Distanční výuka 12. -16. 10. 2020 rozvrh, konzultace, online výuka (dělení na skupiny)

Rozvrh:

v rozvrhu najdeš, kdy máš on-line výuku a kdy konzultace z jednotlivých předmětů.

Konzultace:

zde je časový rozpis konzultací po dnech a předmětech.

On-line výuka:

kdy a v kolik budeš povinně sedět u PC (telefonu) a spojíš se s vyučujícím ČJ, MA nebo AJ.

On-line výuka.pdf
On-line výuka.docx
Konzultace.pdf
Konzultace.docx
ROZVRH HODIN 12. 10. – 16. 10..pdf
ROZVRH HODIN 12. 10. – 16. 10..docx