vychovatelky školní družiny

Jitka Denglerová

vychovatelka ŠD

konzultační hodiny

po domluvě

Lucie Veselá

vychovatelka ŠD

konzultační hodiny

po domluvě

Provozní zaměstnanci

Marie Baumannová

vedoucí školní jídelny

Jaroslava Omaniková

kuchařka

 

 

Petra Burianová

kuchařka

 

 

Lenka Barfusová

kuchařka, uklízečka ŠJ

 

 

Zdeněk Novák

školník

 

 

Alexandra Juríková

uklízečka

 

 

Monika Cibulková

uklízečka

 

 

Jana Škopková

uklízečka