Školní metodik prevence

Má náplň práce, oč usiluji… poskytuji poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasismus, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sexuální zneužívání a další) spolupracuji s výchovným poradcem, vedením školy, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků vytvářím a pomáhám realizovat preventivní program školy, koordinuji činnost pedagogů v oblasti prevence pro žáky školy zajišťuji přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování zajišťuji a předávám odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy spolupracuji s odbornými pracovišti působícími v oblasti prevence S jakýmikoli dotazy se na mě neváhejte obrátit: Konzultační hodiny – pondělí 13:00 – 13:45 hod. Telefon – + 420 773 087 860 (sborovna 2. stupně) E-mailpomichalova.michaela@lomnicezs.cz Schránka důvěry – budovy 1. a 2. stupně, vybírány vždy v pondělí Nenech to být – on-line schránka důvěry (www.nntb.cz/s/euzmf či „proklikem“ přes web. stránku školy lomnicezs.cz)