Školympiáda

Den 13.9. jsme začali pod heslem POHYBEM KE ZDRAVÍ účastí na tradiční každoroční Školympiádě.

Po slavnostním uvítání jsme dle mapky stanovišť s časovým harmonogramem otestovali své sportovní nadání v různých častech sportovního areálu . Své možnosti jsme překonávali při běhu na 60m, při skoku dalekém, při hodu granátem, při trojskoku, T-běhu, střelbě a hodu medicimbálem. Naše třída vyhrála bonus:)))-po běhu v ranní rose následoval skok do písku, což mělo za následek, jak vtipně nazval jeden z žáků "trojobal bot":)) V dalších hodinách už nám přišlo fandit i slunce a tak jsme se mohli ve volném čase nasvačit, probrat naše vybojované úspěchy a zhodnotit celé sportovní dopoledne  na lavičkách u hřiště.

Musím říct, že z pozice sledovatelky bylo zřejmé, že děti do každé disciplíny šly naplno a snaha o co nejlepší výkon byla zřejmá, zvláště u chlapců, což dokazují i pořízené fotografie. Pokud se vám zdá, že na fotografiích převládají právě chlapci, tak se vám to nezdá. Děvčata v tomto věku při této aktivitě o fotoaparát opravdu nestály- nelze s nimi nesouhlasit :)))

Odměnu za třídu při společném ukončení převzal Václav Furch, sladká odměna byla rozdělena spravedlivě i přes rozdíl u fotografií :)

Byl to super den, všem se nám líbilo a chceme poděkovat p. uč. Matuchové za jeho přípravu a vyhodnocení.