Od 17. 1. 2021 se budou žáci testovat ag. testy 1x týdně.

ZMĚNY MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ – TESTOVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ NA COVID-19, NAHLAŠOVÁNÍ POZITIVNÍCH ŽÁKŮ PŘÍMO KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI, KTERÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM VYSTAVÍ ELEKTRONICKOU ŽÁDANKU NA VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI VIRU METODOU PCR

červený text = informace dodané 31. 12. 2021 na základě jednání vlády dne 29. prosince 2021

  1. Od 1. 1. 2021 se budou ve škole testovat VŠICHNI žáci bez ohledu na prodělanou nemoc či očkování – platí do odvolání MZ ČR.
  2. V případě, že rodiče nebudou chtít, aby se žáci ve škole testovali stěrem z nosu, mohou si žáci přinést vlastní antigenní test ze slin. Tento test bude jako doposud ze strany školy akceptován.
  3. Pokud rodiče nebudou chtít dítě ve škole otestovat, musí zajistit PCR test, jehož platnost je 72 hod. Začátek platnosti (ještě nevyhotoveného) testu začíná stěrem. Z toho plyne povinnost PCR test během týdne obnovovat!!! NEPLATNÉ!!!!    Testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.
  4. V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce).
  5. V případě, že výsledek antigenního testu je pozitivní, vystaví škola žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři. Žák je povinen bezodkladně opustit školu. V případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou.
  6. Krajská hygienická stanice je povinna na základě údajů zaslaných školou vystavit elektronickou žádanku na vyšetření přítomnosti viru metodou PCR všem žákům, kteří byli uvedeni v seznamu zaslaném školou.
  7. V případě, že je výsledek vyšetření metodou PCR žáka pozitivní, jsou zákonní zástupci povinni o pozitivním výsledku testu bez zbytečného odkladu informovat praktického lékaře pro děti a dorost. Tento lékař je povinen nařídit žáku izolaci.
  8. Pokud má žák pozitivní výsledek PCR testu, je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.
  9. Škola pak bezodkladně informuje příslušnou krajskou hygienickou stanici o zjištěné skutečnosti a zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt žáka nebo pedagogického pracovníka.
  10. VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST LETÁKU.

NOVĚ LETÁK PRO RODIČE: