18. 11. 2022 byla jmenována do funkce metodika prevence paní učitelka Eva Ličková (TU 7. třídy).