Poděkování rodičům, prarodičům - referáty

Živočichové žijící ve volné přírodě

Při prvouce si povídáme o zvířatech žijících ve volné přírodě. Jak se nazývá celá zvířecí rodina, co je jejich potravou, kde mají svůj pelíšek nebo úkryt… Děti měly za domácí úkol připravit si svůj první referát – měly si obrázek nakreslit nebo vytisknout z počítače nebo vystřihnout z časopisu a zapamatovat si potřebné informace, které si doma s rodiči pověděly. Za pomoci rodičů nebo prarodičů úkol všichni prvňáčkové splnili na výbornou . Někteří svůj referát prezentovali i ve zvířecím obleku :).

Velmi děkuji všem rodičům i prarodičům za spolupráci při domácí přípravě, prezentace referátů byla výborná. Děti si naučené informace pamatovaly a bez ostychu je předaly svým spolužákům. Lenka Lídlová