Děvčata devátého ročníku se zúčastnila akce ,,rukodělné dílny,, v Horním Slavkově.  Během dopoledne si mohly vyrobit například vlastní šperk.