Výchovný a kariérový poradce

Informace k jednotné přijímací zkoušce

25.11.2021
92
V příloze najdete informace k jednotné přijímací zkoušce 2022

Výstava středních škol 2021

07.12.2021
30

Náplň práce výchovného poradce

12.10.2021
10
zajišťuje odbornou pomoc v těchto oblastech:  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace žáků, péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, péče o žáky školně neúspěšné, kontakty na instituce: pedagogicko–psychologické poradny, střediska výchovné péče apod. kontakt: telefon: 736 514 043 e-mail: kubickova.eva@lomnicezs.cz