8. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po AJ 1.,2.,3.sk. F M HV VV OSV
Út M ČJ D ČJ VoP 2.pol Z
St CH ČJ NJ/RJ M CM/L,CČ/S/DH F
Čt M AJ 1.,2.,3.sk. D ORV TV/ch/TV/d TV/ch/TV/d
AJ 1.,2.,3.sk. INF/1.sk./RJ ČJ CH INF/2.sk./NJ Z

8. TŘÍDA J.A.KOMENSKÝ

30.03.2022
27

8. TŘÍDA - BAREVNÝ TÝDEN

22.02.2022
86

Vánoční besídka 8. ročník

15.01.2022
50
Vánoční besídka Oblíbenou vánoční besídkou jsme i letos ukončili kalendářní rok.  Nad vánočním cukrovím a koledami jsme bilancovali úspěšnost roku, probírali naše úspěchy a neúspěchy, rodinné tradice a radost nad tím, že letos nám prozatím "covidový strašák" nezkazil školní docházku. Každý si připravil pro spolužáky dárečky a pokojnou atmosferu tohoto dne jsme právě radostí z

8. ročník má TALENT

15.01.2022
84
 Na konci kalendářního roku jsme ve své třídě uspořádali přehlídku mimoškolních aktivit u spolužáků. Účast byla dobrovolná, byla jsem moc ráda za velkou účast, protože to značí, že "svět je stále v pořádku"a děti nesedí jen u elektroniky, jak se dnes často stává:) Ve třídě se nám představil : Matěj Knedlík-  s tématem - DRON-

Tanec do škol - 8. ročník

15.01.2022
55
Tanec do škol Celá třída jsme se zúčastnili lekce moderního tance. Po prvopočátční trémě jsme to rozjeli a musím říci, že chlapci přímo oslnili :). I díky skvělému lektorovi jsme došli k propracované choreografii pro celou píseň. Závěrem jsme již byli pohybově naprosto na " jedné vlně " obrazně i  skutečně. Děkujeme a těšíme se

Školympiáda -8. ročník

20.09.2021
96
Školympiáda Den 13.9. jsme začali pod heslem POHYBEM KE ZDRAVÍ účastí na tradiční každoroční Školympiádě. Po slavnostním uvítání jsme dle mapky stanovišť s časovým harmonogramem otestovali své sportovní nadání v různých častech sportovního areálu . Své možnosti jsme překonávali při běhu na 60m, při skoku dalekém, při hodu granátem, při trojskoku, T-běhu, střelbě a hodu

Třídní učitel/ka

Nikola Trojanová

Seznam žáků

 • Bechyně Jindřich
 • Burda Luděk
 • Chalupníková Lucie
 • Dietlová Nikola
 • Furch Václav
 • Hiller Matěj Eduard
 • Janecká Tereza
 • Ječmen Robert
 • Juříček Jakub
 • Knedlík Matěj
 • Kocián Ondřej
 • Kontová Emily
 • Křivka Filip
 • Matucha Matěj
 • Prouza Kryštof
 • Prouzová Kristýna
 • Račák Antonín
 • Ritschel Jan
 • Šlechtová Anna
 • Šťastný Jan
 • Tegdová Eliška
 • Turek Jiří
 • Veselá Gabriela
 • Zrůbková Naomi