7. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po AJ/AJ M ZSCh D ORV PČ/ch/L/TV/d PČ/ch/L/TV/d
Út ČJ M NJ/RJ HV VV VV
St Z AJ/AJ M ČJ D TV/ch/PČ/d/L TV/ch/PČ/ch/L
Čt ČJ NJ/RJ F INF/S INF/S
M Z AJ/AJ ČJ OSV

Kritéria hodnocení VV

13.09.2023
6
Kritéria hodnocení ve výtvarné výchově Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov u žáka hodnotí: · stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu · osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace · poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti · kvalita projevu · vztah žáka k činnostem a zájem o

7. TŘ. ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA

13.09.2023
59
V pátek 8.9. jsme se i my zúčastnili Školní olympiády. Sešli jsme se s dobrou náladou, počasí nám přálo a tomu odpovídaly i naše spotrovní výkony. Moc jsme si sportovní den užili. 

Vítáme sedmáky

29.08.2023
34
Milí sedmáci,prázdniny uběhly jako voda, ostatně tak jako každý rok a před námi je další školní rok. Věřím, že si je každý užil po svém a do školy se všichni vrátíte odpočatí a s úsměvem na rtech. Protože už nebudete na druhém stupni benjamínci, víte, co na druhém stupni očekávat a nebude snad pro vás

Třídní učitel/ka

Mgr. Miroslava Kozlová