Na konci kalendářního roku jsme ve své třídě uspořádali přehlídku mimoškolních aktivit u spolužáků. Účast byla dobrovolná, byla jsem moc ráda za velkou účast, protože to značí, že "svět je stále v pořádku"a děti nesedí jen u elektroniky, jak se dnes často stává:) Ve třídě se nám představil :

Matěj Knedlík-  s tématem - DRON- předvedl zdatné ovládání a popsal složitou technologii

Filip Křivka- představil hokejovou výstroj a popsal tvrdou dřinu, která vede k úspěchu

Tereza Janecká- nám dala k nahlédnutí její skicy s dokonalými kresbami

Lucka Chalupníková - rovněž dokázala svůj výtvarný talent

Jiří Turek- nás zasáhl (naštěstí jen slovně :) ) svým neuvěřitelným přehledem ve střelných zbraních

Eduard Matěj Hiller- s vícetalentů vybral úspěchy v KARATE

Jakub Juříček-rovněž hokejista, nás překvapil i jiným talentem- a to jízdou na čtyřkolce oceněnou několika poháry

Jindřich Bechyně- hrou na klarinet

Emily Kontová- donutila svým zpěvem celou třídu k naprostému tichu a údivu nad jejím výkonem

Ondřej Kocián- rovněž předvedl krásný zpěv

........musím říct, že někteří studem svůj talent neodkryli, ale víme o nich :))) -tak příště!!!

 

Všechny děti, které se zúčastnily chválím a velmi obdivuji - děkuji!