Vážení zákonní zástupci,

pátkem 14. 11. 2021 končí certifikované testování z vybraných předmětů, které se týkalo 5. – 9. ročníku. Testování, které připravila ČŠI, mělo proběhnout původně v 2. pololetí školního roku 2020/2021. V důsledku nepříznivé epidemiologické situace a s ní spojené dlouhotrvající nepřítomnosti žáků ve školách se však v původním termínu nemohlo uskutečnit a bylo přesunuto na podzim 2021.

Do dobrovolného testování se naše škola přihlásila proto, abychom zjistili úroveň vybraných znalostí a dovedností žáků po dlouhém období distančního vzdělávání. Výsledky a související zjištění nám pomohou k nastavení a zacílení vhodných pedagogických opatření směřujících ke snižování negativních dopadů pandemie do oblasti vzdělávání.

Rozsah testování

Pro žáky byli ČŠI připraveny testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka na úrovni pololetí 5., 7. a 9. ročníku základní školy. Je tedy možné, že v testech pro tyto ročníky bylo i učivo, které nebylo dosud na naší škole probráno. Také jsme zapojili do testování i 6. ročník (použil se test pro 5. ročník) a 8. ročník (použil se test pro 7. ročník).

Výsledky testování

Celkové výsledky si můžete prohlédnout od 22. listopadu 2021. Odkaz, přihlašovací údaje a procentuální úspěšnost obdržíte od třídních učitelů na třídních schůzkách. Berte v úvahu, že žáci 5., 7. a 9. ročníku mohli mít v testech i učivo ještě neprobrané, a tudíž je celkový výsledek zkreslen.