Návštěva páté třídy na druhém stupni

Dnes se pátá třída naší školy vydala na návštěvu druhého stupně. Cílem této exkurze bylo seznámit žáky s prostředím, které je čeká v příštím školním roce. 

Návštěva začala v šatně, kde žáci měli možnost vidět, jak jsou zde uspořádány skříňky. Následovala prohlídka třídy a sborovny. 

Celkově byla návštěva velmi úspěšná a žáci páté třídy si odnesli spoustu nových informací a dojmů.