Upozorňujeme rodiče na možnost placení stravného inkasem

Je nutné, abyste ve své bance podepsali souhlas k inkasu a poté oznámili vedoucí školního stravování, že máte souhlas k inkasu ve své bance zařízený.

Stravné bude inkasováno vždy 20. každého měsíce na účet Základní školy Lomnice u České spořitelny a. s. Sokolov, číslo účtu 182-0862703359/0800.

Marie Baumannová
vedoucí stravování
telefonní číslo: 352 623063

Pokud nemůžete stáhnout přílohu, naleznete ji i na tomto odkazu: http://old.lomnicezs.cz/clanek/4016/moznost-placeni-stravneho-inkasem.html