9. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po CH VoP 1.pol M D HV ORV
Út M RJ/NJ ČJ AJ OSV TV/d TV/d
St AJ F ČJ Z ČJ INF/S INF/S
Čt M RJ/NJ CH ČJ VV TV/ch TV/ch
Z AJ D M ROPE/CČ/L,CM/S F

Třídní učitel/ka

Mgr. Jitka Pugnerová