Stačí jen kliknout na vybrané učivo a už to jede....

ČESKÝ JAZYK

Vyber si své cvičení 

Stavba slova (jiná cvičení)

Vyjmenovaná slovapo Bpo Lpo L (jiné)po Mpo M (jiné)po Ppo P (jiné)

Psaní bě, pě, vě, mě

Určování kořene - stavba slova

Určování kořene u slov příbuzných

Kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost)

Pravopis podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost)

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

Třídění podstatných jmen rodu středního na vzory

Třídění podstatných jmen rodu středního (vzory)

ROD STŘEDNÍ - vyber si, co trénovat

ROD MUŽSKÝ - urči životnost

ROD MUŽSKÝ - PŘIŘAĎ VZOR

ROD MUŽSKÝ - URČI PRAVOPIS

Vzory mužského rodu - i/y

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem - vyber si podle rodu podmětu

MATEMATIKA

SUDOKU

Procvičování násobení a dělení (malá násobilka)

Násobilka - příklady na čas

Převody délkových jednotek