Domácí práce 22. - 26. 2. 2021

Dobrý den, v pátek se nekoná on-line výuka z důvodu školení učitelů. Z ČJ a M budou mít proto děti na pátek samostatnou práci. Úkoly se odevzdávají v tradičním termínu do pátku 10.00, samostatná práce z pátku do neděle 10.00. Děkuji.

Český jazyk: Seznamujeme se se slovními druhy - podstatná jména a přídavná jména. Pracujeme v učebnici na str. 67 a v pracovním sešitě na str. 2 - 6. Za domácí úkol PS 5/9, v pátek PS                               5/10, 11, 12.

Matematika: Přirozená čísla v oboru do 1000. Pracujeme v pracovním sešitě 2. díl na str. 11 - 14. Za domácí úkol 14/23, v pátek 14/21, 22.

Prvouka: Píšeme test. Připrav si čistý papír (NE SEŠIT) a pero. Po skončení hodiny mi pošleš fotku, připrav si techniku.