Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Eva Kubíčková

ředitelka ZŠ, výchovná poradkyně, školní metodik prevence

Mgr. Dana Malenická

zástupkyně ředitelky ZŠ, koordinátorka ŠVP

Třídní učitelé

Mgr. Bc. Olga Dibalová

třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Bc. Lenka Lídlová

třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Eva Korbelová

třídní učitelka 3. ročníku, školní metodik prevence

Mgr. Miroslava Exnerová

třídní učitelka 4. ročníku

Bc. Lucie Turková

třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Pavel Šamšula

třídní učitel 6. ročníku, učitel AJ a INF

Mgr. Jitka Pugnerová

třídní učitelka 7. ročníku, koordinátor EVVO

Nikola Trojanová

třídní učitelka 8. ročníku

Eva Ličková

třídní učitelka 9. ročníku

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Miroslava Kozlová

učitelka 2. stupně

Mgr. Ladislav Litvák

učitel 2. stupně

Mgr. Helena Matuchová

učitelka 2. stupně

Mgr. Emiliano Santarelli

učitel AJ

Mgr. Michaela Pomichalová

Mgr. Jaroslava Kudrlová

učitelka ČJ

Mgr. Eva Neškrábalová

učitelka NJ

Asistentky pedagogů

Marie Holovijčuková

asistentka pedagoga - 1. ročník

Leona Macháčková

asistentka pedagoga - 2. ročník

Petra Hájková

asistentka pedagoga - 3. ročník

Pavlína Cholopovová

asistentka pedagoga - 7. ročník

Julia Števíková

asistentka pedagoga - 8. ročník

Kateřina Hokešová

asistentka pedagoga - 9. ročník

Zuzana Rajtšlégrová

asistentka padagoga

Vychovatelky školní družiny

Jitka Denglerová

vychovatelka ŠD

Lucie Veselá

vychovatelka ŠD

Provozní zaměstnanci

Marie Baumannová

vedoucí školní jídelny

Jaroslava Omaniková

kuchařka

 

 

Petra Burianová

kuchařka

 

 

Lenka Barfusová

kuchařka, uklízečka ŠJ

 

 

Zdeněk Novák

školník

 

 

Alexandra Juríková

uklízečka

 

 

Monika Cibulková

uklízečka