Domácí práce 6. 4. - 9. 4. 2021

Český jazyk: Dokončujeme slovní druhy a pracujeme s vyjmenovanými slovy po Z. Společně pracujeme v učebnici na str. 72 (částice a citoslovce) a na str. 58 a 59 (vyjmenovaná slova po                         Z). V pracovním sešitě budeme pracovat na str. 12, samostatně 12/2 (používej různé částice, bude to zohledněno v hodnocení). Dále budeme společně pracovat v                                       pracovním sešitě na str. 29 a 30.

Matematika: Čeká nás orientace v čase a měření jednotek času. Budeme pracovat v učebnici na str. 52 a 53 a v pracovním sešitě na str. 37. Za domácí úkol udělej do sešitu pomocí                                   pravítka tabulku podle obrázku níže a doplň dle zadání (nepoužívej mé zadání, vymysli si vlastní činnosti - nejméně 8). Rýsuj čistě a přesně, snaž se pracovat úhledně a                           bez gumování.

činnost čas  čas v minutách
spánek 8 hodin 480 minut
výuka 1 hodina 35 minut 95 minut

Prvouka: Pokračujeme v učivu o rostlinách. Pracujeme v učebnici na str. 41 - 44. Do sešitu si udělej zápis. Nezapomeň na datum a na podtrhávání podle pravítka.

 

                          Podzemní části rostlin

Kořeny - upevňují rostlinu v půdě

             - vyživují rostlinu

 

                          Nadzemní části rostlin

Stonek - přivádí k celé rostlině živiny

            - dužnatý stonek mají byliny (stvol, lodyha, stéblo)

            - dřevnatý stonek mají dřeviny (stromy a keře)

Listy - zachycují světlo, které rostlina potřebuje pro výživu

         - listy jehličnatých stromů nazýváme jehlice

       NALEP SI OBRÁZEK LISTU I S POPISEM (ČEPEL A ŘAPÍK) ZE STR. 42

Květ - slouží k rozmnožování rostlin

        PŘEKRESLI SI OBRÁZEK KVĚTU I S POPISEM ZE STR. 43

Plod - obsahuje semena

        - dělíme je na dužnaté (jablka, třešně) a suché (ořechy, fazole)

Úkoly pošli nejpozději v pátek 9. 4. do 10.00 hodin.